• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
1956

Enkele oecologische aspecten van Pieris brassicae

Van Balen, J. H., 1956, Heteren: [s.n.]. 19 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1958

Waarnemingen over spontane trekactiviteit van spreeuwen in een zgn. Kramer-kooi

Nijhoff, P., 1958, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1960

Onderzoek naar het eileggedrag van de rietvlieg Lipara lucens Mg.

Drijver-de Haas, J. S., 1960, Heteren: [s.n.]. 34 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1962

Bewerking ringgevens wintertaling

Wolff, W. J., 1962, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een onderzoek naar de verspreiding van spreeuwen in het winterkwartier gebasseerd op ringgegevens

Spaans, A. L., 1962, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1963

Bewerking ringgevens wintertaling

Meijering, M., 1963, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De globale vegetatiekartering van de duinen van Voorne

Oldenburger, F. H. F., 1963, Utrecht: Instituut voor Systematische Plantkunde. 23 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
60 Downloads (Pure)
1966

Problemen rond de wijze waarop de mol (Talpa europaea) aan zijn voedsel komt

Meindertsma, J., 1966, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Vegetatiekartering van het landgoed "Mildenburg"

Van der Laan, D., 1966, Rotterdam: Stichting Zuidhollands Landschap. 31 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1967
1970

Biologische rijkdommen in Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1970, Amsterdam: Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Baggerman, F. K. A., 1970, Heteren: [s.n.]. 26 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Toepassing van riet in de IJsselmeerpolders

Hemminga, M. A. & Van der Toorn, J., 1970, Zwolle: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 32 blz. (Flevobericht)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1971

Eindverslag van de Werkgroep Stimuleren van Duinvorming

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1971, Den Haag: [s.n.]. 62 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Enkele aspecten van de migratie van Hyalopterus pruni Geoffr. in Zuid-Flevoland

Wiegers, J., 1971, Heteren: [s.n.]. 38 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Kolonisatie door carabiden in het gebied "De Knar" Z. Flevoland

Reimerink, H. G. A., 1971, Heteren: [s.n.]. 13 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Verslag over het onderzoek naar de energiebalans van de spreeuw (Sturnus vulgaris L.)

Westerterp, K., 1971, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1972

How to read the EURING-recovery punch card

Speek, B. J., 1972, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO).

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

L'homme et la biosphère

Adriani, M. J., 1972, [S.l.]: [s.n.]. 33 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Rapport over de plantkundige waarde van de Brielse vestingwerken

Freijsen, A. H. J., 1972, [S.l.]: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1973

De kleuren van Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 3 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De kleuren van Zuidwest-Nederland; visie op milieu en ruimte Natuurbehoud

Adriani, M. J. & Blom, C. W. P. M., 1973, Amsterdam: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Experimenten over de verspreiding van Carabidae in Zuidelijk Flevoland

Schoones, L., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
57 Downloads (Pure)

Het Grevelingenbekken, milieubouw en natuurbeheer

Van der Laan, D., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 14 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Nader onderzoek aan de orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Van der Staak, A. L. H. C., 1973, Heteren: [s.n.]. 36 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Onderzoek over het legmechanisms en het eigewicht bij koolmees en bonte vliegenvanger

Kajim, L. A., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Produktiebiologie van twee ringmuspopulaties

Korf, B., 1973, Heteren: [s.n.]. 38 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
109 Downloads (Pure)
1974

Een orienterend onderzoek naar de verspreiding van wolfspinnen, hooiwagens en pissebedden in de IJsselmeerpolders

Power, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 23 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
42 Downloads (Pure)

Onderzoek naar de parasitering op nestjongen van de koolmees, Parus major, door larven van Protocalliphora spp.

De Reede, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 28 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
168 Downloads (Pure)

Sand stabilisation and dunebuilding

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1974, Den Haag: Rijkswaterstaat. 1 blz. (Communications Rijkswaterstaat)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1975

De invloed van bodemverdichting op de ontwikkeling van enkele Plantago soorten

Claassen, T. H. L., 1975, Heteren: [s.n.]. 49 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken

Van der Aart, P. J. M., 1975, Leiden: Leiden University Press.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Door de lucht getransporteerd zout als oecologische factor in het duingebied van Voorne en Noord - Goeree

Romberg, H., 1975, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 16 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een vegetatiekartering van een gedeelte van de Meidoornduinen bij Oostvoorne

Claassen, T. H. L. & Van Helden, H. P. M., 1975, Nijmegen: K.U., Botanisch Lab., afd. Geobotanie. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Handleiding voor de kartering van nederlandse invertebraten

Turin, H., 1975, Heteren: [s.n.]. 25 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
60 Downloads (Pure)

Ringverslag 1975, nr. 60

Speek, B. J., 1975, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 19 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Wortelvorming bij de Alnus glutinosa

De Vries, P. C. J., 1975, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 19 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1976

Betredingsapparaat

De Zwart, A., Keultjes, W. J. H. & Wijlhuizen, A. G., 1976, Heteren: [s.n.]. 15 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
39 Downloads (Pure)

De invloed van betreding op het voorkomen en de ontwikkeling van Plantago maritima L.

Stoof-van Vliet, E. J. A., 1976, Heteren: [s.n.]. 99 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De mortaliteit bij verschillende soorten eenden en ganzen

Bruinenberg-Rinsma, J., 1976, Heteren: [s.n.]. 40 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Fosfaten in het Nederlandse oppervlaktewater, Rapport van de Stuurgroep Fosfaten

Golterman, H. L., 1976, Den Haag: Sigma Chemie. 133 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Invloed van verschillende bodemelementen op de verspreiding van Cynoglossum offcinale

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Afdeling Duinonderzoek Weevers' Duin. 22 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Oecofysiologisch onderzoek aan Gynoglossum

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 33 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Parasitisme van Protocalliphora spp. op koolmezen

Houwink, E. H., 1976, Heteren: [s.n.]. 22 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
92 Downloads (Pure)

Ringverslag 1976, nr. 61

Speek, B. J., 1976, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 22 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Waarnemingen over de rietgalmug Giraudiella inclusa Gir. in verband met de eigenschappen van het riet Phragmites communis Trin.

Turin-van den Berg, A., 1976, Heteren: [s.n.]. 19 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
83 Downloads (Pure)
1977

Atlas of the Carabid beetles of the Netherlands

Turin, H., Haeck, J. & Hengeveld, R., 1977, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1 blz. (Verhandelingen / Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De broedresultaten van holenbroeders in natuurlijke holtes.

Booij, C. J. H., 1977, Heteren: [s.n.]. 26 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De bruikbaarheid van sporenelementen als indikatoren voor het energieverbruik; een literatuurstudie

Roem, W., 1977, Heteren: [s.n.]. 19 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair