Onderzoeksoutput

1992

Syntactic interference in a bilingual community: the use of the reflexive in intransitive variants of causative verbs

Cornips, L., 1992, In : Intercultural Communication Studies. II, 2, blz. 23-41

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
63 Downloads (Pure)

Text-to-speech conversion for Dutch: comprehensibility and acceptability

Jongenburger, W. & van Bezooijen, R., 1992, Proceedings of the Second International Conference on Spoken Language Processing. blz. 1135-1138

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

The configurational condition on government. Some evidence from control theory

Broekhuis, H., 1992, LCJL 3 Proceedings. Leiden Conference for Junior Linguists. Barbiers, S., den Dikken, M. & Levelt, C. (redactie). Leiden, blz. 29-41 13 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Verb Projection Raising in het Nederlands

Broekhuis, H. & den Besten, H., 1992, In : Spektator. 21, blz. 21-34 14 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
188 Downloads (Pure)

Voorwoord bij de bundel 'De binnenbouw van het Nederlands'

Bennis, H. J. & Vries de, J. W., 1992, De Binnenbouw van het Nederlands, een bundel artikelen voor Piet Paardekooper. ICG Publications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
252 Downloads (Pure)
1991

Bespreking van het boek The V2 conspiracy - Fred Weerman

Bennis, H. J., 1991, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 107, blz. 150-156

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
80 Downloads (Pure)

Chain-government

Broekhuis, H., 1991, In : The Linguistic Review. 6, blz. 297-374 78 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
47 Downloads (Pure)

Introductie bij de uitgave 'De groene spelling'

Bennis, H. J., Neijt, A. & Santen, A. V., 1991, De groene spelling. Amsterdam: Bert Bakker, blz. 7-20

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
84 Downloads (Pure)

Possessive Object Constructions in Heerlens

Cornips, L., 1991, Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam: John Benjamins Publishing, blz. 21-30

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
267 Downloads (Pure)

Sandhi processes, final report FONWET, Analyse en Synthese van Spraak Rapport no. 35

Jongenburger, W., 1991, Utrecht: Stichting Spraaktechnologie. 56 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Syntactische variatie in Heerlen: de methodologie

Cornips, L., 1991, Artikelen van de Eerste Sociolinguïstische Conferentie. van Hout, R. & Huls, E. (redactie). Delft: Eburon, blz. 89-103

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
45 Downloads (Pure)

Taalkunde in de bovenbouw

Bennis, H. J., 1991, In : Levende Talen Magazine. 461, blz. 235-242

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
117 Downloads (Pure)

The distribution of (word-initial) glottal stop in Dutch

Jongenburger, W. & van Heuven, V., 1991, Linguistics in the Netherlands. van Kemenade, A. & Drijkoningen, F. (redactie). Amsterdam: John Benjamins Publishing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Theoretische aspecten van partikelvooropplaatsing II

Bennis, H. J., 1991, In : TABU. 21, blz. 89-96

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
158 Downloads (Pure)

On the categorial status of present participles

Bennis, H. J. & Wehrmann, P., 1990, Linguistics in the Netherlands 1990. Dordrecht: Foris Publications, blz. 1-11

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
350 Downloads (Pure)

TI: a note on modal passives

Bennis, H. J., 1990, Grammar in Progress. Dordrecht: Foris Publications, blz. 33-40

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
67 Downloads (Pure)

Verb Raising, Extrapositie en controle

Broekhuis, H. & Hoekstra, K., 1990, In : TABU. 20, blz. 153-174 22 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
25 Downloads (Pure)
1989

A representational theory of empty categories

Hoekstra, T. & Bennis, H. J., 1989, Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris Publications, blz. 91-100

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
728 Downloads (Pure)

Boeken in boedelinentarissen

van Dijk, M. B. G., 1989, In : Dokumentaal Informatie- en Communicatiebulletin voor Neerlandici. 18.1, blz. 30-32

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Generatieve Grammatica

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1989, Dordrecht: Foris Publications.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Bestand
93 Downloads (Pure)

Herschrijfregels herschreven

Bennis, H. J., 1989, In : Spektator. 18, blz. 169-190

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
262 Downloads (Pure)

Nederlands-Russisch woordenboek van A.H. van den Baar

van der Sijs, N. (redactie), 1989, Deventer: KTB.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

PRO and the Binding Theory

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1989, Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris Publications, blz. 11-20

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
452 Downloads (Pure)

Vragen en Opdrachten bij Generatieve Grammatica

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1989, Dordrecht: Foris Publications.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Bestand
65 Downloads (Pure)

Woordvolgorde in de werkwoordelijke eindreeks

Broekhuis, H. & den Besten, H., 1989, In : GLOT. 12, blz. 79-137 59 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
316 Downloads (Pure)
1988

Small Clause PP's en binding

Broekhuis, H., 1988, In : GLOT. 11, blz. 243-280 38 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
16 Downloads (Pure)
1987

Adverbial Arguments

Bennis, H. J. & Wehrmann, P., 1987, Linguistics in the Netherlands 1987. Dordrecht: Foris Publications, blz. 1-11

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
407 Downloads (Pure)

Aspects of Language, Studies in Honour of Mario Alinei, 2 delen

van der Sijs, N. (redactie), 1987, Amsterdam: Rodopi.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Gaps and Dummies

Bennis, H. J., 1987, Dordrecht etc.: Foris Publications.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Open Access
Bestand
50 Downloads (Pure)
1985

Een gat in de distributie van om-zinnen

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1985, In : GLOT. 8, blz. 5-23

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
68 Downloads (Pure)

"Er wordt gekust bij het leven!" [Vragenlijst nr. 54]

van Dijk, M. B. G., 1985, In : Respons: mededelingen van het Meertens Instituut. blz. 12-14

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Het-raising

Bennis, H. J., 1985, Linguistics in the Netherlands 1985. Dordrecht: Foris Publications, blz. 11-20

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
44 Downloads (Pure)

Parasitic Gaps in Dutch

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1985.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607, vol. III.: Russian-Low German Glossary

van der Sijs, N., Waszink-Willemse, J. J. M. I. & Waszink, P. M., 1985, Copenhagen: Royal Danisch Academy of Sciences and Letters. 336 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Voorwoord bij themanummer over 'Infinitivale complementatie'

Bennis, H. J. & Beukema, F., 1985, In : GLOT. 8

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
54 Downloads (Pure)
1984

Gaps and Parasitic Gaps

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1984, In : The Linguistic Review. 4, blz. 29-87

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
48 Downloads (Pure)

On the status of agreement and relative clauses in West-Flemish

Bennis, H. J. & Haegeman, L., 1984, Sentential Complementation. Dordrecht: Foris Publications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
258 Downloads (Pure)

Pro and pronoun in Celtic languages

Bennis, H. J., 1984, Linguistics in the Netherlands 1984. Dordrecht: Foris Publications, blz. 1-13

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
591 Downloads (Pure)
1983

A case of Restructuring

Bennis, H. J., 1983, Linguistics in the Netherlands 1983. Dordrecht: Foris Publications, blz. 9-20

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
115 Downloads (Pure)

Besprekingsartikel van A. Hulk Het clitische pronomen 'en': een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis

Bennis, H. J., 1983, In : GLOT. 6, blz. 31-44

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
141 Downloads (Pure)

De PRO-drop parameter en subjectloze zinnen in het Nederlands

Bennis, H. J., 1983, In : Spektator. 12, blz. 409-427

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
91 Downloads (Pure)

De syntaxis van het Nederlands

Bennis, H. J. & Hoekstra, T., 1983, Dordrecht: Foris Publications.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Bestand
145 Downloads (Pure)

Lexical-semantic versus syntactic disorders in aphasia: the processing of prepositions

Bennis, H. J., Prins, R. & Vermeulen, J., 1983

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Bestand
1767 Downloads (Pure)

Spel- en speelcultuur in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar vrijetijdsrelicten in boedelinventarissen

van Dijk, M. B. G., 1983, In : Volkskundig Bulletin. 9.1, blz. 53-81

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1982

Besprekingsartikel van R.S. Kirsner The problem of presentative sentences in Modern Dutch

Bennis, H. J., 1982, In : GLOT. 5, 1, blz. 1-9

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Bestand
49 Downloads (Pure)
1981

A note on Government and Binding

Bennis, H. J., 1981, Levels of Syntactic Representation. Dordrecht: Foris Publications, blz. 1-8

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
208 Downloads (Pure)

Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980

van Dijk, M. B. G., 1981, In : Volkskundig Bulletin. 7.2, blz. 143-161

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Open Access
Bestand
102 Downloads (Pure)
1980

Die Rektions-Bindungs Theorie: Neue Aspekte seit den 'Aspekte'

Bennis, H. J. & Groos, A., 1980, In : Zeitschrift für Sprachwissenschaft. 1, blz. 251-288

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
96 Downloads (Pure)

ER-deletion in a modular grammar

Bennis, H. J., 1980, Linguistics in the Netherlands 1980. Amsterdam, blz. 58-69

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
333 Downloads (Pure)