• Droevendaalsesteeg 10

    6708 PB Wageningen

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Rapport
1973

De kleuren van Zuidwest-Nederland; visie op milieu en ruimte Natuurbehoud

Adriani, M. J. & Blom, C. W. P. M., 1973, Amsterdam: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Experimenten over de verspreiding van Carabidae in Zuidelijk Flevoland

Schoones, L., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
57 Downloads (Pure)

Het Grevelingenbekken, milieubouw en natuurbeheer

Van der Laan, D., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 14 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Nader onderzoek aan de orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Van der Staak, A. L. H. C., 1973, Heteren: [s.n.]. 36 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Onderzoek over het legmechanisms en het eigewicht bij koolmees en bonte vliegenvanger

Kajim, L. A., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Produktiebiologie van twee ringmuspopulaties

Korf, B., 1973, Heteren: [s.n.]. 38 blz. (I.O.O. Report)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
109 Downloads (Pure)
1972

How to read the EURING-recovery punch card

Speek, B. J., 1972, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO).

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

L'homme et la biosphère

Adriani, M. J., 1972, [S.l.]: [s.n.]. 33 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Rapport over de plantkundige waarde van de Brielse vestingwerken

Freijsen, A. H. J., 1972, [S.l.]: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1971

Eindverslag van de Werkgroep Stimuleren van Duinvorming

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1971, Den Haag: [s.n.]. 62 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Enkele aspecten van de migratie van Hyalopterus pruni Geoffr. in Zuid-Flevoland

Wiegers, J., 1971, Heteren: [s.n.]. 38 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Kolonisatie door carabiden in het gebied "De Knar" Z. Flevoland

Reimerink, H. G. A., 1971, Heteren: [s.n.]. 13 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Verslag over het onderzoek naar de energiebalans van de spreeuw (Sturnus vulgaris L.)

Westerterp, K., 1971, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1970

Biologische rijkdommen in Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1970, Amsterdam: Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Baggerman, F. K. A., 1970, Heteren: [s.n.]. 26 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Toepassing van riet in de IJsselmeerpolders

Hemminga, M. A. & Van der Toorn, J., 1970, Zwolle: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 32 blz. (Flevobericht)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1967
1966

Problemen rond de wijze waarop de mol (Talpa europaea) aan zijn voedsel komt

Meindertsma, J., 1966, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Vegetatiekartering van het landgoed "Mildenburg"

Van der Laan, D., 1966, Rotterdam: Stichting Zuidhollands Landschap. 31 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1963

Bewerking ringgevens wintertaling

Meijering, M., 1963, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

De globale vegetatiekartering van de duinen van Voorne

Oldenburger, F. H. F., 1963, Utrecht: Instituut voor Systematische Plantkunde. 23 blz. (Studentenverslag)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Open Access
Bestand
60 Downloads (Pure)
1962

Bewerking ringgevens wintertaling

Wolff, W. J., 1962, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

Een onderzoek naar de verspreiding van spreeuwen in het winterkwartier gebasseerd op ringgegevens

Spaans, A. L., 1962, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1960

Onderzoek naar het eileggedrag van de rietvlieg Lipara lucens Mg.

Drijver-de Haas, J. S., 1960, Heteren: [s.n.]. 34 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1958

Waarnemingen over spontane trekactiviteit van spreeuwen in een zgn. Kramer-kooi

Nijhoff, P., 1958, Heteren: [s.n.].

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

1956

Enkele oecologische aspecten van Pieris brassicae

Van Balen, J. H., 1956, Heteren: [s.n.]. 19 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair