• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
Open Access
Bestand
37 Downloads (Pure)

Jaarverslag Broedseizoen 2012: Nestkast: Landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders

Ballering, L., Beskers, R., Bouwmeester, H., van der Jeugd, H. P., van Turnhout, C., Nienhuis, J., Majoor, F. A., Vernooij, A. V. M. & Visser, M. E., 2013, NIOO-KNAW. (Nestkast: Jaarverslag Broedseizoen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
7 Downloads (Pure)

Onderzoek naar blauwalgenproblematiek in zwemwateren in de Alblasserwaard

Geurts, J. J. M., Lurling, M., Faassen, E. J. & De Senerpont Domis, L. N., 2013, Waterschap Rivierenland.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
11 Downloads (Pure)
Open Access
Bestand
9 Downloads (Pure)

Vlokken en Vastleggen in de Sloterplas. Deelrapport 2: Vastleggen als lange termijn maatregel

Van Oosterhout, J. F. X., De Senerpont Domis, L. N. & Lürling, M., 2013, Wageningen: AKWA.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2012

Effecten van waterpeilfluctuatie op vegetatie

Sarneel, J. M., Hidding, B., Van Leeuwen, C. H. A., Veen, G. F., van Paassen, J., Huig, N. & Bakker, E. S., 2012, Wageningen: NIOO. (Flexibel Peil: van denken naar doen, 2010-2012)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
77 Downloads (Pure)

E-Track:: Report of stakeholder requirements analysis

Kölzsch, A., 2012, FP7 R&D project report for the GSA. 93 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

E-Track: Report of the state of the art.

Kölzsch, A., 2012, FP7 R&D project report for the GSA. 49 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

E-Track: Updated requirements specifications

Kölzsch, A., 2012, FP7 R&D project report for the GSA. 42 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Ijzersuppletie in laagveenplassen: De resultaten

Ter Heerdt, G., Geurts, J., Immers, A., Colin, M., Olijhoek, P., Yedema, E., Baars, E. & Voort, J. W., 2012, Amersfoort: STOWA. 41 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

3 Downloads (Pure)

MicroLife Solutions

Van Veen, J. A., 2012, Wageningen: Final report on the NGI project.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Overleving van de boerenzwaluw in de periode 1991 - 2010.

Van der Jeugd, H. P., 2012, 03 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
10 Downloads (Pure)

Populatie dynamische parameters van brandganzen in Nederland

van der Jeugd, H. P., 2012, 02 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
27 Downloads (Pure)

Rapport Analyse dataset “Boeren als waterbeheerders”

De Senerpont Domis, L. N. & Declerck, S. A. J., 2012, Wageningen: AKWA. 41 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

The ecology of bacterial individuality: Final report for LEVEAU VIDI grant 864.06.002 to NWO

Leveau, J. H. J., 2012, [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Vlokken en vastleggen in de Sloterplas. Deelrapport 1: Vlokken als korte termijn maatregel

Van Oosterhout, J. F. X., De Senerpont Domis, L. N. & Lürling, M., 2012, Wageningen: AKWA.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2011

LifeWatch and the science agenda. LifeWatch as an incentive for biodiversity science and policy.

Wijnhoven, S., Avesaath, P. H. & Hummel, H., 2011, Yerseke: Monitor Taskforce. (MT Pub. Ser. 2011 - 02)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

LifeWatch as a driver of frontier science.

Wijnhoven, S., Bánki, O., Avesaath, P. H. & Hummel, H., 2011, Yerseke: Monitor Taskforce. (MT Pub. Ser. 2011 - 01)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Macrozoöbenthosonderzoek in de Delta 2010. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Rapportage in het kader van Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL).

Escaravage, V. L., Wijnhoven, S., Blok, D. B., Dekker, A., Engelberts, A. G. M., van Hoesel, O., Kleine Schaars, L. B. J., Meliefste, T., Scott, T., Sistermans, W. C. H. & Verburg, A., 2011, Yerseke: MT. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Natura 2000-gebieden, wat mag daar nog?

Huiskes, A. H. L. & Wijnhoven, S., 2011, Yerseke: NIOO-CEME. (Schrijven aan Wetenschappelijke Raad Zeeland)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame integratie van visteelt en ontwikkeling van natuurwaarden in ruimtelijk kwetsbare gebieden

Lemmens, P., De Bie, T., Mergeay, J., Mathijs, E., Ercken, D., Vanhove, T., Vanderstukken, M., De Meester, L. & Declerck, S. A. J., 2011, Leuven: KULeuven.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Overleving van slobeend en zomertaling in de periode 1946 - 1995

van der Jeugd, H. P., 2011, 02 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
5 Downloads (Pure)

Sampling on the edge;Datarapportage boxcorer bemonstering 2010 in het kader van het project ‘Building with Nature, Voordelta.

Wijnhoven, S., Blok, D., Engelberts, A. G. M., den Exter, T., van Hoesel, O., Kleine Schaars, L. B. J., Meliefste, T. & Escaravage, V. L., 2011, Yerseke: MT. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Soil Borne Human Diseases

Jeffery, S. & Van der Putten, W. H., 2011, Publications Office of the European Union . 56 blz. (JCRScientific and Technical Reports; nr. 65787)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
562 Downloads (Pure)

T0 bodemdieren pilot zandsuppletie Schelphoek; Het macrobenthos van de Oosterschelde proeflocatie in oktober 2010 voor uitvoer van de zandsuppletie.

Wijnhoven, S., Blok, D. B., Engelberts, A. G. M., Kleine Schaars, L. B. J., Meliefste, T. & Escaravage, V. L., 2011, Yerseke: MT. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2010

De functie van rietvoorn als herbivoor: verslag experimenten “Actief Visstandbeheer in Lijnvormige Wateren” 2009

Dorenbosch, M. & Bakker, L., 2010, Nieuwersluis: NIOO-KNAW. 16 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Demografische gegevens uit vogelring data

Coehoorn, P., Kampichler, C. & van der Jeugd, H. P., 2010, 01 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
52 Downloads (Pure)

Ecologisch Functioneren en Diversiteit Soorten. Rapportage in het kader van het project 'Ontwikkeling Evaluatiemethodiek MONEOS' en hoofdstuk 6 van het eindrapport 'Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium'.

Wijnhoven, S., Kromkamp, J. C., Van Ryckegem, G., Van den Bergh, E. & Speybroeck, J., 2010, Yerseke: NIOO-KNAW. (Monitor Taskforce Pubication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Ecologisch monitoringprogramma Alternatieve stortstrategie Westerschelde.

Van der Wal, D., Wielemaker-Van den Dool, A., Raymaekers, D., Knaeps, E., Ysebaert, T., Bouma, T. J., Hummel, H. & Herman, P. M. J., 2010, Yerseke: NIOO-CEME.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen.

Goudswaard, P. C. & Escaravage, V. L., 2010, Wageningen: Wageningen IMARES.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Evaluation of Swedish biodiversity research: funded by the Swedish Research Council and the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning 2002–2009

Bridgewater, P., Van Donk, E., Duffy, E., Freckleton, R., MacMillan, D., Mills, L. S., Seberg, O., Swingland, I., Veldkamp, T., Willis, K., Penman, D., Lindahl, A. H., Marissink, M., Nyman, L. & Runge, T., 2010, Stockholm: Swedish Research Council. 165 blz. (Vetenskapsradets rapportserie)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Het effect van invasieve rivierkreeften op de ondergedoken waterplanten in Loenderveen-Oost, Terra Nova en de Waterleidingplas

Bakker, L. & Dorenbosch, M., 2010, Nieuwersluis: NIOO-KNAW. 8 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
443 Downloads (Pure)

Inventarisatie van de bodemmacrofauna in het zachte substraat van de geplande stortlocaties Burghsluis, Borssele en Ellewoutsdijk.

