Turk en Marokkaan minder snel crimineel in gastvrije gemeente

Pers / media: Onderzoek

Beschrijving

Artikel 'Turk en Marokkaan minder snel crimineel in gastvrije gemeente' van Cyril Rosman in het AD, 5 februari 2017, n.a.v. het artikel 'Multiculturalisme en criminaliteit' in Demos, bevolkingsbulletin van het NIDI, van Arjen Leerkes (EUR/WODC), Roel Jennissen (WRR) en Tineke Fokkema (NIDI) (nr. 1, 2017, pp. 1-4); http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2017/demos-33-01-leerkes.pdf, en een interview met Arjen Leerkes.

Periode05 feb. 2017

Media-aandacht

1

Media-aandacht