• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

2020

[Review of: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer, Pieter Breuker [Leeuwarden, 2018)]

Oosterhaven, B., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 171-175

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: Robert Kleih, Föhrer, Friese, Friesländer? Eine empirische Untersuchung zur Beziehung von Sprach und Identität in Nordfriesland (Estrikken/Alstrake 111; ISBN 978-3-945743-12-6)]

Hemminga, P., 30 jun 2020, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 69, 1-2, blz. 96-98

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Open Access
Bestand

Agri & Food Scan Fryslan 2020: Kennis & innovatie in de Friese landbouw en verwerkende industrie

Plantinga, R. & Schmaal, M., 15 mei 2020, Leeuwarden. 56 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand

De namen van Friese kloosters

Mol, J. A., 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 2, blz. 16-20 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing

Bremmer jr., R. H. (redactie), Janssen, R. (redactie) & Vries, O. (redactie), 09 jun 2020, Wijdemeer. 64 blz. (Estrikken; vol. 112)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Discussiedossier Zwartwoude

Mol, J. A., de Bont, C. & Kuiken, K., 2020, In : Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 28, 2, blz. 102-104 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Dwalen door Delfland in 1832

Mol, J. A., 2020, In : Delf, Cultuurhistorisch Magazine voor Delft. 22, 1, blz. 24-25 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Fopknop

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, apr, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Frisian literature in education

Hoekstra, E. & de Jong, G., 2020, Teaching Language and Literature On and Off Canon. IGI Global, blz. 144-161

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

Frysk en Ingelsk 2: Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 3, blz. 16-18

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Frysk en Ingelsk 3/4/5: Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 69, 1, blz. 12-14

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Het Hansa-Bauprogramm

Brand, A. J., 09 apr 2020, Laverend de oorlog door. Verhalen over binnenschippers, schepen en scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2020). Snijder, G. & Pell, M. (redactie). Rotterdam: LVBHB, blz. 36-38

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Het klooster Groendijk in Sneek en de familie Harinxma (I)

Mol, J., 2020, In : Alde Fryske tsjerken. 23, blz. 23-28 6 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
2 Downloads (Pure)

Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven

Mol, J. A., 2020, In : Holland: historisch tijdschrift. 52, 1, blz. 20-29 10 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

HisGIS 1832 Kustzone Zuid-Holland

Mol, J. A., Feikens, J. J., Vermaut, T. & van der Meer, P., 2020

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Open Access

In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jacobs de Jong

de Vries, A., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 143-170

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Intergenerational Language Transmission and Social Identity

Kircher, R., 05 jan 2020.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Intersections of official and family language policy in Quebec

Balinger, S., Brouillard, M., Ahooja, A., Kircher, R., Polka, L. & Byers-Heinlein, K., 15 apr 2020, In : Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Italian: The Italian language in education in Switzerland

Visser, M. (redactie) & Todisco, V., 03 feb 2020, 1st redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 64 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
11 Downloads (Pure)

Je mag er zijn: Hoe verander je een maatschappij

Hoekstra, E., feb 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, feb, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Joost Halbertsma and the Lexicon Frisicum

Dykstra, A., 30 jan 2020, The Whole World in a Book. Dictionaries in the Nineteenth Century. Ogilvie, S. & Safran, G. (redactie). Oxford University Press, blz. 93-109

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Koroanawurdlist

Sijens, H., Duijff, P., van der Kuip, F. J., Spoelstra, J., Van de Velde, H. & Visser, W., 02 apr 2020

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Open Access

Lockdown of knockdown: Noorderbreedte

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, mei, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Open Deur

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, juni, blz. 23

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Overlast door afvalwater bij zuivelfabrieken

Plantinga, R. & Veeningen, R., 26 mei 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 3, blz. 4-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Roman fan in Hielmaster

Hoekstra, E., 29 feb 2020

Onderzoeksoutput: Andere bijdragePopulair

Open Access

Romani and Beash: The Romani and Beash languages in education in Hungary ; 2nd ed.

Visser, M. (redactie) & Mandel, K. M., 04 jun 2020, 2nd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 80 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
1 Downloads (Pure)

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Hoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. blz. 10 11 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Slovenian: The Slovenian language in education in Italy - 3rd ed.

Schukking, A. F. (redactie) & Bogatec, N., 27 feb 2020, 3rd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 60 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

The Formation of Neologisms in a Lesser-used Language: The Case of Frisian

Sijens, H. & Van de Velde, H., 08 mei 2020, In : Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America. 41, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Traagheid in verandering

Brand, A. J., mrt 2020, Hier sta ik, ik kan niet(s) anders. Wetenschappers aan het woord over roeping en beroep . Noordhof-Hoorn, A. & Huttinga, R. (redactie). Groningen, 2 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Ulster-Scots: The Ulster-Scots language in education in Northern Ireland

Visser, M. (redactie) & Hagan, L., 27 feb 2020, 1st redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 52 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)
2019

[Review of: Ad van der Zee, De Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Hilversum, 2018)]

Brand, A. J., okt 2019, In : Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 2019, 2, 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: Frisians and Their North Sea Neighbours from the Fifth Century to the Viking Age. Edited by John Hines and Nelleke IJssennager (Woodbridge: Boydell Press, 2017]

Bremmer jr., R. H., 2019, In : Early Medieval Europe. 27, 3, blz. 323-325

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: Gerard Löbker, Hans van den Broek en Hans Morssinghof, Bij Stork. (W Books, 9789462583047)]

Molema, A. M., 11 jun 2019, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 134, 2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Open Access

[Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

Dyk, S., 10 jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, blz. 79-83

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Open Access

Accent-induced Bias in Linguistic Transcriptions

Sloos, M., Ariza Garcia, A., Andersson, A. & Neijmeijer, M., nov 2019, In : Language Sciences. 76

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Agri & Food Scan Fryslan 2019: Economische en ecologische duurzaamheid in de Friese landbouw en verwerkende industrie

Plantinga, R., Molema, A. M. & Meijer, N., 30 sep 2019, Leeuwarden. 52 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
15 Downloads (Pure)

Akademy krijt sulveren earepenje út neilittenskip

Nijdam, J. A., 2019, (Geaccepteerd/in druk) In : Ut de Smidte fan de Fryske Akademy. 53, 4

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Alltag im Deutschordenskonvent Utrecht im 15. Jahrhundert

Mol, J. A., 2019, Das Leben im Ordenshaus. Vorträge der Tagung der interrnationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014. Kreem, J. (redactie). VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, blz. 164-177 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; vol. 81).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 10 mei 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22, 4, blz. 371-385

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
180 Downloads (Pure)

Archeologische Kroniek van Fryslân over 2018

de Langen, G., dec 2019, In : De Vrije Fries. 99, blz. 146-198

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

'As der ris in jongfaam opstie'. Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer

de Vries, A., 16 jun 2019, In : Fers2. 5, 12

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access

Aspekten fan Fryske Literatuer : Special Issue on Frisian literature: It Beaken 2018 (3-4)

Hoekstra, E. (Gastred.) & Salverda, R. (Gastred.), 05 jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Beschrijving van het scheepsboek

Brand, A. J., 2019, Het Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718). van der Meer, P. L. G. & de Vries, J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, blz. 261-264 4 blz. (Fryske Akademy; vol. 1116).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access

Blocking as a Function of the Nature of Linguistic Representations: Where Psycholinguistics and Morphology Meet

Versloot, A. P. & Hoekstra, E., 2019, Competition in Inflection and Word-Formation . Rainer, F., Gardani, F., Dressler, W. U. & Luschützky, H. C. (redactie). Springer, blz. 145-166 (Studies in Morphology; vol. 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Breton: The Breton language in education in France; 3rd ed.

Krol-Hage, R. (redactie), ar Mogn, O., Vallerie, M. & Bouroulleg, C., 26 nov 2019, 3rd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 56 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

Catalan: The Catalan language in education in France. 2nd ed.

Schukking, A. F. (redactie), Sanchez, D. & Hawkey, J., 20 sep 2019, 2nd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 56 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
11 Downloads (Pure)