NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

  • Herengracht 380

    1016 CJ Amsterdam

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Hoofdstuk
1990

Making the new Netherlands? Ideas about renewal in Dutch politics and society during the Second World War

Blom, J. C. H. & Have, W. T., 1990, Making the new Europe. London/New York, blz. 87-98

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Reichsbank President Hjalmar Schacht and the Reparation Payments (1924-1930)

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1990, Overdr. uit: German Yearbook on Business History. Berlijn: Springer, blz. 73-111

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1989

Amsterdam als Finanzplatz Deutschlands (1919-1932)

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1989, Konsequenzen der Inflation. Berlin: Colloquium Verlag, blz. 149-179

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

De Algemene Rekenkamer tijdens de Duitse bezetting

Blom, J. C. H., 1989, Van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer. Den Haag, blz. 271-305

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
41 Downloads (Pure)

Een onvervalschte Nederlandsche geest'. Enkele historiografische kanttekeningen bij het concept van een nationaal-gereformeerde richting

Blom, J. C. H. & Misset, C. J., 1989, Geschiedenis godsdienst letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam. Roden, blz. 221-232

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1988

Boris Mozjajev

Berkhoff, K. C., mei 1988, Sovjetliteratuur en werkelijkheid: Een bundel opstellen en vertalingen vervaardigd ter gelegenheid van het congres "The topicality of contemporary Soviet literature" gehouden op 31 mei, 1 en 2 juni 1988 in de Aula van de Universiteit. Broekmeyer, M. (redactie). Amsterdam: Oost-Europa Instituut, blz. 69–82 14 blz. (Oost-Europa Cahier; nr. 2).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Das U-Boot als geistige Exportware : das Ingenieurskantoor voor Scheepvaart N.V. (1919-1957) : ein Beitrag zur Geschichte der Geheimrüstung der Reichsmarine

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1988, Sonder.: Deutschland und Europa in der Neuzeit : Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Franz Steiner Verlag GmbH, blz. 907-929

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Ger Harmsen: een 'ouderwets' historicus in dienst van de stuwende krachten in de geschiedenis

Blom, J. C. H., 1988, Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar. Nijmegen, blz. 33-49

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Nederland onder Duitse bezetting 10 mei 1940 - 5 mei 1945

Blom, J. C. H., 1988, Geschiedenis van het moderne Nederland. Houten, blz. 481-517

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Zur politischen Kultur in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg

Blom, J. C. H., 1988, Studien zur internationalen Schulbuchforschung band 52 -Nachbarn zwischen Nÿhe und Distanz. Deutschland und die Niederlande. Frankfurt, blz. 81-97

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
30 Downloads (Pure)
1986

Het geloof van de radio op Vrijdagavond'. Aspecten van de geschiedenis van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 1926-1986

Blom, J. C. H., 1986, Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986. Baarn, blz. 73-147

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland

Blom, J. C. H., 1986, Tussen goed en fout: nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (2e dr. Van oratie). Franeker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Leereenheid 12: De wordingsgeschiedenis van het Nederlandse politieke stelsel

Blom, J. C. H., 1986, Politicologie leereenheden blok 2a, Het Nederlandse politieke stelsel. Heerlen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

'The image of Occupation

Barnouw, N. D. J., 1986, Holland Film Promotion. Occupation, Collaboration and Resistance in Dutch Film. blz. 17-30

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1985

Onderzoek naar verzuiling in Nederland. Status quaestionis en wenselijke ontwikkeling

Blom, J. C. H., 1985, 'Broeders, sluit u aan!' Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. Amsterdam

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Ten Geleide

Blom, J. C. H., 1985, Als een strootje in de maalstroom. Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zwolle, blz. 7-8

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1984

'Durch kamen sie doch.' Het Nederlands defensiebeleid in de jaren dertig opnieuw beschouwd

Blom, J. C. H., 1984, Tussen crisis en oorlog. maatschappij en krijgsmacht: in de jaren 30. Dieren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1982

Nederland onder Duitse bezetting 10 mei 1940-5 mei 1945

Blom, J. C. H., 1982, Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Bussum, Vol. 15. blz. 55-94

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

Blom, J. C. H., Emery, C. R. & Kossmann, J. A., 1982, Acta Historiae Neerlandicae XV/ The Low Countries History Yearbook 1982. blz. 137-204

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
85 Downloads (Pure)
1981

Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

Blom, J. C. H., Emery, C. R. & Kossmann, J. A., 1981, Acta Historiae Neerlandicae XIV/ The Low Countries History Yearbook 1981. blz. 182-220

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
38 Downloads (Pure)
1980

De tweede wereldoorlog en de Nederlandse samenleving: continuiteit en verandering

Blom, J. C. H., 1980, Vaderlands verleden in veelvoud: opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 (2 dl.). Den Haag, Vol. II. blz. 336-357

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

Blom, J. C. H., Emery, C. R. & Swart, K. W., 1980, Acta Historiae Neerlandicae XIII/ The Low Countries History Yearbook 1980. blz. 133-191

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
271 Downloads (Pure)
1979

Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

Blom, J. C. H., Emery, C. R. & Kwart, K. W., 1979, Acta Historiae Neerlandicae XI/ The Low Countries History Yearbook 1978. blz. 181-215

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
77 Downloads (Pure)

Survey of recent historical works on Belgium and the Netherlands published in Dutch

Blom, J. C. H., Emery, C. R. & Swart, K. W., 1979, Acta Historiae Neerlandicae XII/ The Low Countries History Yearbook 1979. blz. 126-164

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
215 Downloads (Pure)
1978

The Mutiny on Board De Zeven Provinciën: Reactions and Repercussions in the Netherlands

Blom, J. C. H., 1978, Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands X. blz. 163-174

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
311 Downloads (Pure)
1977

The second world war and Dutch Society: Continuity and Change

Blom, J. C. H., 1977, Britain and the Netherlands: Volume VI: War and Society. Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers, Vol. VI. blz. 228-248

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
271 Downloads (Pure)