Skripsjepriis 2018-2020 nei heidedoarp-ûndersyk fan Sian Wierda

Pers / media: Overig

Beschrijving

De Skripsjepriis fan de Fryske Akademy oer 2018-2020 is wûn troch Sian Wierda. Hy krige de priis foar syn masterskripsje Het vrije volk van de heide, dy't hy yn 2018 skreau foar de oplieding skiednis oan Rijksuniversiteit Groningen. Wierda wurket op dit stuit as redakteur by Omrop Fryslân.

Periode17 dec. 2020

Media-aandacht

1

Media-aandacht