• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

2020

[Review of: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer, Pieter Breuker [Leeuwarden, 2018)]

Oosterhaven, B., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 171-175

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: Robert Kleih, Föhrer, Friese, Friesländer? Eine empirische Untersuchung zur Beziehung von Sprach und Identität in Nordfriesland (Estrikken/Alstrake 111; ISBN 978-3-945743-12-6)]

Hemminga, P., 30 jun 2020, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 69, 1-2, blz. 96-98

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Open Access
Bestand
2 Downloads (Pure)

Agri & Food Scan Fryslan 2020: Kennis & innovatie in de Friese landbouw en verwerkende industrie

Plantinga, R. & Schmaal, M., 15 mei 2020, Leeuwarden. 56 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
1 Downloads (Pure)

Companions to new pathways. Intermediary organisations and the resilience of the Frisian dairy industry, 1950–1970

Plantinga, R., 10 aug 2020, In : Businesss History.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

De 13 voordelen van de EU op een rijtje

Hoekstra, E., jul 2020, In : Stadsblad Liwwadders. jul, blz. 19

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

De namen van Friese kloosters

Mol, J. A., 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 2, blz. 16-20 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Derivational Networks in Frisian

Dyk, S., 18 mei 2020, Derivational Networks across Languages. Körtvélyessy, L., Bagasheva, A. & Stekauer, P. (redactie). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, blz. 157-165 (Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]; vol. 340).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing

Bremmer jr., R. H. (redactie), Janssen, R. (redactie) & Vries, O. (redactie), 09 jun 2020, Wijdemeer. 64 blz. (Estrikken; vol. 112)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

De takomst fan de frisistyk op 'e Fryske Akademy

Dyk, S., 01 jul 2020, De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing. Bremmer jr., R. H., Janssen, R. & Vries, O. (redactie). Wijdemeer, blz. 36-39 (Estrikken/Alstrake; vol. 112).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

De takomst fan de Fryske taalkunde

Merkuur, A., 01 jul 2020, De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing. Bremmer jr., R. H., Janssen, R. & Vries, O. (redactie). Wijdemeer, blz. 46-49 (Estrikken/Alstrake; vol. 112).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Discussiedossier Zwartwoude

Mol, J. A., de Bont, C. & Kuiken, K., 2020, In : Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 28, 2, blz. 102-104 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Dwalen door Delfland in 1832

Mol, J. A., 2020, In : Delf, Cultuurhistorisch Magazine voor Delft. 22, 1, blz. 24-25 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Fopknop

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. april, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Frequentie en luie-stoeltaalkunde: Een Friese taalkundige blikt terug op Nederlandse taalkunde en op zichzelf

Hoekstra, E., 2020, In : Nederlandse Taalkunde. 25, 2-3, blz. 197-204

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Frisian

Haugh Hilton, N., Jensma, G. T. & Visser, W., 14 aug 2020, Linguistic Minorities in Europe Online: A Born-Digital, Multimodal, Peer-Reviewed Online Reference Resource. Grenoble, L., Lane, P. & Royneland, U. (redactie). de Gruyter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

Frisian literature in education

Hoekstra, E. & de Jong, G., 2020, Teaching Language and Literature On and Off Canon. IGI Global, blz. 144-161

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

From alveolar [r] to uvular [R]: The symbiosis of dialectology, sociolinguistics, phonetics and phonology to explain sound change in progress

Van de Velde, H. & Demolin, D., 2020, (Geaccepteerd/in druk) To be communicated.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

Frysk en Ingelsk 2: Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 3, blz. 16-18

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Frysk en Ingelsk 3/4/5: Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?

Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 69, 1, blz. 12-14

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Het bijgeloof is diep gegriffeld in het menschelijk hart’. Folklore in Halbertsma’s Lexicon Frisicum(1872)

Dykstra, A., 13 aug 2020, In : Trefwoord.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Het Hansa-Bauprogramm

Brand, A. J., 09 apr 2020, Laverend de oorlog door. Verhalen over binnenschippers, schepen en scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2020). Snijder, G. & Pell, M. (redactie). Rotterdam: LVBHB, blz. 36-38

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Het klooster Groendijk in Sneek en de familie Harinxma (I)

Mol, J., 2020, In : Alde Fryske tsjerken. 23, blz. 23-28 6 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven

Mol, J. A., 2020, In : Holland: historisch tijdschrift. 52, 1, blz. 20-29 10 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

HisGIS 1832 Kustzone Zuid-Holland

Mol, J. A., Feikens, J. J., Vermaut, T. & van der Meer, P., 2020

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Open Access

In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jacobs de Jong

de Vries, A., 15 jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, blz. 143-170

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Intergenerational Language Transmission and Social Identity

Kircher, R., 05 jan 2020.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Intersections of official and family language policy in Quebec

Balinger, S., Brouillard, M., Ahooja, A., Kircher, R., Polka, L. & Byers-Heinlein, K., 15 apr 2020, In : Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Italian: The Italian language in education in Switzerland

Visser, M. (redactie) & Todisco, V., 03 feb 2020, 1st redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 64 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
12 Downloads (Pure)

Italiano: L'italiano nel sistema educativo svizzero

Visser, M. (redactie) & Todisco, V., 03 feb 2020, 1st redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 64 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
1 Downloads (Pure)

It wetter om 'e tosken

Oosterhaven, B., 12 aug 2020, In : Ensafh.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Open Access

Je mag er zijn: Hoe verander je een maatschappij

Hoekstra, E., feb 2020, In : Stadsblad Liwwadders. februari, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Joost Halbertsma and the Lexicon Frisicum

Dykstra, A., 30 jan 2020, The Whole World in a Book. Dictionaries in the Nineteenth Century. Ogilvie, S. & Safran, G. (redactie). Oxford University Press, blz. 93-109

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Koroanawurdlist

Sijens, H., Duijff, P., van der Kuip, F. J., Spoelstra, J., Van de Velde, H. & Visser, W., 02 apr 2020

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Open Access

Linking variation in perception and production in sound change: evidence from Dutch obstruent devoicing

Pinget, A. C. H., Kager, R. W. J. & Van de Velde, H., 2020, In : Language and Speech. 63, 3, blz. 660-685

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Lockdown of knockdown: Noorderbreedte

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, mei, blz. 16

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Mondkapje en de boze wolf

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. sept, blz. 21

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Naar een Friese euro

Westerhof, O. & Nijdam, J. A., 26 sep 2020, In : Leeuwarder Courant. blz. 4-5

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Deur

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. juni, blz. 23

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Overlast door afvalwater bij zuivelfabrieken

Plantinga, R. & Veeningen, R., 26 mei 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 3, blz. 4-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Reviving the Region. Endogenous Development in European Rural Regions, 1975-Present

Hoogeboom, B., 27 aug 2020, Groningen: University of Groningen. 239 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access

Roman fan in Hielmaster

Hoekstra, E., 29 feb 2020

Onderzoeksoutput: Andere bijdragePopulair

Open Access

Romani and Beash: The Romani and Beash languages in education in Hungary ; 2nd ed.

Visser, M. (redactie) & Mandel, K. M., 04 jun 2020, 2nd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 80 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
2 Downloads (Pure)

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Hoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. blz. 10 11 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Slovenian: The Slovenian language in education in Italy - 3rd ed.

Schukking, A. F. (redactie) & Bogatec, N., 27 feb 2020, 3rd redactie Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 60 blz. (Regional dossiers series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

Stellingwarvers bin Saksische Stellinga - dus misschien tóch? Anwiezings uut een 16e- en een 17e-ieuwse tekst

Bloemhoff, H., 27 aug 2020, 56 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

The Formation of Neologisms in a Lesser-used Language: The Case of Frisian

Sijens, H. & Van de Velde, H., 08 mei 2020, In : Dictionaries: journal of the Dictionary Society of North America. 41, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

The History and Standardization of Frisian

Hoekstra, E. & Van de Velde, H., 2020, (Geaccepteerd/in druk) From Arantzazu to the World (1968-2018).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

"Thi Wilde Witsing": Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws

Bremmer jr., R. H., 01 jun 2020, In : Journal of English and Germanic Philology. 119, 1, blz. 1-26

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access