Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Impact: Public policy Impacts

Description and details of impact

Motie tweede kamer als gevolg van het NIOO-KNAW lichtonderzoek - het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet enenkele andere wetten in verband met de overgang van deWet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvul-lingswet natuur Omgevingswet) ( 34985 ).
ImpactstatusVoortdurend
Impactdatum26 jun. 2019
Categorie van impactPublic policy Impacts