• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Activiteiten

Willem Lodewijk Beeldvorming en betekenis van een Fries stadhouder

A.J. Brand (Speaker)

04 mrt 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Groningen in de Hanze. Wisselende banden in een los netwerk

A.J. Brand (Speaker)

11 jan 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Domeinen in beweging. Samenleving , bezit en exploitatie in het West-Utrechts landschap tot in de Nieuwe tijd

A.J. Brand (Reviewer (PhD))

05 jan 2020 → …

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

The Dutch HisGIs 1832 Platform: Development and Perspectives

J.A. Mol (Speaker), & Thomas Vermaut (Speaker)

27 feb 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Een geschiedenis van de Hanze

A.J. Brand (Teacher)

03 feb 202016 mrt 2020

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Decision Making under Conditions of Non-Knowledge in Late- and Post-Hanseatic City Governments

A.J. Brand (Examiner)

24 jan 2020

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Presentatie HisGis 1832 Zuid-Holland Kustzone

J.A. Mol (Organisator)

17 jan 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Symposium Research Methods in Language Attitudes

Ruth Kircher (Organisator)

02 jul 202003 jul 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Memmetaaldei

Helga Kuipers-Zandberg (Organisator)

21 feb 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Member thesis committee Myrthe Bergstra

E. Hoekstra (Examiner)

jan 2020

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Expert meeting met dr. Christoph Schmidt, direkteur Nordfriisk Instituut

J.A. Mol (Speaker), & Gilles de Langen (Speaker)

26 feb 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis 2020

A.J. Brand (Organisator)

28 mrt 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Masterscriptie intervisie

A.J. Brand (Supervisor)

08 feb 202031 mrt 2020

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitAcademisch

Lid manuscripten- en promotiecommissie

H. Van de Velde (Examiner)

31 jan 2020

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Steinhäuser, Kirchen und Kirchspiele an der Nordseeküste

J.A. Mol (Speaker)

04 mrt 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

17 jan 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Multilingual Schools. VirtuLApp Multiplier Event

Marlous Visser (Organisator)

03 apr 202004 apr 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementAcademisch

Het Olde Burger Weeshuis van Sneek als erfgenaam van de Sneker kloosters

J.A. Mol (Speaker)

25 feb 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Gescheiden en verbonden door bezit (Friesland tussen 1350 - 1600)

Jonathan Bos (Speaker)

17 jan 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

13 mrt 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Tresoar (Externe Organisatie)

E. Hoekstra (Lid)

01 feb 202005 mei 2020

Activiteit: LidmaatschapJurylid (onderscheiding/prijs)Maatschappelijk

Menno Simons en de vrijzinnigheid

E. Hoekstra (Speaker)

14 jan 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Stem identity of irregular verbs in Frisian, English and Dutch

E. Hoekstra (Speaker)

31 jan 2020

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

3e Dei fan 'e Fryske Letterkunde: Befrijing yn 'e Fryske literatuer

E. Hoekstra (Organisator), & Meindert Reitsma (Organisator)

06 nov 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Tijdschrift)

E. Hoekstra (Redacteur)

jun 2020

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

Zuivelhoofdstad Leeuwarden

Marijn Molema (Speaker)

03 feb 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Zuivel in Zuidoost-Fryslan

Marijn Molema (Speaker)

25 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

The quantal change of alveolar /r/ to uvular [R]

Didier Demolin (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

07 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

ICML 17

J.E. Dijkstra (Deelnemer)

22 mei 201925 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Over welk gebied heerste Redbad?

J.A. Mol (Speaker), & Gilles de Langen (Speaker)

12 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Algemene Ledenvergadering Vereniging Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organisator)

18 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Een geschiedenis van de Hanze

A.J. Brand (Teacher)

feb 2019mrt 2019

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitMaatschappelijk

Presentatie Leeuwarden Time Machine

J.A. Mol (Organisator)

03 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Chair Cross-Domain Panel

H. Van de Velde (Adviseur)

20192021

Activiteit: ExpertadviesAcademisch

Middeleeuws Fries Recht

J.A. Nijdam (Speaker)

06 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Presentatie digitale uitgave Scheepsboek Hempenius

Jan de Vries (Organisator), & A.J. Brand (Organisator)

17 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Body Schemas in Medieval Frisian Law Texts

J.A. Nijdam (Speaker)

15 jul 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis 2019

A.J. Brand (Organisator)

19 jan 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Zielenheil of zielenheilsmarkten op het platteland?

J.A. Mol (Speaker)

11 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Friese vrachtvaarders in de Sonttolregisters rond 1600

A.J. Brand (Speaker)

18 mei 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019

J.E. Dijkstra (Lid programmacommissie)

27 aug 201930 aug 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Foarljochting oer Fryske Akademy

E.L. Klinkenberg (Speaker), , J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Willem Smink (Speaker)

27 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

La langue frisonne dans l'environment digitale

H. Van de Velde (Invited speaker)

13 sep 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

ICML 17

H. Van de Velde (Organisator), & W.J. Heeringa (Organisator)

24 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

International Conference on Minority Languages XVII

Marlous Visser (Deelnemer)

23 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

From alveolar to uvular r. Dialectological, sociolinguistic, phonetic and phonological explanations in sound change.

H. Van de Velde (Invited speaker), & Didier Demolin (Speaker)

14 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

It ferhaal fan Jan Binnes fan Aldwâld

Oebele Vries (Speaker)

17 feb 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Sieperda Symposium

A.M. Molema (Organisator), , J.A. Nijdam (Organisator), , Inge Heslinga (Organisator), & Doeke Sijens (Organisator)

12 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch