• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Activiteiten

Filter
Workshop, seminar

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

17 jan 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

13 mrt 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

3e Dei fan 'e Fryske Letterkunde: Befrijing yn 'e Fryske literatuer

E. Hoekstra (Organisator), & Meindert Reitsma (Organisator)

06 nov 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

ICML 17

H. Van de Velde (Organisator), & W.J. Heeringa (Organisator)

24 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Sieperda Symposium

A.M. Molema (Organisator), , J.A. Nijdam (Organisator), , Inge Heslinga (Organisator), & Doeke Sijens (Organisator)

12 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

De toekomst van de frisistiek in Nederland

R.H. Bremmer jr. (Organisator), , O. Vries (Organisator), & Riemer Jansen (Organisator)

29 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Presintaasje Website Corpus Roemeling.

J.A. Mol (Organisator)

19 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Dingpetear Frysk yn it ûnderwiis

Lysbeth Jongbloed-Faber (Voorzitter)

10 jan 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Veenweidesymposium

Willem Smink (Organisator)

11 apr 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Jelle Brouwer: in heit út tûzen

J. Spoelstra (Organisator), & Mettje de Vries (Organisator)

25 jan 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

15 nov 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Lexicom. An intensive workshop in lexicography and lexical computing

J. Spoelstra (Deelnemer)

24 jun 201928 jun 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

22 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

Willem Smink (Organisator)

13 sep 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Boekpresentatie Gelovigen, Dominees en Geleerden

J.A. Mol (Organisator)

14 jun 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Praktische Inleiding QGIS en HISGIS

Jonathan Bos (Deelnemer)

06 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

E. Hoekstra (Organisator), , W. Visser (Organisator), , S. Dyk (Organisator), , A.A. Merkuur (Organisator), & R.H. Bremmer jr. (Organisator)

25 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

4th RSA ReHi-workshop: An historical account of regional resilence

A.M. Molema (Organisator)

14 jan 201816 jan 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Explaining variation, predicting change

Stefan Grondelaers (Organisator), , Frans van der Slik (Organisator), & H. Van de Velde (Organisator)

21 sep 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Regionale identiteit na Leeuwarden-Fryslân 2018’

Marijn Molema (Organisator), & J.A. Nijdam (Organisator)

15 nov 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organisator)

19 jan 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

Willem Smink (Organisator)

14 sep 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

10th Workshop ADGN-WDNG

A.M. Molema (Organisator)

22 feb 201823 feb 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Symposium Griene konsuminten?! Underweis nei duorsume suvel

A.M. Molema (Organisator), & Ronald Plantinga (Organisator)

21 nov 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Plaatsen van grensregionaal bewustzijn

Hinke Piersma (Voorzitter), & A.M. Molema (Organisator)

2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Lunchlezing Tresoar

E. Hoekstra (Organisator)

28 jun 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Lorentz Workshop New Methods in Computational Sociolinguistics

Lysbeth Jongbloed-Faber (Deelnemer)

05 nov 201809 nov 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Symposium Groene Generatie?! Onderweg naar natuurinclusieve zuivel

A.M. Molema (Organisator), & Ronald Plantinga (Organisator)

07 mrt 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Lêzing Wurkgroep Maritime Skiednis

A.J. Brand (Organisator)

20 jan 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

5th ReHi Workshop: A historical perspective on multi-level urban economic development policy

Marijn Molema (Voorzitter)

29 nov 201830 nov 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Symposium: Technologies for Minority Languages

Hans Van de Velde (Organisator), , J.E. Dijkstra (Organisator), , C. van der Meer (Organisator), , M. Bijlsma (Organisator), , Jesse van Amelsfoort (Organisator), & Matt Coler (Organisator)

27 jun 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

13de Streektaalconferentie 2018 - Stichting Nederlandse Dialecten: De (ûn)sin fan taal-en dialektpromoasje

Hans Van de Velde (Organisator), & L. Jongbloed-Faber (Organisator)

08 jun 2018

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Workshop RSA ReHi-Network

Marijn Molema (Organisator)

25 apr 201726 apr 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Multilingualism: minority & majority perspectives

Jorrit Huizinga (Organisator)

12 okt 201714 okt 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Presintaasje HISGIS Dokkum

J.A. Mol (Organisator)

19 mei 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Workshop on Derivational Networks

S. Dyk (Deelnemer)

27 apr 201729 apr 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organisator)

15 sep 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organisator)

10 mrt 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarMaatschappelijk

Lêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organisator)

11 mrt 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Ganzen: beheren? beheersen

A.J. Brand (Organisator)

19 mei 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Ofskiedssympoasium foar prof. dr. Rolf Bremmer

J.A. Nijdam (Organisator)

16 jun 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

"De Hanze" Middeleeuwen Symposium Zutphen

A.J. Brand (Deelnemer)

23 jun 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Friese Vrijheid in Europees perspectief

C.H.L.I. Cools (Organisator), , Rieks Osinga (Organisator), & A.J. Brand (Organisator)

30 sep 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Akademy Seminars Fryske Akademy

J.A. Nijdam (Organisator), , Marjoleine Sloos (Organisator), & M.H. Stefan (Organisator)

2017 → …

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Volksbewapening en dienstplicht

J.A. Mol (Organisator)

23 nov 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Fierder mei Frysk 14

M.T. Günther-van der Meij (Bijdrager), & Joana da Silveira Duarte (Bijdrager)

16 nov 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

9e Dei fan 'e Fryske Taalkunde / 9e Conference on Frisian Linguistics

W. Visser (Organisator), , E. Hoekstra (Organisator), , S. Dyk (Organisator), & R.H. Bremmer jr. (Organisator)

27 okt 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

3th ReHi Workshop on Regions and regionalism

Marijn Molema (Deelnemer)

30 okt 201731 okt 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Cost Action Meeting ENeL

F.J. van der Kuip (Deelnemer)

18 sep 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Lid programmacommissie)

20 mei 2017

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch