• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
PhD thesis (Proefschrift)
2018

The impact of degree of bilingualism on L3 development: English language development in early and later bilinguals in the Frisian context

Günther-van der Meij, M. T., 14 mei 2018, Fryske Akademy. 204 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access
2017

Bilingualism and cognition: the acquistion of Frisian and Dutch

Bosma, E., 02 okt 2017, 168 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access

The development of prosodic focus marking in early bilinguals’ L2. A study of Bai-Mandarin early bilinguals’ Mandarin

Liu, Z., 18 dec 2017

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship

Vertaalde titel van de bijdrage: De laat-vijftiende-eeuwse Utrechtse kroniek van de Duitse Orde: manuscripten, bronnen, en auteurschapStapel, R. J., 25 jan 2017, Leiden University Press. 463 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access
Bestand
43 Downloads (Pure)

The Poor Clares of Central Italy; Families, Veil and Patronage, c. 1350-1550, KU Leuven, Faculteit Letteren

Beckers, J., 24 apr 2017

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2016

Tussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw

Schoen, P., 06 okt 2016, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 496 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

The Actuation of Sound Change

Pinget, A. C. H., 04 sep 2015

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

The Sociophonetics and Phonology of Dutch r

Sebregts, K., 07 jan 2015

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2014

Read all about it! Parental beliefs, Interaction trajectories, and Language use of Antillean families involved in 'More Languages, More Opportunities’

Boomstra, N. W., 2014, Ljouwert [Leeuwarden]: Afûk / Fryske Akademy. 182 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2013
Open Access
Bestand
53 Downloads (Pure)

Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600

Roemeling, O. D. J., 2013, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. 469 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2012

Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640

Spanninga, H., 2012, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 463 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access
2011

J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over het Lexicon Frisicum (1872)

Dykstra, A., 2011, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. 343 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2009

Grimmig eerlijk : Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur

Corporaal, J., 2009, Ljouwert: Fryske Akademy. 551 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2008

Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea as deduced from body dimensions, body mass, and primary moult

Engelmoer, M., 2008, Leeuwarden: Fryske Akademy. 226 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters

Nijdam, J. A., 2008, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 572 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Mechanisms of Language Change: Vowel Reduction in 15th century West Frisian

Versloot, A. P., 2008, Utrecht: LOT Publications. 368 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde : Een nadere studie, editie en vertaling

Lambooij, H. T. M., 2008, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 539 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2006

Knowledge in sustainable behaviour: using knowledge-based decision support systems for the improvement of sustainability

Faber, N. R., 2006, Ridderkerk: Labyrint. 228 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2004

Onderwijseffectiviteit in Fryslân

van Ruijven, E. C. M., 2004, Leeuwarden: Fryske Akademy. 282 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

2003

De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

van der Kuip, F. J., 2003, Ljouwert / Leeuwarden: Fryske Akademy. 765 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Bestand
95 Downloads (Pure)
2002

Teaching Reading Comprehension: The effects of direct instruction and cognitive apprenticeship on comprehension skills and metacognition

de Jager, B., 2002, Groningen: GION.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Open Access
2000

Het beleid inzake unieke regionale talen

Hemminga, P., 2000, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy. 521 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Bestand
855 Downloads (Pure)
1999

Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

van der Vaart, J. H. P., 1999, Leeuwarden: Fryske Akademy. 222 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

1997

Noun Incorporation in Frisian

Dyk, S., 1997, Ljouwert / Leeuwarden: Fryske Akademy. 231 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Bestand
122 Downloads (Pure)

The Syllable in Frisian

Visser, W., 1997, Leiden: Holland Institute of Generative Linguistics. 405 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Bestand
6538 Downloads (Pure)
1996

Over Macht en Overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510)

Brand, A. J., 1996, Apeldoorn, Leuven: Garant. 420 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

1994

Taalpeiling yn Fryslân : Onderzoek naar de beheersing van het Fries en het Nederlands aan het einde van de basisschool

de Jong, S. & Riemersma, A. M. J., 1994, Ljouwert / Leeuwarden: Fryske Akademy. 265 blz.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Bestand
225 Downloads (Pure)
1993

Taal fan klerken en klanten: ûndersyk nei it Frysk en it nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean

Gorter, D., 1993, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)