• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport

Progress Report of the Limnological Institute 1988

Parma, S., Gulati, R. D. & Salomé, B. Z., 1989, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 59 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Taxonomy of North Sea Benthos : Proceedings of a Workshop Organized in Helgoland 8-12 February 1988

Heip, C. H. R. & Niermann, U., 1989, Yerseke: Delta Institute for Hydrobiological Research. 59 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Water quality assessment in canals and polderwatersystems (in Dutch)

Den Oude, P. J. & Parma, S., 1989, [S.l.]: Foundation for Applied Research of Waste Water (STORA). 33 blz. (Report 89)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1988

De aanleg van helmbegroeiing op zeewerende duinen

Van der Putten, W. H. & Van Gulik, W. J. M., 1988, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Afdeling Duinonderzoek Weevers' Duin. 99 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De tijdsbesteding van de meerkoet bij het verzorgen van de jongen, in relatie tot de leeftijdssamenstelling van het broedpaar

Hage, F. J., 1988, Heteren: IOO. 74 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
172 Downloads (Pure)

De variatie in koffiezuuresters binnen en tussen populaties van Plantago major ssp. Pleiosperma in relatie tot slakkenvraat

Verspui, K., 1988, Heteren: [s.n.]. 30 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Het Friese leefgebied van de otter moet gezonder! 'De otter bliuwt in wrotter'

De Haan, H. & Hosper, S. H., 1988, Oterterp: Fryske Gea. 40 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Hydrobiology and chemistry of the Schelde and Westerschelde : Schelde Symposium Delta Institute 26-27 May 1987 Terneuzen

Hummel, H., Bakker, C., Huiskes, A. H. L. & Merks, A. G. A., 1988, Yerseke: Delta Institute for Hydrobiological Research.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Production of Meiofauna

Herman, P. M. J., 1988, Copenhagen: International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Progress Report of the Limnological Institute 1987

Parma, S., Gulati, R. D. & Salomé, B. Z., 1988, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 59 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Voedsel en reproductie bij de koolmees

Zandt, H., 1988, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 41 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
139 Downloads (Pure)
1987

De duinen tussen Ockenburgh en Ter Heide : kartering van vegetatie en geomorfologie en advisering inzake de verzwaring van de zeewering

Hornstra, W. L., 1987, Oostvoorne: IOO. 26 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De invloed van tannine op nitrificatie in graslandbodems

Zandt, H., 1987, Heteren: [s.n.]. 26 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Fysiologische aspecten van gynodioecy in Plantago lanceolata

Olff, H., 1987, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 11 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Het voorkomen en de betekenis van mannelijke steriliteit in enkle kustpopulaties van Plantago coronopus

Van der Reest, P. J., 1987, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
102 Downloads (Pure)

Life strategies of Bryophytes on embanked tidal flats and dune slacks

Bloot, G. J., 1987, Heteren: [s.n.]. 55 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Progress Report of the Limnological Institute 1985

Parma, S. & Gulati, R. D., 1987, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 55 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Variatie in lichaamsgrootte bij de koolmees (Parus major): Maternelle effekten en invloeden van leeftijd

Boersma, M., 1987, Heteren: [s.n.]. 39 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
85 Downloads (Pure)

Vegetatie en milieu in jonge en oude vochtige duinvalleien

Hornstra, W. L., 1987, Heteren: [s.n.]. 51 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
190 Downloads (Pure)
1986

Cytoplasmatisch mannelijke steriliteit in Plantago lanceolata: plasmontype-specifieke verschillen op DNA- en RNA-niveau

Rouwendal, G. J. A., 1986, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 26 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De allokatie van energie bij Plantago lanceolata geinfecteerd met Phomopsis subordinaria

Van Wingerden, Y., 1986, Heteren: NIOO. 35 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
47 Downloads (Pure)

De invloed van voedselrijkdom op het broedsucces van de koolmees (Parus major)

Timmerman, J. G., 1986, Heteren: [s.n.]. 24 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
34 Downloads (Pure)

Het gewicht van de koolmees (Parus major) in relatie tot haar broedbiologie; een functionele studie naar de interactie van de koolmees met haar omgeving

