Deelname aan afstemmingsoverleg zoönose - Psittacose

Impact: Quality of life Impacts, Public policy Impacts

Description and details of impact

Bij GGD Haaglanden is sinds 2021 het aantal psittacose meldingen aanhoudend verhoogd. In 2022 waren tot 29 november 8 meldingen afkomstig van GGD Haaglanden (17% van het landelijke totaal, tabel 1). In 2021 waren dit er 9 (16%), ten opzichte van gemiddeld 4 meldingen per jaar in de periode 2018-2020 (4% van het landelijke totaal). Landelijk ging het aantal meldingen in deze periode juist omlaag, na een verheffing van psitttacose in najaar en winter 2019-2020 (F. Dijkstra et al. Infectieziekten Bulletin 2022).
Naar aanleiding hiervan is vanuit het SO-Z het verzoek gekomen om een AO-Z te organiseren. Doel van het overleg is om te inventariseren of de bronnen beter in kaart gebracht kunnen worden en wat daarvoor nodig is, zodat eventueel actie kan worden ondernomen t.a.v. een specifieke bron.
In dit overleg is nu opgenomen dat er te weinig kennis is over de aanwezigheid van Psittacose bij wilde vogels en hoe de relatie is met de humane incidentie.

Describe beneficiaries and reach of impact

Georganiseerd door RIVM. Tevens aanwezig NVWA en WUR (als testcentrum voor Psitacose)
ImpactstatusCompleet
Impactdatum16 dec. 2022
Categorie van impactQuality of life Impacts, Public policy Impacts
ImpactniveauEngagement