Data from: Effects of experimentally manipulated yolk thyroid hormone levels on offspring development in a wild bird species

  • S. Ruuskanen (Maker)

Dataset

Datum van beschikbaarheid14 jul 2016
UitgeverMarine Data Archive

Onderzoekersoutput

Effects of experimentally manipulated yolk thyroid hormone levels on offspring development in a wild bird species

Ruuskanen, S., Darras, V. M., Visser, M. E. & Groothuis, T. G. G., mei 2016, In : Hormones and Behavior. 81, blz. 38-44 7 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  • 2 Downloads (Pure)

    Citeer dit

    Ruuskanen, S. (Maker) (14 jul 2016). Data from: Effects of experimentally manipulated yolk thyroid hormone levels on offspring development in a wild bird species. Marine Data Archive.