Vrouwen volgen wat Akademy doet

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten

Beschrijving

De jaarlijkse serie Akademylêzingen valt onder de Fryske Akademy, maar leeft vooral voort doordat een groep vrouwen de organisatie vrijwillig overgenomen heeft.  Vijf vrouwen zitten tussen de verbouwwerkzaamheden aan het pand van de Fryske Akademy onverstoord paperassen in enveloppen te stoppen. Het zijn de deelnemerskaarten voor de lezingen van dit jaar met korte uitleg van de sprekers en hun onderwerpen. Omdat de lezingen zowel in Joure als in Leeuwarden gehouden worden, is het opletten. De mensen die zich voor Joure opgegeven hebben, moeten de goede kaarten krijgen en dat geldt ook voor de Leeuwarder deelnemers. Maar de vrouwen zijn op elkaar ingewerkt. Voorzitter Akkie Lindeboom van de Wurkgroep Akademylêzingen en Aukje Dijkstra, Jitske Schaaf, Anneke de Vos en Fenna Stoel hebben de taken goed verdeeld. Vroeger kwamen er wel duizend toehoorders af op de lezingen die in Drachten, Joure, Sneek en Leeuwarden werden gegeven. In Leeuwarden waren zelfs twee dagen volgeboekt. Maar de animo liep terug en doordat de organisatie Drachten en Sneek schrapte en vaste bezoekers uit die regio niet verder wilden reizen, haakte die groep ook af. Toch trekken de lezingen de laatste jaren een stabiel bezoekersaantal van driehonderd. Daar zit nog steeds maar een enkele man tussen, terwijl het aanbod net zo goed voor mannen geldt. ,,Wy kinne dêr mar muolik trochhinne brekke’’, constateert het vijftal. Het waren de vrouwenorganisaties en -bonden die aan de start van de lezingen stonden. Zij vroegen de Akademy naar buiten te treden met hun onderzoeken en werk zodat leden van deze organisaties hun kennis konden verbreden en zich konden ontwikkelen. De programma’s worden nog steeds via deze organisaties verspreid. ,,Wy hearre wol dat guon froulju it as in freondinne-útstapke sjogge. Mar dat betsjut net dat manlju net wolkom binne.’’ Met een lezing ’s ochtends van 10 tot 12 uur en een nieuwe spreker ’s middags van 13.30 tot 15.30 uur is er een dag gemoeid met deelname. Acht jaar geleden merkte Lindeboom, die ook in de MaatskiplikeAdvysrie van de Akademy zat, dat de instelling wel van de lezingen af wilde. ,,It waard te djoer. Doe tocht ik: dan dogge wy it sels wol.’’ Een enkele man, terwijl het aanbod net zo goed voor mannen geldt Nog steeds proberen de nieuwe organisatoren onderzoekers van de Fryske Akademy te laten vertellen over hun werk. ,,Want in protte minsken wite net wat de Akademy docht.’’ Verder houden alle vijf vrouwen hun oren en ogen open om wie ook maar te strikken. Ze volgen de actualiteit en proberen daarbij aan te sluiten. Zoals dit jaar bij het Marijke Meu-jaar met een bijdrage van Geart de Vries. Bij de politiek blijft de organisatie liefst ver uit de buurt. ,,Wy ha alris meimakke dat in politika ôfsizze moast. Dat risiko wolle wy net rinne.’’ Elk jaar blijft er een mooie mix over. Zo verheugt het vijftal zich dit jaar op Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Gevraagd naar hun favoriete onderwerp blijken de vrouwen zich vooral de presentaties te herinneren die leuk gebracht werden. Cees Buisman van Wetsus, die zich afvroeg wat hij moest vertellen en niet meer te stuiten was, de enthousiaste Ira Judkovskaja van Tryater en Diederik Jekel over exo-planeten. ,,Hy wie sa gesellich en entûsjast.’’ De inschrijvingsdatum voor de lezingen is al gesloten, maar wie snel is, kan nog een plaatsje bemachtigen.
Opgeven via www.fryske--akademy.nl
Lezingen seizoen 2015/2016 Dinsdag 24 november zijn de sprekers: Dennis Worst over agrarische veen-ontginning in Zuid-Oost Friesland (1000-1400) en Geart de Vries met als thema Johann Hermann Knoop, tuinman van Maria Louise en verlicht allesweter. De volgende serie is op vrijdag 15 januari 2016. Dan zijn er presentaties van Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation, en Rob Leemans over oorlogschirurgie. Op dinsdag 16 februari 2016 wordt de reeks afgesloten met Nella Groenewegen en Koos Cramer over wetenschappelijk onderzoek naar gezond oud worden en Gerrit Breeuwsma die vertelt over de oorlog door de ogen van het kind.

Periode05 nov. 2015

Media-aandacht

1

Media-aandacht

 • TitelVrouwen volgen wat Akademy doet
  Media naam/outletLeeuwarder Courant
  Duur / lengte / grootteLjouwert
  Release datum05/11/2015
  Producent / auteurMaria del Grosso
  PersonenA.J. Brand