• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Webartikel
2020

Intergenerational Language Transmission and Social Identity

Kircher, R., 05 jan 2020.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access
2019

Language ideology in the time of Brexit

Kircher, R., 14 okt 2019.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Phonetics, corpus linguistics & dialectometry

Heeringa, W. J., 16 apr 2019.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Speuren naar sporen van een Friese edelman

Bos, J., 04 okt 2019, Leiden University Press, (Leiden Medievalists Blog).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Open Access
2018

De Nederlandse Taalunie en ’t wegmóffelingseffek.

Leerssen, J., Bloemhoff, H., Cornips, L., van Hout, R. W. N. M. & Jensma, G. T., 17 dec 2018, Vereniging Veldeke Limburg.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Dossier: Vijftig jaar Indische Letteren in Ons Erfdeel (1968-2018): Blog

Salverda, R., sep 2018, Stichting Ons Erfdeel, (www.onserfdeel.be/blogs).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Open Access

Eeuwenoud praalgraf in Gent, nieuw standbeeld in Leeuwarden: wie was Viglius van Aytta?

Nijdam, J. A., 01 nov 2018, (Ons Erfdeel).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Open Access

Positiepaper: De positie van de erkende regionale talen in Nederland

van Hout, R. W. N. M., Bloemhoff, H., Cornips, L., Jensma, G. T. & Leerssen, J., 14 mrt 2018.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access
2017

Het Amelands als Fries-Nederlands mengdialect

Dyk, S., 17 feb 2017, 11 blz.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access
2016

Autodidact

Hoogeboom, B., 30 mrt 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Butter, bread and green cheese / Bûter, brea en griene tsiis: over het Engels en het Fries

Günther-van der Meij, M. T., 30 mei 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

De mythe van de Appelschaster Bosberg?

Worst, D., 13 jun 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Ecce historicus!

Ybema, J., 18 mei 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Een mengtaal in Nederland

Hoekstra, E., van Sluis, P. & Van de Velde, H., 02 dec 2016.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Open Access

Een tweede taal leren: hoe eerder hoe beter?

Bosma, E., 09 mei 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Friese expertise naar Noord-Rusland

de Graaf, T., 11 jul 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Hân - hand, strân - strand: over de verwerving van Friese woorden die op het Nederlands lijken

Bosma, E., 15 nov 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Het kadaster 1832 als gidsfossiel voor het heden en verleden.

Worst, D., 12 jan 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Internationaal Symposium in London on Dutch historian Pieter Geyl: Blog

Salverda, R., 23 nov 2016, Stichting Ons Erfdeel, (www.onserfdeel.be/blogs).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

It tweetgedrach fan @lwd2018

Jongbloed-Faber, L., 24 okt 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Kinse auch plat? Een Fries tussen de Limburgers

Jongbloed-Faber, L., 19 dec 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Lezing in een kleedkamer

Bosma, E., 01 feb 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Netwerken op congressen

Jongbloed-Faber, L., 28 jun 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

'Ongeacht'

Hoekstra, E., 21 nov 2016.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Open Access

Oprukkend Nederlands teken van gezonde Friese hersenen: een formule voor talige beïnvloeding

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 28 nov 2016.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Open Access

Streektalen op sociale media

Jongbloed-Faber, L., 12 okt 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Uit de schoolkrant: spelletjes spelen met juf Evelyn

Bosma, E., 08 mrt 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Veldnaemekunde mit laandschopskunde, een peer veurbeelden uut Oosterwoolde

Bloemhoff, H., 08 jun 2016, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access
2015

Arbeidsvreugde: hoeveel zin heb jij in je werk?

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

De dubbele lessen van een workshop Multilevel Analyse

Jansma, M., 09 mrt 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Door de bronnen het bos weer zien

Günther-van der Meij, M. T., 15 mrt 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Dwalen in historische kaarten.

Worst, D., 17 aug 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Een succesvolle PhD, wat is dat eigenlijk?

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Grondboren in kerkheuvels.

Worst, D., 18 mei 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Het maatschappelijke kader van een promotietraject: ‘De cursus landschapsgeschiedenis’.

Worst, D., 08 apr 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Het nut van beleidsgeschiedenis

Hoogeboom, B., 14 nov 2015, (Y-Skrift Skanomodu).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 23 okt 2015.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Bestand
115 Downloads (Pure)

Hoe leer je zo snel mogelijk nieuwe woorden in een andere taal?

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Ien, zwei, drie en aardbeikes

Günther-van der Meij, M. T., 29 sep 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Juf Evelyn eet een spinnenmuffin

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Laudatio Gysbert Japicx-priis Koos Tiemersma

Salverda, R., 12 okt 2015, (De Moanne).

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Leren zitten en lopen geeft de taalontwikkeling een boost

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Mijn leven als perfecte voorbereiding op mijn promotieonderzoek

Jansma, M., 29 jan 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Per nachtbus, op de fiets en dansend door Edinburgh

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Promotie en moederschap is (wél) goed te combineren

Günther-van der Meij, M. T., 29 jan 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Pûd of potatoes - over het gebruik van neologismen

Günther-van der Meij, M. T., 13 apr 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Rondreis met een posterpresentatie

Bosma, E., 2015, De AyO-tún.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Open Access

Taalferoaring troch twataligens: hoe’t Frysk Hollânsk wurdt

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 02 okt 2015.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel