Samenwonen Fries Sociaal Planbureau en Fryske Akademy kan ook samenwerking inluiden

  • Willem Smink

Pers / media: Overig

Beschrijving

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) verhuist in de kerstvakantie van Westerparkstate in Leeuwarden naar het gebouw It Aljemint van de Fryske Akademy. Dat kan het begin zijn van inhoudelijke samenwerking, zeggen interim-directeur-bestuurder Willem Smink van de Akademy en Annet Koopmans, communicatieadviseur van het FSP.

Periode17 dec 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht