Data from: Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species

  • M. De Jong (Maker)

Dataset

Datum van beschikbaarheid08 nov 2016
UitgeverMarine Data Archive

Onderzoekersoutput

Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species

De Jong, M., Ouyang, J. Q., Da Silva, A., van Grunsven, R. H. A., Kempenaers, B., Visser, M. E. & Spoelstra, K., 2015, In : Philosophical Transactions of the Royal Society B. 370, 1667, 20140128.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  • 4 Downloads (Pure)

    Citeer dit

    De Jong, M. (Maker) (08 nov 2016). Data from: Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species. Marine Data Archive.