• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
1983

Veranderingen in de flora van het kustgebied bij Oostvoorne

Boeken, M., 1983, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 24 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1982

Effect van begrazing op de ontwikkeling van Plantago lanceolata afkomstig uit hooi- en weiland

De Reus, A., 1982, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 30 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
42 Downloads (Pure)

Komen, gaan en blijven staan : enkele voorbeelden van oecologisch onderzoek

Perdeck, A. C., Mook, J. H. & Van der Toorn, J., 1982, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 87 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Oeco - fysiologisch onderzoek aan Plantago lanceolata

Danicki, E. J., 1982, [S.l.]: Danicki. 74 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Veranderingen in de flora van het duingebied van Voorne

Van der Linden, J. & Van Oosterhoud, E., 1982, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 39 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
117 Downloads (Pure)
1981

A provisional checklist of the European ground-beetles (Coleoptera, Cicindelidae and other Carabidae)

Turin, H., 1981, [S.l.]: [s.n.]. 249 blz. (Monografie)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Bepaling van de erfelijkheidsgraad van snavelafmetingen en tarsuslengte bij de koolmees, Parus major

Klerks, P., 1981, Heteren: [s.n.]. 73 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
91 Downloads (Pure)

De Springerduinen en de Westduinen op Goeree: relatie bodemvorming en plantegroei

Laumans, P., 1981, Heteren: [s.n.]. 176 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De verblijfplaats van verschillende groepen koolmezen in relatie tot sociale status en voedseldistributie gedurende de winter

Van Diggelen, R., 1981, Heteren: [s.n.]. 43 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
151 Downloads (Pure)

Een simulatie-model voor de broedbiologie van de koolmees, Parus major

Heijnen, J. H., 1981, Heteren: [s.n.]. 37 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
133 Downloads (Pure)

Oecologisch onderzoek aan Plantago maritima

Jongeneel, H. A. M., 1981, Heteren: [s.n.]. 79 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Water, spectrofotometrische bepaling van het gehalte aan chlorophyl-a [NEN 6520]

Moed, J. R., 1981, Delft: Nederlands Normalisatie Instituut. 8 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1980

Can ringing and recovery data be of use for improved wildfowl management in Europe?

Cavé, A. J. & Van der Toorn, J., 1980, [S.l.]: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Fourageergedrag en voedsel van koolmezen (Parus major) in de herfst en de winter van 1978-1979

Boon, R. & Van Ooyen, A. J., 1980, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Open Access
Bestand
107 Downloads (Pure)

Ontdek de duinen

Adriani, M. J., Gonggrijp, G. P. & Nijkamp, J. A., 1980, Amsterdam: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. 288 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1979

Fourageergedrag en voedsel van koolmezen in de winter

Van der Veen, R., 1979, Heteren: [s.n.]. 27 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
44 Downloads (Pure)

Invloed van nitraat in de bodem op de ontkieming van Cynoglossum officinale L.

Kats, M. J. A., 1979, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Verblijfplaats van koolmezen in relatie tot de voedselsituatie in de winter

Mennes, F., 1979, Heteren: [s.n.]. 35 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
269 Downloads (Pure)
1978

Demografische aspecten van Plantago coronopus, Plantago major en Plantago lanceolata op de Westduinen te Goeree

Roersma, H. J., 1978, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 10 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De vegetatie van het landgoed " Strypemonde " te Rockanje

Kool, J. H., 1978, Heteren: [s.n.]. 23 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
103 Downloads (Pure)

Het belang van ammonium en nitraat als stikstofbron voor Plantago soorten onder natuurljke groeiomstandigheden

Smit, A., 1978, Heteren: [s.n.]. 16 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
165 Downloads (Pure)

Invloed van lage concentraties nitraat op de groei en opname van stikstof bij twee plantago soorten.

Geilvoet-Soeteman, B. C., 1978, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Structure and functioning of plant populations

Freijsen, A. H. J. & Woldendorp, J. W., 1978, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 323 blz. (Verhandelingen / Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Temperatuursafhankelijkheid van watertransport door wortelstelsels van Plantago coronopus

Booij, R., 1978, Wageningen: L.H. 35 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Voedselzoekgedrag van koolmezem tjdens de broedfase en verplaatsing van koolmezenbroedsels na het uitvliegen

Hofs, H. B., 1978, Heteren: [s.n.]. 35 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1977

Atlas of the Carabid beetles of the Netherlands

Turin, H., Haeck, J. & Hengeveld, R., 1977, Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1 blz. (Verhandelingen / Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De broedresultaten van holenbroeders in natuurlijke holtes.

Booij, C. J. H., 1977, Heteren: [s.n.]. 26 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De bruikbaarheid van sporenelementen als indikatoren voor het energieverbruik; een literatuurstudie

Roem, W., 1977, Heteren: [s.n.]. 19 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1976

Betredingsapparaat

De Zwart, A., Keultjes, W. J. H. & Wijlhuizen, A. G., 1976, Heteren: [s.n.]. 15 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
39 Downloads (Pure)

De invloed van betreding op het voorkomen en de ontwikkeling van Plantago maritima L.

Stoof-van Vliet, E. J. A., 1976, Heteren: [s.n.]. 99 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De mortaliteit bij verschillende soorten eenden en ganzen

Bruinenberg-Rinsma, J., 1976, Heteren: [s.n.]. 40 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Fosfaten in het Nederlandse oppervlaktewater, Rapport van de Stuurgroep Fosfaten

Golterman, H. L., 1976, Den Haag: Sigma Chemie. 133 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Invloed van verschillende bodemelementen op de verspreiding van Cynoglossum offcinale

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Afdeling Duinonderzoek Weevers' Duin. 22 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Oecofysiologisch onderzoek aan Gynoglossum

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 33 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Parasitisme van Protocalliphora spp. op koolmezen

Houwink, E. H., 1976, Heteren: [s.n.]. 22 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
92 Downloads (Pure)

Ringverslag 1976, nr. 61

Speek, B. J., 1976, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 22 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Waarnemingen over de rietgalmug Giraudiella inclusa Gir. in verband met de eigenschappen van het riet Phragmites communis Trin.

Turin-van den Berg, A., 1976, Heteren: [s.n.]. 19 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
83 Downloads (Pure)
1975

De invloed van bodemverdichting op de ontwikkeling van enkele Plantago soorten

Claassen, T. H. L., 1975, Heteren: [s.n.]. 49 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken

Van der Aart, P. J. M., 1975, Leiden: Leiden University Press.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Door de lucht getransporteerd zout als oecologische factor in het duingebied van Voorne en Noord - Goeree

Romberg, H., 1975, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 16 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een vegetatiekartering van een gedeelte van de Meidoornduinen bij Oostvoorne

Claassen, T. H. L. & Van Helden, H. P. M., 1975, Nijmegen: K.U., Botanisch Lab., afd. Geobotanie. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Handleiding voor de kartering van nederlandse invertebraten

Turin, H., 1975, Heteren: [s.n.]. 25 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
60 Downloads (Pure)

Ringverslag 1975, nr. 60

Speek, B. J., 1975, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 19 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Wortelvorming bij de Alnus glutinosa

De Vries, P. C. J., 1975, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 19 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1974

Een orienterend onderzoek naar de verspreiding van wolfspinnen, hooiwagens en pissebedden in de IJsselmeerpolders

Power, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 23 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
42 Downloads (Pure)

Onderzoek naar de parasitering op nestjongen van de koolmees, Parus major, door larven van Protocalliphora spp.

De Reede, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 28 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
167 Downloads (Pure)

Sand stabilisation and dunebuilding

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1974, Den Haag: Rijkswaterstaat. 1 blz. (Communications Rijkswaterstaat)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1973

De kleuren van Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 3 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair