• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
Rapport
Open Access
Bestand
8 Downloads (Pure)

Aanpassingen in een zout milieu van Plantago coronopus

Smits, P., 1995, Heteren: NIOO. 21 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Aantasting van Alnus glutinosa door Phytophthora en Pythium

Bakker, M. M., 1997, Heteren: NIOO. 32 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Advies data-analyse waterkwaliteit bebouwgebied: Memo Waterschap Aa en Maas

de Senerpont Domis, L. & Lurling, M., 28 okt 2015, AKWA. 16 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Advies over de optimale ringinspanning bij Ooievaars in Nederland

Van Noordwijk, A. J., 2006, 02 redactie Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
10 Downloads (Pure)

Afvalwaterzuivering met Helofyten filters in Nederland : en haalbaarheidsstudie

Gleichman-Verheijen, E. C., Van der Putten, W. H. & Van Liere, L., 1991, Heteren: NIOO-KNAW, Centrum voor Terrestrische Oecologie. 66 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Age-dependent fecundity in the gregarious endoparasitoid Microplitis tristis

Van Leeuwen, D. J., 2003, Heteren: NIOO. 26 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

A provisional checklist of the European ground-beetles (Coleoptera, Cicindelidae and other Carabidae)

Turin, H., 1981, [S.l.]: [s.n.]. 249 blz. (Monografie)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Atlas of the Carabid beetles of the Netherlands

Turin, H., Haeck, J. & Hengeveld, R., 1977, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1 blz. (Verhandelingen / Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Behavioral characterization of individuals. Finding a suitable test to quantify the coping behaviour of Great tits (Parus major) in a social context

Witjes, L., 1999, Heteren: NIOO. 50 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Agger en in de Cruijslandse kreken

de Senerpont Domis, L., 07 nov 2017, AKWA. 13 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Berkel- en Reggevijver

de Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 20 jul 2018, 11 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Ligne

de Senerpont Domis, L., 24 okt 2016, AKWA. 9 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Westpolderplas

de Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 04 jul 2018, AKWA. 11 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Bepaling van de erfelijkheidsgraad van snavelafmetingen en tarsuslengte bij de koolmees, Parus major

Klerks, P., 1981, Heteren: [s.n.]. 73 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
91 Downloads (Pure)

Betredingsapparaat

De Zwart, A., Keultjes, W. J. H. & Wijlhuizen, A. G., 1976, Heteren: [s.n.]. 15 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
39 Downloads (Pure)

Bewerking ringgevens wintertaling

Wolff, W. J., 1962, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Bewerking ringgevens wintertaling

Meijering, M., 1963, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Biodiversiteit: onzichtbare interacties belicht: oratie

Putten, W. H. V. D., 2004, Wageningen University.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
5 Downloads (Pure)

Biologische rijkdommen in Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1970, Amsterdam: Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Biparental care and differences in feeding behaviour of both mates in tree sparrows (Passer montanus)

Sieler, C., 1998, Heteren: NIOO. 16 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
37 Downloads (Pure)

Brandganzen Branta leucopsis op de Hellegatsplaten en Krammerse Slikken in 2006 en 2007

van der Jeugd, H. P., 2008, 03 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
51 Downloads (Pure)

Breeding in orchards: fitness consequences for Great tits (Parus major)?

Kardol, P., 1999, Heteren: NIOO. 49 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Broedbiologie van Brandganzen Branta leucopsis op de Hellegatsplaten

Pouw, A., van der Jeugd, H. P. & Eichhorn, G., 2005, 01 redactie Heteren: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
9 Downloads (Pure)

Broedbiologie van Brandganzen Branta leucopsis op de Hellegats-platen in 2005 en verspreiding buiten het broedseizoen.

van der Jeugd, H. P., Arisz, J. & Schouten, M., 2006, 01 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
9 Downloads (Pure)

Broedselgrootte en toekomstige reproductie van de koolmees

Albers, K., 1985, Heteren: [s.n.]. 55 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
34 Downloads (Pure)

Can ringing and recovery data be of use for improved wildfowl management in Europe?

Cavé, A. J. & Van der Toorn, J., 1980, [S.l.]: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Clonal diversity in Taraxacum officinale

Donners, R., 1997, Heteren: NIOO. 22 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Correlaties tussen sociale en niet-sociale gedragingen en de samenhang met de sociale status van jonge koolmeesmannetjes (Parus major)

Boon, A., 1992, [S.l.]: Boon. 20 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Cytoplasmatisch mannelijke steriliteit in Plantago lanceolata: plasmontype-specifieke verschillen op DNA- en RNA-niveau

Rouwendal, G. J. A., 1986, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 26 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De aanleg van biezenbegroeiingen : mogelijkheden voor her-introduktie van biezen in het Haringvliet - Hollandsch Diepgebied

Clevering, O. A. & Van Gulik, W. J. M., 1990, Heteren: NIOO. 94 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De aanleg van helmbegroeiing op zeewerende duinen

Van der Putten, W. H. & Van Gulik, W. J. M., 1988, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Afdeling Duinonderzoek Weevers' Duin. 99 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De actuele en te verwachten bosontwikkeling in de duinen van Voorne

Smits, T., 1989, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 52 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De allokatie van energie bij Plantago lanceolata geinfecteerd met Phomopsis subordinaria

Van Wingerden, Y., 1986, Heteren: NIOO. 35 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De beukenoot als wintervoedsel voor de koolmees (Parus major) : een vrije keus?

Vestjens, J. P. M., 1983, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 24 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
158 Downloads (Pure)

De broedresultaten van holenbroeders in natuurlijke holtes.

Booij, C. J. H., 1977, Heteren: [s.n.]. 26 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De bruikbaarheid van sporenelementen als indikatoren voor het energieverbruik; een literatuurstudie

Roem, W., 1977, Heteren: [s.n.]. 19 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De duinen tussen Ockenburgh en Ter Heide : kartering van vegetatie en geomorfologie en advisering inzake de verzwaring van de zeewering

Hornstra, W. L., 1987, Oostvoorne: IOO. 26 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De ecologische effecten van verschillen in glucosinolaat profielen tussen twee chemotypes van Barbarea vulgaris

Zegers, M., 2003, Heteren: NIOO. 31 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De effecten van de dieetsamenstelling van deKoolmees (Parus major) en de Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in relatie tot kalkgebrek

Los, A., 1992, Heteren: [s.n.]. 33 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De effecten van kalktekort op het legresultaat en het gedrag van koolmezen (Parus major) in gevangenschap

Berends, J. E., 1992, [S.l.]: Berends. 23 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
3012 Downloads (Pure)

De functie van rietvoorn als herbivoor: verslag experimenten “Actief Visstandbeheer in Lijnvormige Wateren” 2009

Dorenbosch, M. & Bakker, L., 2010, Nieuwersluis: NIOO-KNAW. 16 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Degeneratie van Ammophila arenaria als gevolg van nematoden

Van der Hulst, E., 1997, Heteren: NIOO. 23 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair