Wêr komt de Fryske flagge wei?

Pers / media: Expertcommentaar

Beschrijving

De Fryske flagge is foar in soad Friezen in wichtich symboal. Omrop Fryslân ropt Friezen om utens op om foto's mei in Fryske flagge op de online kaart te setten. Mei as doel: in eigen emoji fan de Fryske flagge foar op sosjale media te krijen.

Wat is no eins de skiednis fan de Fryske flagge? Histoarikus en meiwurker fan de Fryske Akademy Oebele Vries fertelt deroer yn it radioprogramma De Middei fan Fryslân

Periode30 sep 2020

Mediabijdrages

1

Mediabijdrages