• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Media

Brouwerij of abtshuis?

J.A. Mol

19/10/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

De reizende monniken

J.A. Mol

12/10/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Oprop Common Voice

H. Van de Velde

07/10/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

De Friese kluizenaar in Haskerdijken

J.A. Mol

05/10/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Wêr komt de Fryske flagge wei?

Oebele Vries

30/09/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Speakaboo voor Friestalige kinderen

J.E. Dijkstra

25/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

Binne der noch Fryske tûzenpoaten?

Willem Smink

25/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Petitie Fryske Akademy op slim moment

Willem Smink

17/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Petysje Feitsma Fûns: Nije Akademydirekteur moat bân mei de mienskip fersterkje

Willem Smink & Thony Visser

16/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Vraaggesprek over nieuwe biografie van stadhouder Willem Lodewijk

A.J. Brand

15/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

Dwers: In goeie jonge

Willem Smink

11/09/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Overig

Fries in de zorg: wy sille goed op jo passe

H. Van de Velde

09/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Petitie tegen procedure voor nieuw hoofd Fryske Akademy

Willem Smink & Thony Visser

09/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Feitsma Fûns uteret mei petysje soargen oer takomst Fryske Akademy

Willem Smink

04/09/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Friestaligen voeden minder vaak in Fries op

H. Van de Velde

02/09/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Fryslân DOK

Lysbeth Jongbloed-Faber

30/08/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Eeuwenoude teksten leggen relatie met Saksische Stellinga bloot

H. Bloemhoff

27/08/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Noord-Oost Fryslân leerde op eigen kracht te vertrouwen

Bart Hoogeboom

26/08/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Critici willen Friese baas voor Fryske Akademy

Liuwe Westra

26/08/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Een optocht van fantasiekoningen

J.A. Nijdam

05/08/2020

1 Mediabijdrage

Pers / media: Expertcommentaar

Friese taalkundigen missen kans om kennis op jongeren over te dragen

Anne Merkuur & S. Dyk

24/07/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar