• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Hoofdstuk
2020

Frisian literature in education

Hoekstra, E. & de Jong, G., 2020, Teaching Language and Literature On and Off Canon. IGI Global, blz. 144-161

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

Het Hansa-Bauprogramm

Brand, A. J., 09 apr 2020, Laverend de oorlog door. Verhalen over binnenschippers, schepen en scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2020). Snijder, G. & Pell, M. (redactie). Rotterdam: LVBHB, blz. 36-38

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Joost Halbertsma and the Lexicon Frisicum

Dykstra, A., 30 jan 2020, The Whole World in a Book. Dictionaries in the Nineteenth Century. Ogilvie, S. & Safran, G. (redactie). Oxford University Press, blz. 93-109

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Traagheid in verandering

Brand, A. J., mrt 2020, Hier sta ik, ik kan niet(s) anders. Wetenschappers aan het woord over roeping en beroep . Noordhof-Hoorn, A. & Huttinga, R. (redactie). Groningen, 2 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

2019

Alltag im Deutschordenskonvent Utrecht im 15. Jahrhundert

Mol, J. A., 2019, Das Leben im Ordenshaus. Vorträge der Tagung der interrnationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014. Kreem, J. (redactie). VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, blz. 164-177 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; vol. 81).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Beschrijving van het scheepsboek

Brand, A. J., 2019, Het Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718). van der Meer, P. L. G. & de Vries, J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, blz. 261-264 4 blz. (Fryske Akademy; vol. 1116).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access

Blocking as a Function of the Nature of Linguistic Representations: Where Psycholinguistics and Morphology Meet

Versloot, A. P. & Hoekstra, E., 2019, Competition in Inflection and Word-Formation . Rainer, F., Gardani, F., Dressler, W. U. & Luschützky, H. C. (redactie). Springer, blz. 145-166 (Studies in Morphology; vol. 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Competition in Frisian past participles

Merkuur, A. A., Hoekstra, E., Don, J. & Versloot, A. P., 23 sep 2019, Competition in Inflection and Word-Formation. Rainer, F., Gardani, F., Dressler, W. U. & Luschützky, H. C. (redactie). Springer, Vol. 5. blz. 195-222 (Studies in Morphology; vol. 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

De terp van Hogebeintum in boorkernen

Nicolay, J. & de Langen, G., 19 okt 2019, De hoogste terp van Friesland: Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. Nieuwhof, A., Knol, E. & Nicolay, J. (redactie). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek, Vol. 101. blz. 33-108 (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 101).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Foaropwurd

Nijdam, J. A., 2019, Magnus: De nijste Fryske held. Dokkum, blz. 3 1 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Han Nijdam oer de myte

Nijdam, J. A., 2019, Magnus: De nijste Fryske held. Dokkum, blz. 49 1 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Het Bildts: een Fries-Nederlands grensgeval

Hoekstra, E., van Sluis, P. & Van de Velde, H., 11 nov 2019, De wondere wereld van de streektaalgrenzen: Lezingen gehouden op de internationale streektaalconferentie in Amsterdam op 13 oktober 2017. Stichting Nederlandse Dialecten, blz. 27-37

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

'Het is zulk een open geluid'. Het Fries dichterschap van Piter Jelles Troelstra

de Vries, A., 28 mrt 2019, Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930. de Vries, A. (redactie). Leeuwarden: Tresoar, blz. 7-16

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Inventing Frislanda insula in the Sixteenth Century or How the Venetian Zeno Brothers Manipulated the Map of the North Atlantic

Bremmer jr., R. H., 2019, Isole settentrionale, isole mediterranee: letteratura e società. Ruggerini, M. E., Szõke, V. & Deriu, M. (redactie). Milano: Prometheus di Damiana Rigamonti, blz. 121-145

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Language change caught in the act: A case study of t-deletion in Frisian relative pronouns

Dijkstra, J. E., Heeringa, W. J., Yilmaz, E., van den Heuvel, H., van Leeuwen, D. & Van de Velde, H., 2019, Language Variation- European Perspectives VII: Selected papers from the Ninth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9). Villena-Ponsoda, J. A., Díaz-Montesinos, F., Ávila-Muñoz, A. M. & Vida-Castro, M. (redactie). John Benjamins Publishing, blz. 86-101 (Studies in Language Variation; vol. 22).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Pieter Geyl and the Eighteenth Century

Salverda, R., 2019, (Geaccepteerd/in druk) Pieter Geyl in Britain: 1914-1935: Proceedings of the Conference on 17 November 2016 at the Institute of Historical Research, School of Advanced Study, Senate House, University of London. van Rossem, S. & Tiedau, U. (redactie). London: Institute of Historical Research (IHR)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Redbad, the Once and Future King of the Frisians

Nijdam, J. A. & Knottnerus, O., 15 mei 2019, Northern Myths, Modern Identities: The Nationalisation of Northern Mythologies Since 1800 . Baar, M. & Halink, S. (redactie). Leiden / Boston: Brill, blz. 87-114 (National Cultivation of Culture; vol. 19).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
243 Downloads (Pure)

Regional development, history and the institutional lens

Molema, A. M. & Tomaney, J., 23 okt 2019, Regional Economic Development and History. Molema, M. & Svensson, S. (redactie). Routledge

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Setting an agenda for a "New Regional History"

Molema, A. M., 23 okt 2019, Regional Economic Development and History. Molema, M. & Svensson, S. (redactie). Routledge

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

The Body Legal in Frisian Law: Bridging the Gap Between the Lex Frisionum and the Old Frisian Compensation tariffs

Nijdam, J. A., 2019, Languages of the Law in Early Medieval England: Essays in Memory of Lisi Oliver . Jurasinski, S. & Rabin, A. (redactie). Leuven / Paris / Bristol: Brepols Publishers, blz. 101-126 26 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

The Frisian language and migrants

van der Meer, C., 15 dec 2019, Migrations and cultural and linguistic minorities in Europe. Brussels: Centre Maurits Coppieters, blz. 52-58

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
Bestand
8 Downloads (Pure)

The importance of history for regional economic development

Molema, A. M. & Svensson, S., 23 okt 2019, Regional Economic Development and History. Molema, M. & Svensson, S. (redactie). Routledge

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities.

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 28 jan 2019, Language Acquisition in Diverse Linguistic, Social and Cognitive Circumstances. (Language Sciences).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

Verstaanbaarheid en de erkenning van streektalen

Heeringa, W. J. & Nerbonne, J., 11 nov 2019, De wondere wereld van de streektaalgrenzen: Lezingen gehouden op de internationale streektaalconferentie in Amsterdam op 13 oktober 2017. Stichting Nederlandse Dialecten, blz. 49-63

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Vikings and the Church in the Frisian Lands

Mol, J. A. & de Langen, G., 11 okt 2019, We Vikings. Frisians and Vikings in the Coastal Area of the Low Countries. Zwolle: Uitgeverij Waanders, blz. 22-41 20 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
Bestand
2 Downloads (Pure)
2018

1958 Europese integratie van onderop

Molema, A. M., 2018, Wereldgeschiedenis van Nederland. Heerma van Voss, L., 't Hart, M., Davids, K., Fatah-Black, K., Lucassen, L. & Touwen, J. (redactie). Amsterdam: Ambo|Anthos, blz. 617-622

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Drietalige basisscholen in Friesland: een gouden greep in tijden van toenemende diversiteit?

Duarte, J. D. S. & Günther-van der Meij, M. T., 2018, Meertaligheid en onderwijs. Agirdag, O. & Kambel, E-R. (redactie). Amsterdam: Boom Uitgevers, blz. 90-102

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Een heilige in It Heidenskip: Een volmiddeleeuwse ontginning onder de klokslag van Sint Ursula

Mol, J. A. & de Langen, G., 21 apr 2018, Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Nieuwhof, A., Knol, E. & Schokker, J. (redactie). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek, Vol. 99. blz. 173-186 14 blz. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 99).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
Bestand
90 Downloads (Pure)

Empires and their languages. Reflections on the history and the linguistics of Lingua Franca and Lingua Sacra

Salverda, R., mei 2018, Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. Geller, M. J. & Braarvig, J. (redactie). Berlin: Max Planck Institut für Wissensgeschichte (MPIWG) , blz. 25-90

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access

F. De Saussure’s Cours de linguistique générale in translation: A World bibliography 1928-2014

Salverda, R., dec 2018, Traductions du Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure. Velmezova, E. & Joseph, J. (redactie). Lausanne: Institut de Linguistique et des Sciences du Langage (ILSL), blz. 115-132 (Cahiers de l’Institut de Linguistique et des Sciences du Langage (ILSL)).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Historical Data on the Languages in Witsens's Noord en Oost Tartarye and the Work of the Foundation for Siberian Cultures

de Graaf, T., 2018, Continuity and Traditions in Preserving and Studying Documentary Academic Heritage: Conference Proceedings Saint-Petersburg 24-26 May 2015. blz. 378-385 (Series AD Fontes).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Inleiding: Redbad, koning van de Friezen voor eens en altijd

Nijdam, J. A., 2018, Redbad. Koning van de Friezen. Schoorstra, W. (redactie). Leeuwarden: Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij, blz. 7-17 11 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Latin Loans in Old Frisian and the Problem of Relative Chronology

Bremmer jr., R. H., 2018, Studies on Late Antique and Medieval Germanic Glossography and Lexicography in Honour of Patrizia Lendinara, 2 vols. Di Sciacca, C., Giliberto, C., Rizzo, C. & Teresi, L. (redactie). Pisa: Edizioni ETS, blz. I, 39-57

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Saussure in Indonesia: Translation and Reception

Salverda, R., dec 2018, Traductions du Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure. Velmezova, E. & Joseph, J. (redactie). Lausanne: Institut de Linguistique et des Sciences du Langage (ILSL), blz. 99-114 (Cahiers de l’Institut de Linguistique et des Sciences du Langage (ILSL)).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Social partnership in the Northern Netherlands (1985-?)

Molema, A. M., 2018, (Geaccepteerd/in druk) Navigating History: Economy, Society, Knowledge, and Nature. Brandon, P., Go, S. & Verstegen, W. (redactie). blz. 102-120

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Taalpromotie op sociale media: de impact van Praat mar Frysk op Facebookfrysk

Jongbloed-Faber, L., 2018, (Ingediend) De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Stichting Nederlandse Dialecten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

The involvement of Pierre-Victor Malouet with Raynal’s Histoire des deux Indes

Salverda, R., feb 2018, Autour de l’Abbé Raynal: genèse et enjeux politiques de l'Histoire des deux Indes: Proceedings of the International Conference at Pisa University in 2016. Coggi, G. & Alimento, A. (redactie). Ferney-Voltaire, blz. 225-239

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Translating a Medieval Legal System into Modern English. The Case of Frisia and Denmark

Nijdam, J. A. & Vogt, H., 2018, Translation and Medieval Documents: Voices of Law: Language, Text and Practice. blz. 38-53

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
13 Downloads (Pure)

Yakut word lists and texts

de Graaf, T., Bergmann, M. & Naarden, B., 30 nov 2018, The fascination with Inner Eurasian languages in the 17th century: The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ glossaries and scripts. Naarden, B., de Graaf, T. & van der Sijs, N. (redactie). Pegasus Elliot Mackenzie Publishers Ltd, blz. 375-384

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Ynlieding: Rêdbâd, kening fan 'e Friezen foar ienris en altiten

Nijdam, J. A. & Westra, L. (Vertaler), 2018, Rêdbâd. Kening fan 'e Friezen. Schoorstra, W. (redactie). Leeuwarden : Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij, blz. 7-16 10 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

‘The Fleeing Foot is the Confessing Hand’: Proverbs in the Old Frisian Laws”

Bremmer jr., R. H., 2018, La tradizione gnomica nelle letterature germaniche medievali . Cometta, M., Di Venosa, E., Meregalli, A. & Spazzali, P. (redactie). Milano: di/segni, blz. 79-100

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

2017

A comparison of the injury tariffs in the early Kentish and the Frisian law codes

Vertaalde titel van de bijdrage: Een vergelijking van de wondlijsten in de vroegmiddeleeuwse Kentse en Friese rechtstekstenNijdam, J. A., 2017, Frisians and their North Sea Neighbours. From the Fifth Century to the Viking Age. Hines, J. & IJssennagger, N. (redactie). Woodbridge: Boydell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

A cross-linguistic investigation of orthographic transparency in 16 Germanic, Romance and Slavic languages

Schüppert, A., Heeringa, W. J., Golubovic, J. & Gooskens, C., 2017, From Semantics to Dialectometry: Festschrift in honor of John Nerbonne. College Publications, blz. 303-313 (Tributes 32).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

An Italian voice on the Dutch Revolt: The work of Francesco Lanario in a European perspective

Cools, C. H. L. I. & Lamal, N., 2017, Netherlandish Culture of the Sixteenth Century: Urban Perspectives. Kavaler, E. M. & Van Bruaene, A-L. (redactie). Turnhout: Brepols Publishers, blz. 375-388 (Studies in European Urban History; vol. 41).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Computational Dialectology

Heeringa, W. J. & Prokić, J., 2017, The Handbook of Dialectology. Jersey: Wiley-Blackwell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

De Beeldenstorm

Cools, C. H. L. I., 2017, De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur. Leeuwenbergh, H., Slechte, H. & van Staalduine, T. (redactie). Zutphen: Walburg Pers, blz. 159-170

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558

Mol, J. A. & van der Meer, P. L. G., 23 nov 2017, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Mol, J. (redactie). Uitgeverij Verloren, blz. 175-336 162 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
150 Downloads (Pure)

Dictionary Portals

Sijens, H., Dykstra, A. & Boelhouwer, B., 31 okt 2017, The Routledge Handbook of Lexicography. Fuertes-Olivera, P. A. (redactie). Routledge, blz. 754-766 13 blz. 46

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Finding Dialect Areas by Means of Bootstrap Clustering

Heeringa, W. J., 2017, From Semantics to Dialectometry: Festschrift in honor of John Nerbonne. College Publications, blz. 127-135 (Tributes 32).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Het gebruik van Friese varianten op sociale media

Jongbloed-Faber, L., okt 2017, Taalvariatie en sociale media. De Tier, V., van de Wijngaard, T. & Ghyselen, A-S. (redactie). Stichting Nederlandse Dialecten, blz. 29-38 10 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel