• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport

Energy limitation in the timing of breeding in the Great Tit (Parus major) : a supplemental feeding experiment

Krijger, C., 1995, Heteren: NIOO. 32 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Flora-inventaristie van het noordelijk gedeelte van het kustgebied van Voorne

Van der Laan, D., 1995, Heteren: NIOO. 15 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Genetische differentiatie van bladlengte geselecteerde lijnen van Plantago lanceolata L., plasticiteit en de ivloed van de rood/verrood ratio van het licht

Van Kleunen, M., 1995, Heteren: NIOO. 110 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Invloed van lichtkwaliteit op kieming en bladanatomie van Plantago lanceolata L.

Schenk, M., 1995, Heteren: NIOO. 42 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

QTL kartering van de eigenschappen die de relatieve groeisnelheid van Arabidopsis thaliana bepalen : een voorstudie

Bakker, G., 1995, Heteren: NIOO. 77 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Why do birds sing at dawn: two experimental studies, using the great tit (Parus major)

Van Griethuizen, H., 1995, Heteren: NIOO. 54 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Onderzoek naar het voorkomen en het ontstaan van genetische variatie in asexuele paardebloemen

De Penning, M., 1994, Heteren: NIOO. 60 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Successie in de duinen: bodempathogenen en nematodengemeenschappen bij Cakile maritima (Zeeraket) en Senecio jacobaea (Jakobskruid)

Heutink, B. A., 1994, Heteren: NIOO. 58 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Timing of reproduction in Great Tits (Parus major) : a temperature manipulation experiment

Offereins, H. R., 1994, Heteren: NIOO. 45 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Verzuring, kalkgebrek en problemen bij de eischaalvorming bij vogels in de Nederlandse bossen

Graveland, J., 1994, Heteren: NIOO/Centrum voor Terrestrische Oecologie. 80 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1993

De invloed van het voedselaanbod gedurende het broedseizoen op het voorkomen van tweede broedsels bij Koolmezem (Parus major) : een begin

Kalsbeek, M. L., 1993, Heteren: NIOO. 44 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De relatieve bijdrage van nitrificatie en denitrificatie aan de consumptie en produktie van NO en N2O in een conventioneel en ge

Paalman, A. M. B., 1993, Heteren: NIOO. 36 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Drie nematodensoorten getoetst op Ammophila arenaria

Tap, D., 1993, Heteren: NIOO. 35 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Het effect van wrijving en uitdroging van zand op de groei van helmzaailingen

Zweekhorst, C., 1993, [S.l.]: [s.n.]. 37 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Naar een gevarieerde oeverbegroeiing : handleiding voor beheer van oevervegetaties langs grote wateren

Lenssen, J. P. M., Van der Putten, W. H., Klein Breteler, J. T. & Van Zetten, M., 1993, Heteren: Nederlands Instituut voor Ecologie. 87 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Vergelijking van de fitness-verschijnselen tussen sextypen (MS, IN, H) bij Plantago lanceolata

Bulk, M., 1993, Heteren: NIOO. 33 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1992

Correlaties tussen sociale en niet-sociale gedragingen en de samenhang met de sociale status van jonge koolmeesmannetjes (Parus major)

Boon, A., 1992, [S.l.]: Boon. 20 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De effecten van de dieetsamenstelling van deKoolmees (Parus major) en de Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) in relatie tot kalkgebrek

Los, A., 1992, Heteren: [s.n.]. 33 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De effecten van kalktekort op het legresultaat en het gedrag van koolmezen (Parus major) in gevangenschap

Berends, J. E., 1992, [S.l.]: Berends. 23 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
3012 Downloads (Pure)

Het effect van de aanwezigheid van nematoden en schimmels op de groei van helmgras

Verschoor, F., 1992, Heteren: NIOO. 48 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Schadelijke bodemorganismen in helmduinen : samenvattend eindrapport

Van der Goes, P. C. E. M., 1992, Heteren: NIOO. 33 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Schadelijke bodemorganismen in helmduinen : wetenschappelijk eindrapport

Van der Goes, P. C. E. M., 1992, Heteren: NIOO. 112 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1991

Afvalwaterzuivering met Helofyten filters in Nederland : en haalbaarheidsstudie

Gleichman-Verheijen, E. C., Van der Putten, W. H. & Van Liere, L., 1991, Heteren: NIOO-KNAW, Centrum voor Terrestrische Oecologie. 66 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De invloed van beschaduwing op het uitlopen van tubers van Scirpus maritimus in het voorjaar

Monster, A., 1991, Heteren: NIOO. 52 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Groeiremming van Phragmites australis (riet) door organische stof in het substraat

Van den Berg, M., 1991, [S.l.]: Van den Berg. 55 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1990

De aanleg van biezenbegroeiingen : mogelijkheden voor her-introduktie van biezen in het Haringvliet - Hollandsch Diepgebied

Clevering, O. A. & Van Gulik, W. J. M., 1990, Heteren: NIOO. 94 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De invloed van de ondergroei op de nitrificatie in een zure bosbodem

Kester, R., 1990, Heteren: IOO. 34 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
159 Downloads (Pure)

De invloed van organische stof op de groei van Typha latifolia (Grote lisdodde), Phragmites australis (Riet) en Gyceria maxima (Liesgras)

Peters, B., 1990, Heteren: NIOO. 46 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
97 Downloads (Pure)

De rol van bodempathogenen in de successie van de vegetatie in een zeewerend duin

Korporaal, M., 1990, [S.l.]: [s.n.]. 31 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Plantago coronopus : the battle of sexes

Gulsever, M., 1990, Heteren: IOO. 31 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Progress Report of the Limnological Institute 1989

Parma, S. & Gulati, R. D., 1990, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 60 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Statistical analysis and trends in biomass and diversity of North Sea macrofauna.

Heip, C. H. R., Herman, P. M. J., Craeymeersch, J. A. & Soetaert, K., 1990, Copenhagen: International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
40 Downloads (Pure)
1989

De actuele en te verwachten bosontwikkeling in de duinen van Voorne

Smits, T., 1989, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 52 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een vergelijking van de broedbiologie van de pimpelmees in verschillende terreinen in Nederland

Potting, R., 1989, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 71 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
136 Downloads (Pure)

Het gebruik van beukenoten als wintervoedsel door de koolmees

Datema, A., 1989, Heteren: [s.n.]. 44 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
60 Downloads (Pure)

Indirecte erfelijke effecten in de koolmeespopulatie van Vlieland

Gordijn, S., 1989, Heteren: [s.n.]. 51 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
54 Downloads (Pure)

Integraal waterbeheer in het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied

Van Liere, L., 1989, Den Haag: Commisie voor Hydrologisch Onderzoek TNO. 299 blz. (Rapporten en nota's)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Maximalisatie van het reproductief succes : kosten en baten van reproductie en overleving bij de koolmees (Parus major)

Dijkstra, M., 1989, Heteren: [s.n.]. 35 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
86 Downloads (Pure)