Reeders, H. H., 1986, Heteren: [s.n.]. 39 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Life history differentiatie tussen twee populaties van Plantago major L. ssp. Pleiosperma pilger in relatie met hun standplaats

Coops, H., 1986, Heteren: [s.n.]. 53 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
46 Downloads (Pure)

Micrometeorologie, vegetatie en fauna

Barkman, J. & Stoutjesdijk, P., 1986, Wageningen: PUDOC. 223 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Progress Report of the Limnological Institute 1985

Parma, S. & Gulati, R. D., 1986, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 51 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Publications 1957-1984 of the Limnological Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Salomé, B. Z., 1986, Nieuwersluis: Limnological Institute. 32 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1985

Broedselgrootte en toekomstige reproductie van de koolmees

Albers, K., 1985, Heteren: [s.n.]. 55 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
34 Downloads (Pure)

De invloed van intraspecifieke concurrentie op de voedselsituatie en de lichaamsgrootte van de koolmees

Van der Heide, J., 1985, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 58 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
66 Downloads (Pure)

Enkele aspecten van variatie in lichaamsgrootte bij de koolmees

Koelewijn, H. P., 1985, Heteren: IOO. 97 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
111 Downloads (Pure)

Knikaarziekte : aantasting door Phomopsis subordinatia (Desm.) Trav. van Plantago lanceolata L

Bloot, G. J., 1985, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 33 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Onderzoek naar een mogelijk verschil in standplaats tussen twee cytoplasmatypen bij Plantago lanceolata

Graveland, J., 1985, Oostvoorne: IOO. 137 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
397 Downloads (Pure)

Progress Report of the Limnological Institute 1984

Parma, S. & Gulati, R. D., 1985, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 66 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Structure and functioning of plant populations 2 : phenotypic and genotypic variation in plant populations

Haeck, J. & Woldendorp, J. W., 1985, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 405 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Verspreiding van planten en dieren

Van der Aart, P. J. M., 1985, Utrecht: Bohn, Scheltema en Holkema. 127 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Zuurstofhuishouding in poldersloten : eindrapport

Veeningen, R., 1985, Nieuwersluis: Limnologisch Instituut.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1984

De rol van interaktie tussen genetische- en milieufaktoren bij het tot stand komen van lichaamsgrootte bij de koolmees

Van Ulsen, A., 1984, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 41 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een onderzoek naar erfelijkheidsgraden voor lichaamsgrootte van de koolmees en de invloed van milieufactoren hierop

Teuben, A., 1984, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 50 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
54 Downloads (Pure)

Enkele aspecten van de variatie in lichaamsgrootte en van de reproduktie strategiën bij de koolmees

Hovenkamp, F., 1984, Heteren: IOO. 61 blz. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
87 Downloads (Pure)

Experimentele argumentatie voor de milieugevoeligheid van erfelijkheidsgenen in een koolmeespopulatie

Schoenmaker, J. H., 1984, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Genetische differentiatie van Plantago lanceolata opde Westduinen

Vrieling, K., 1984, Haren: RU Groningen, afd. Populatiegenetica. 50 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
161 Downloads (Pure)

Het voorkomen van draadalgen, in het bijzonder Spirogyra in duinpoeltjes te Oostvoorne

Jansen, R. P., 1984, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
221 Downloads (Pure)

Implicaties van verschillen in milieuomstandigheden voor het meten van erfelijksgraden in natuurlijke populaties

Van de Meent, T. J. W. M., 1984, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 12 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1983

De beukenoot als wintervoedsel voor de koolmees (Parus major) : een vrije keus?

Vestjens, J. P. M., 1983, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 24 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
158 Downloads (Pure)

Een orienterend onderzoek naar de concurrentie - effecten aan Plantago maritima op de Kwade Hoek

De Ronde, S. & Vrieling, K., 1983, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Invloed van vegetatiestruktuur op kieming en vestiging van Plantago lanceolata en P. major ssp Major

Sinke, A., 1983, Heteren: NIOO. 25 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
39 Downloads (Pure)

Variabiliteit bij Juncus articulatus L. (Juncaceae) in de duinen van Voorne

Paque, M., 1983, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 121 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair