Frisian word service

Dataset

Beschrijving

SOAP and Json service to query Frisian lemmas and forms
Datum van beschikbaarheid2018
UitgeverFryske Akademy
Datum van data-aanmaak2018 -

Citeer dit