• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Scholarly text edition
2019

Het Hindelooper scheepsboek (1715-1718) van Johannes Hempenius (1686-1760) -opvarenden en reders van zeeschepen

van der Meer, P. L. G. (redactie) & Vries, J. D. (redactie), 17 mrt 2019, Ljouwert: Fryske Akademy. 266 blz. (Fryske Akademy; vol. 1116)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access
Bestand
126 Downloads (Pure)
2017
2014

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie IV. Friese vrijheid als thema.

Meijering, H. D., 2014, Leeuwarden: Fryske Akademy. 203 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2013

De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543

van der Meer, P. L. G. & Mol, J. A., 2013, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access
Bestand
1908 Downloads (Pure)
2012

A Diplomatic Edition of Codex Unia

Sytsema, J., Nijdam, J. A., Meijering, H. D., Vries, O. & Stiles, P., 2012, Leeuwarden: Fryske Akademy.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2009

De laag 'Stinzen'

Noomen, P. N., 2009, Leeuwarden: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie II. Westerlauwers Zeendrecht en andere kerkelijke teksten

Meijering, H. D., 2009, Opende: Eigen beheer. 88 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

UNESCO Atlas on the World's Languages in Danger

de Graaf, T., 2009, Paris: UNESCO.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

videofilm De Mieden, geschiedenis van een Fries landschap

van der Vaart, J. H. P. & Spek, T., 2009, 2009: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access
Bestand
18 Downloads (Pure)
2008

Frysk fan 1550 oant 1801. Oanfollingen

Breuker, P. H., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy. 438 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Hoofdstuk 13. Late middeleeuwen, vroegmoderne tijd en het historische landschap van holoceen Noord-Nederland.

van der Vaart, J. H. P., Knol, E., Kortekaas, G., Schroor, M. & van der Berg, T., 2008, Amersfoort: RACM.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950

van der Meer, P. L. G., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

'Stinswieren voor 1400' en 'Stinzen en adelshuizen voor 1550'. GIS-laag met 548 stins-locaties in Cultuurhistorische kaart (CHK)

Noomen, P. N., 2008, Leeuwarden: Provincie Fryslân.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2007

Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen

van der Vaart, J. H. P. & Gildemacher, K. F., 2007, Utrecht: Matrijs. 240 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Stinzen in Kollumerland

Noomen, P. N., 2007, 2007: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2006

Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005)

van der Meer, P. L. G. & Gorter, D., 2006, Ljouwert: Fryske Akademy. 18 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Bestand
55 Downloads (Pure)

Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 11.1, de Elf Steden van Friesland / de Alve stêden fan Fryslân. Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum / Dokkum, Harns, Hylpen, Starum en Warkum.

van der Vaart, J. H. P. & de Vries, D., 2006, Alphen aan den Rijn / Leeuwarden: Fryske Akademy/Canaletto. 196 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2005

Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

Duijff, P., 2005, Ljouwert: Fryske Akademy.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2002

Fries en Stadsfries

Duijff, P., 2002, Den Haag: SDU. 119 blz. (Taal in stad en land)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2001

Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland

Lambooij, H. T. M. & Mol, J. A., 2001, Hilversum: Uitgeverij Verloren.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

1998

Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien

Hemminga, P., 1998, Aurich: Ostfriesische Landschaft. (Sprache & Region)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Bestand
33 Downloads (Pure)

Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten

Duijff, P., 1998, Ljouwert: Fryske Akademy. 177 blz. (Rige Fryske Dialektstúdzjes)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

1994

Friese testamenten tot 1550

Verhoeven, G. & Mol, J. A., 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. 700 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

1993

Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A. & Nieuwland, P., 1993, Leeuwarden: Fryske Akademy. 395 blz. (Boarnerige)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

1989

Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540

Mol, J. A., 1989, Leeuwarden: Fryske Akademy. 267 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk