Data from: Above-belowground linkages of functionally dissimilar plant communities and soil properties in a grassland experiment

  • Katja Steinauer (Maker)
  • Robin Heinen (Maker)
  • R. Jongen (Maker)
  • Emilia Hannula (Maker)
  • Martine Huberty (Maker)
  • Jon De Long (Maker)
  • Minggang Wang (Maker)

Dataset

Zoekresultaten