Wijnhoven, S., Kleine Schaars, L. B. J., Dekker, A., Sistermans, W. C. H., Escaravage, V. L. & Hummel, H., 2010, Yerseke: NIOO-KNAW. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Macrozoöbenthosonderzoek MWTL in de delta, 2009. Waterlichamen: Grevelingenmeer en Veerse Meer (voor en najaar), Oosterschelde en Westerschelde (najaar). Rapportage in het kader van Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL).

Escaravage, V. L., Hummel, H., Blok, D. B., Dekker, A., Engelberts, A. G. M., Den Exter, T., Hartog, E., Van Hoesel, O. J. A., Kleine Schaars, L. B. J., Markusse, M. M., Meliefste, T., Sistermans, W. C. H. & Wijnhoven, S., 2010, Yerseke: Monitor Taskforce. (MT Pub Ser 2010 - 05; RWS rapportnr. BM 10.10)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Nulmeting Rekolonisatie MVII. Deelstudie naar het kokkelbroedval (observaties uit de Haringvlietmonding)

Escaravage, V. L., Engelberts, A. G. M., Kleine Schaars, L. B. J., Markusse, M. M. & Sistermans, W. C. H., 2010, Yerseke: NIOO. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009.

Maris, T., Cox, T. J. S., Van Damme, S. & Meire, P., 2010, Antwerpen: Universiteit Antwerpen. (Ecobe Report 010-R124)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren. Eindrapportage 2006-2009 (Fase 2)

Lamers, L. P. M., Sarneel, J. M., Geurts, J., Dionisio Pires, L. M., Remke, E., Van Kleef, H., Christianen, M., Bakker, E. S., Mulderij, G., Schouwenaars, J., Klinge, M., Jaarsma, N., Van der Wielen, S., Soons, M., Verhoeven, J. T. A., Ibelings, B. W., Van Donk, E., Verberk, W. C. E. P., Esselink, H. & Roelofs, J., 2010, Utrecht: Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 242 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
293 Downloads (Pure)

Overleving van jonge Steenuilen gedurende het eerste levensjaar in de periode 1973 - 2009

Van der Jeugd, H. P., 2010, 02 redactie Heteren: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

Overleving van Nijlganzen rondom Arnhem 1999 - 2009

Van der Jeugd, H. P., 2010, 01 redactie Heteren: Vogeltrekstation. 12 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
6 Downloads (Pure)

Proef zandsuppletie Oosterchelde, het macrobenthos van de Galgenplaat, situatie najaar 2010 en veranderingen sinds de aanleg

Escaravage, V. L., Blok, D. B., Dekker, A., Meliefste, T. & Sistermans, W. C. H., 2010, Yerseke: NIOO-KNAW. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Proef zandsuppletie Oosterschelde, het macrobenthos van de Galgenplaat, situatie najaar 2010 en veranderingen sinds de aanleg

Escaravage, V. L., Blok, D. B., Dekker, A., Meliefste, T. & Sistermans, W. C. H., 2010, Yerseke: NIOO. (Monitor Taskforce Publication Series)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Sieralgen en biodiversiteit: bijdrage, functioneren en beheer: Eindrapporten onderzoekresultaten 2008-2009

Mulderij, G., Bijkerk, R., Bulstra, I., Wolters, G., Ibelings, B. W. & van Donk, E., 2010, Utrecht: Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers. [Contract 07.0307/2008/517444/ETU/B1] Final Report. Report for European Commission

Turbé, A., De Toni, A., Benito, P., Lavelle, P., Lavelle, P., Ruiz, N., Van der Putten, W. H., Labouze, E. & Mudgal, S., 2010, Heteren: NIOO. 250 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2009

Gekleurringde brandganzen in de Jan Durkspolder in 2009

van der Jeugd, H. P., 2009, 05 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
11 Downloads (Pure)

Oxygen micro-profile variability on Hausgarten transects based on shipboard measurements

Cathalot, C., 2009, Berichte zur Polar- und Meeresforschung = Reports on polar and marine research: Kattner, G. 88 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2008

Brandganzen Branta leucopsis op de Hellegatsplaten en Krammerse Slikken in 2006 en 2007

van der Jeugd, H. P., 2008, 03 redactie Wageningen: Vogeltrekstation.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
51 Downloads (Pure)