• Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Speciale uitgave (redactielidmaatschap)
2019

Recommender Systems based on Rich Item Descriptions

Lops, P. (Gastred.), Musto, C. (Gastred.), Bogers, T. (Gastred.), Koolen, M. (Gastred.) & Jannach, D. (Gastred.), apr 2019, In : User Modelling and User-Adapted Interaction.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2018

Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden

Brouwer, J. (Gastred.) & Limberger, M. (Gastred.), 09 nov 2018, In : Nieuwe Tijdingen. 2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Joint Proceedings of SEMANTiCS 2017 Workshops co-located with the 13th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2017), Amsterdam, Netherlands, September 11 and 14, 2017

Fensel, A. (redactie), Daniele, L. (redactie), Aroyo, L. (redactie), de Boer, V. (redactie), Darányi, S. (redactie), Elloumi, O. (redactie), García-Castro, R. (redactie), Hollink, L. (redactie), Kuys, G. (redactie), Maleshkova, M. (redactie), Merdan, M. (redactie), Meroño-Peñuela, A. (redactie), Moser, T. (redactie), Leif Keppmann, F. (redactie), Kontopoulos, E. (redactie), Petram, L. (redactie), Scarrone, E. (redactie) & Verborgh, R. (redactie), 2018, In : CEUR Workshop Proceedings. 2063

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

War, taxes and finance in the long eighteenth century

Brandon, P. (Gastred.), 't Hart, M. (Gastred.) & Torres-Sánchez, R. (Gastred.), apr 2018, In : Financial History Review. 25, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2017

Business of War

Brandon, P. (Gastred.), 't Hart, M. (Gastred.) & Torres-Sánchez, R. (Gastred.), dec 2017, In : Businesss History. 60, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

Digital Humanities in the BeNeLux 2015

van Zundert, J. J. (Gastred.), Jones, C. (Gastred.), Chambers, S. (Gastred.), Kestemont, M. (Gastred.) & Koolen, M. (Gastred.), dec 2017, In : Digital Humanities Quarterly.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

Early Medieval Europe: Special issue: Carolingian cultures of dialogue, debate and disputation

van Renswoude, I. (Gastred.), jan 2017, In : Early Medieval Europe.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus: themanummer van it Beaken (2016/nr. 1-2)

Cools, C. H. L. I. (Gastred.) & Bloemendal, J., 2017, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 78, 1-2, 184 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
Bestand
230 Downloads (Pure)

Special Issue: A Global Comparison of Pre-Modern Institutions for Water Management

van Tielhof, M. (Gastred.), van Dam, P. J. E. M. (Gastred.) & van Cruyningen, P. (Gastred.), aug 2017, In : Environment and History. 23, 3

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2016

Archief 2015: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Nellen, H. J. M. (Gastred.), 2016, In : Archief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Einsteins Hollandse Cirkel: Bewerking van de lezingenreeks ‘Einstein & Friends’ in Museum Boerhaave

Delft, D. V. (Gastred.) & Zuidervaart, H. J. (Gastred.), 01 okt 2016, In : Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. 9, 1-2, blz. IV, 1-120 124 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Erasmus' Paraphrases

Bloemendal, J., 2016, In : Erasmus Studies.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 66 (2016): Netherlandish Art in its Global Context

Jorink, H. G. M. (redactie), Scholten, F. (redactie) & Weststeijn, T. (redactie), 2016, In : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. 66, 2016, 328 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2015

De Vrouw 1813-1913-2013

Heerma van Voss, A. F. (Gastred.) & Aerts, M. (Gastred.), 2015, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 130, 2, blz. 3-145

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2014

Economic history in the Netherlands 1914-2014: Trends and debates

van Gerwen, J. (redactie), Seegers, C. (redactie), van Tielhof, M. (redactie) & van Zanden, J. L. (redactie), 2014, In : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 11, 2, 304 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Essays in Honor of W. Boyd Rayward: Part 1 and 2

van den Heuvel, C. M. J. M. (redactie) & Black, A. (redactie), 2014, In : Library Trends. Volume 62 - 63, 2-1, blz. 261-713 451 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Provisions for the Elderly in North-Western Europe: Almshouses around the North Sea, Sixteenth-Twentieth Centuries

Heerma van Voss, L. (Gastred.), van Leeuwen, M. H. D. (Gastred.) & van Nederveen Meerkerk, E. (Gastred.), 2014, In : Scandinavian Economic History Review. 62, 1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2010

Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2010, In : Broncommentaren. 8, blz. 1-141 141 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2009

Broncommentaren. Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2009, In : Broncommentaren. 7, blz. 1-294 294 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2005

Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2005, In : Broncommentaren. 6, blz. 1-322 322 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2001

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien Régime

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2001, In : Broncommentaren. 4, blz. 1-405 405 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
1997

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1997, In : Broncommentaren. 3, blz. 1-276 276 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
1995

Boedelinventarissen. De gemeentelijke bevolkinsgregisters 1850-1920

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1995, In : Broncommentaren. 2, blz. 1-120 120 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
1994

Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914. Lijsten van verkiesbaren 1848-1917. Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1994, In : Broncommentaren. 1, blz. 1-206 206 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access