Speakaboo-app komt mei Fryske ferzje; helpmiddel foar logopedisten

Pers / media: Overig

Beschrijving

As bern muoite ha mei it learen fan de klanken fan in taal, kinne logopedisten helpe. Mar by it Frysk binne se oan, om't der gjin fonologyske test foar it Frysk foarhannen is. Dêr komt no feroaring yn mei de Speakaboo-app dy't mei in Fryske fariant komt.

Periode04 nov. 2019

Media-aandacht

1

Media-aandacht