Adres
  • Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Vind ons hier

Organisatieprofiel

Profielinformatie

De Fryske Akademy (FA-KNAW) is een multidisciplinair instituut voor onderzoek met betrekking tot de casus Fryslân (Friesland). Het instituut richt zich op de bestudering van veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden.

De Fryske Akademy stelt zich tot doel als een 'Laboratorium Fryslân' te functioneren. Als laboratorium levert zij vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt zij aansprekende onderzoeksinstrumenten, waarmee zij de Friese casus effectief over het regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt. 

De mening van internationale experts over de Fryske Akademy

Een commissie van experts heeft in 2015 het instituut beoordeeld als 'goed' tot 'zeer goed’. De maatschappelijke relevantie van de Fryske Akademy werd als ‘excellent’ beoordeeld. Download het evaluatierapport. (Zie voor de overige documenten de zijkant van deze pagina.).

Directie/management

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Fryske Akademy (FA) actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landenniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken.