Sjongeres Iris Kroes skriuwt it Grut Frysk Diktee, kwalifikaasje is iepene

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op tiisdei 23 maaie wurdt yn de Steateseal fan it Provinsjehûs wer It Grut Frysk Diktee holden. Sjongeres Iris Kroes skriuwt dit jier de dikteetekst.
Kwalifisearje foar it diktee kin fan hjoed ôf troch it kwalifikaasjediktee op www.fryskdiktee.nl te meitsjen.
De dikteetekst wurdt dit jier skreaun troch sjongeres Iris Kroes: "Yn earste ynstânsje tocht ik: 'Dit kin ik hielendal net', want myn Frysk is net perfekt. Mar ik fyn it in hiele moaie útdaging en bin fuortendaliks it Fryske wurdboek yndûkt." Kroes lit witte dat it diktee gean sil oer in bepaalde faze yn it libben.
Periode03 apr. 2023

Media-aandacht

1

Media-aandacht

Overig

TitelGrut Frysk Diktee
LocatieProvinsjehûs, Ljouwert, Nederland
Periode21 apr. 2020
Linkhttps://fryskdiktee.nl/