Tarif information form OAT scans

Dataset

Beschrijving

json service holding tarif information from oat scans per municipality
Datum van beschikbaarheid2019
UitgeverFryske Akademy
Datum van data-aanmaak2019 -

Citeer dit

Drenth, E. (Maker) (2019). Tarif information form OAT scans. Fryske Akademy.