NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

  • Herengracht 380

    1016 CJ Amsterdam

    Nederland

  • Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Hoofdstuk
2001

Terug in het gareel. De opvang van gedwongen tewerkgestelden en de angst voor ontmaatschappelijkheid

van der Linden, T. & Piersma, H., 2001, Mensenheugenis. Terugkeer en Opvang na de Tweede Wereldoorlog Getuigenissen. Piersma, H. (redactie). Amsterdam: Bert Bakker, blz. 125-150 293 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

The patriotic reaction in 1940-41 in the Netherlands and France : a comparative analysis

van Galen Last, D., 2001, The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941. 't Goy-Houten: Hes & De Graaf, blz. 297-308

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2000

Ausbeutung und Nazifizierung. Die NS-Besatzungspolitiek in den Niederlanden und ihr historischer Stellenwert

Blom, J. C. H., 2000, National sozialistische Herrschaft und Besatzungszeit. Historischer Erfahrung und Verarbeitung aus niederlÿndische und deutsche Sicht. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag GmbH, blz. 149-162

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)

De “geest” van de hunebedbouwers: De Nederlandse prehistorie in wetenschap en propaganda

Eickhoff, M., 2000, Volkseigen: Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950. Eickhoff, M., Henkes, B. & van Vree, F. (redactie). Zutphen: Walburg Pers, blz. 32-61 (Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentie ; vol. 11).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Kruis, R. & de Vries, H., 2000, Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland. Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, Vol. 4. blz. 223-229 (Kartons voor geschiedenis en letterkunde).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Historische en strafrechtelijke 'ordening van de chaos'

Blom, J. C. H., 2000, De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur. Aangeboden aan W.H. Roobol. Hilversum, blz. 23-32

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)

Leiden als Warnung. Konstanten und Variabelen in niederländischen Umgang mit der Besatzungszeit

Blom, J. C. H., 2000, National sozialistische Herrschaft und Besatzungszeit. Historischer Erfahrung und Verarbeitung aus niederlÿndische und deutsche Sicht. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag GmbH, blz. 321-330

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1 Downloads (Pure)

Mothers of the nation : post-war gendered interpretations of the experiences of Dutch resistance women

Withuis, J., 2000, When the war was over : women, war and peace in Europe, 1940-1956. blz. 29-43

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten. Het onderzoeksproject verzuiling op lokaal niveau geëvalueerd

Blom, J. C. H., 2000, De Verzuiling Voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw. Amsterdam: Het Spinhuis, blz. 203-236

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Zunehmende Restriktion und schließliche Isolation im Lager : die Entwicklung der niederländischen Flüchtlingspolitik gegenüber den deutsch-jüdischen Immigranten

van Galen Last, D., 2000, Nationalsozialistische Herrschaft und Besatzungszeit : historische Erfahrung und Verarbeitung aus niederländischer und deutscher Sicht. Fasse, N., Houwink ten Cate, J. & Lademacher, H. (redactie). Munster: Waxmann Verlag GmbH, Vol. 1. blz. 125-136 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1999

Coming to terms with the past of the Second World War: the case of the Netherlands

de Keizer, M., 1999, Truth and reconciliation in South Africa and the Netherlands. Utrecht: SIM, Vol. 23. blz. 43-51 78 blz. (SIM Specials).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Financiering van de ouderenzorg. Verzorgingshuizen op de grens van het millennium

Pottkamp, R. C. C., 1999, Thematisch handboek ouderenzorg. Akveld, J. E. M. & Rijksen, W. P. (redactie). Lelystad

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Jan Overzet: het leven van een Haarlemse politieman in het verzet, 1940-1945

Pottkamp, R., 1999, 'Ik kon niet alleen maar toekijken': Verzetsmensen blikken samen met jongeren terug, deel 2. Warmond: Stichting geschiedenis in de klas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Loss, victimhood and guilt : the colonial past in the Netherlands

Raben, R., 1999, Truth and reconciliation in South Africa and the Netherlands. Vol. 23. blz. 53-60 (SIM specials).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

The Netherlands since 1830

Blom, J. C. H., 1999, History of the Low Countries. New York and Oxford: Berghahn Books Inc., blz. 387-460

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1998

Anne Frank

Blom, J. C. H., 1998, Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays. Amsterdam, blz. 130-133

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Twee Nederlandse historici in Berlijn in 1947 en 1948

Blom, J. C. H., 1998, Leven met Duitsland. Opstellen over geschiedenis en politiek aangeboden aan Maarten Brands. Amsterdam

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1997

Exploitatie en nazificatie. De Nederlandse samenleving onder nationaal-socialistisch bestuur 1940-1945

Blom, J. C. H., 1997, De organisatie van de bezetting. Amsterdam: Amsterdam University Press, blz. 17-30

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
139 Downloads (Pure)

Exploring Western archives in Russia

de Vries, H., 1997, The return of looted collections (1946-1996): an unfinished chapter : proceedings of an international symposium to mark the 50th anniversary of the return of Dutch book collections from Germany in 1946 (Amsterdam, 15 and 16 April 1996). blz. 87-90

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Maatschappij en Krijgsmacht rond 1960. Een nabeschouwing

Blom, J. C. H., 1997, In de schaduw van de muur. Maatschappij en krijgsmacht rond 1960. Den Haag, blz. 252-264

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
28 Downloads (Pure)

Special administration of criminal justice and the purging of trade and industry concerning economic collaboration in the Netherlands (1945-1951)

Meihuizen, J. P., 1997, Penalization of economic collaboration in Western Europe after the Second World War. Brussel, blz. 46-73

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Three ways of German economic penetration in the Netherlands. Cloaking, Capital interlocking and "Aryanization"

Aalders, G. H., 1997, Die Neuordnung Europas. NS-Wirschaftspolitik in den besetzten Gebieten. Overy, R. J., Otto, G. & Houwink ten Cate, J. (redactie). Berlin: Metropol Verlag, 300 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1996

Het aardige van Nederland: bij toeval klein, burgerlijk en welvarend

Blom, J. C. H., 1996, Weg van Nederland. Amsterdam, blz. 16-25

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
27 Downloads (Pure)

Nederland in de 19e en 20e eeuw

Blom, J. C. H., 1996, De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn. Amsterdam, blz. 337-368

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Proeftuin der Oecumenie

Blom, J. C. H. & Diggelen, M. V., 1996, Van geloof hoop en liefde: vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland, 1946-1996. Kampen/Amsterdam, blz. 15-85

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
63 Downloads (Pure)
1995

Aspectuitgaven I

Blom, J. C. H., 1995, Bronontsluiting voor de negentiende en twintigste eeuw. Den Haag, blz. 24-25

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Het leed, de vastberadenheid en de mooie vrede. Het nationaal monument op de Dam

Blom, J. C. H., 1995, Waarde blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen. Amsterdam/Antwerpen, blz. 137-150

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Holländische Staatsbürger im KL Groß-Rosen

de Vries, H., 1995, Die Völker Europas im KL Gross-Rosen : [Materialien aus der internationalen wissenschaftlichen Tagung 8.9 Juni 1995 Polanica Zdrój]. blz. 85-89

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland 1870-1940

Blom, J. C. H. & Cahen, J. J., 1995, Geschiedenis van de Joden in Nederland. Amsterdam, blz. 245-250

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
74 Downloads (Pure)

L. de Jong: geschiedschrijver en volksopvoeder

Blom, J. C. H., 1995, Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk. Den Haag, blz. 59-83

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
28 Downloads (Pure)

Relativering en Normbesef

Blom, J. C. H., 1995, Jahrbuch Zentrum fuer Niederlande Studien 5/6 (1994/1995). Münster, blz. 9-16

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
58 Downloads (Pure)

Ten geleide: de bron als basis

Blom, J. C. H., 1995, Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. 's Hertogenbosch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1994

Eenheid en Verscheidenheid in de Nederlanden

Blom, J. C. H. & Lamberts, E., 1994, Geschiedenis van de Nederlanden. Amsterdam, blz. 497-511

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
37 Downloads (Pure)

Nederlands sinds 1830

Blom, J. C. H., 1994, Geschiedenis van de Nederlanden. Amsterdam, blz. 419-497

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
47 Downloads (Pure)

Opening

Blom, J. C. H., 1994, Dossier Geschiedenisdagen 1994. Amsterdam, blz. 7-10

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1993

Epiloog: Eenheid en verscheidenheid in de Nederlanden

Blom, J. C. H. & Lamberts, E., 1993, Geschiedenis van de Nederlanden. Rijswijk, blz. 366-371

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
225 Downloads (Pure)

Geschiedsbeoefening in het spanningsveld tussen wetenschap en samenleving

Blom, J. C. H., 1993, Een ruwe hand in het water: de gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel en Haaren. Amsterdam: Het Spinhuis, blz. 1-11

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
31 Downloads (Pure)

Heydrich's security police and the Amsterdam Jewish council (february 1941 - october 1942

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1993, Dutch Jewish History: Proceedings of the Fifth Symposium on the history of the Jews in the Netherlands, Jeruzalem, November 25-28, 1991: vol. III / ed. Joseph Michman p. 381-393. Jesrusalem, blz. 381-393

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Nederland sinds 1830

Blom, J. C. H., 1993, Geschiedenis van de Nederlanden. Rijswijk, blz. 308-366

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
30 Downloads (Pure)
1992

Die Niederlande im Zweiten Weltkrieg

Blom, J. C. H., 1992, Die Niederlande und Deutschland. Nachbarn in Europa. Hannover, blz. 93-112

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
763 Downloads (Pure)

Inleiding

Withuis, J., 1992, Leven in een niet-bestaan : beleving en betekenis van de joodse onderduik : een onderzoek naar de geschiedenis van acht joodse vrouwen die tussen 1942 en 1945 in Nederland ondergedoken waren. Utrecht: Stichting ICODO

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Juden aus Holland nach Theresienstadt

de Vries, H., 1992, Theresienstadt in der 'Endlösung der Judenfrage'. blz. 96-100

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren vijftig. Een nabeschouwing

Blom, J. C. H., 1992, De Koude oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren '50. Den Haag, blz. 214-227

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
57 Downloads (Pure)
1991

Nederland onder Duitse bezetting

Blom, J. C. H., 1991, Sprekend verleden: een geschiedenis van de wereld, deel 3. Den Haag, blz. 72-78

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Ten Geleide

Blom, J. C. H., 1991, Bezetting en collaboratie. Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Haarlem, blz. 7-10

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

'The Netherlands. State Corporatism against the State

Barnouw, N. D. J., 1991, Organising business for war. Corporatist economic organisation during the Second World War. New York, blz. 137-163

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1990

A Necessary Evil. The Armed Forces and Society in the Netherlands

Blom, J. C. H., 1990, Navies and Armies. The Anglo-Dutch Relationship in War and Peace 1688-1988. Edinburgh, blz. 84-104

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
69 Downloads (Pure)

De justitie en de Joodsche Raad

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1990, Geschiedenis en cultuur: achttien opstellen. Jonker, E. & van Rossem, M. (redactie). Den Haag: SDU, blz. 149-168

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Deutschland und die neutralen Kleinstaaten in Nord- und Nordwesteuropa in der Zwischenkriegszeit

Houwink Ten Cate, J. T. M., 1990, Politik, Wirtschaft und internationale Beziehungen : Studien zu ihrem Verhältnis in der Zeit Zwischen den Weltkriegen. Mainz: Philipp von Zabern

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Het verslagen leger. Enkele aspecten van de geschiedenis van het Nederlandse leger na de nederlaag in mei 1940

Blom, J. C. H., 1990, Vijftig jaar na de inval. Geschiedschrijving en Tweede Wereldoorlog. Den Haag, blz. 41-57

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
63 Downloads (Pure)