Involvement of Burkholderiaceae and sulfurous volatiles in disease suppressive soils

  • V.J. Carrion (Maker)

Dataset

Datum van beschikbaarheid31 jan 2018
UitgeverZenodo

Citeer dit

Carrion, V. J. (Maker) (31 jan 2018). Involvement of Burkholderiaceae and sulfurous volatiles in disease suppressive soils. Zenodo. 10.5281/zenodo.1163754