Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Nederland

Onderzoeksoutput

Filter
Scholarly text edition

Digitale uitgave van: Verhandelinge van de Opvoedinge en Ziekten der Kinderen. Stephanus Blankaart. Amsterdam, 1684

van der Sijs, N. & Beelen, H., 2015, Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Het Gruuthuse-handschrift: Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman; met een uitgave van de melodieën door Ike de Loos (+). 2 dln.

Brinkman, H. & de Loos, I. (redactie), 12 jun 2015, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1357 blz. (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden; vol. XIII)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Joannes Antonides van der Goes - webeditie

Bloemendal, J., 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Onderzoeksgids: Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796

Thomassen, T. (redactie), 2015, Huygens ING. (Onderzoeksgids)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Online transcriptie dagboekjaar 1827 van Willem de Clercq

ten Broeke, F. A. (redactie), 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Online transcriptie dagboekjaar 1828 van Willem de Clercq

ten Broeke, F. A. (redactie), 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Plakaatboek Guyana (Guyana ordinance book), 1670-1816

van Dapperen, H. J. M., de Smidt, J. T. & van der Lee, T., feb 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Retrodigitalisatie RGP en andere geschiedenisbronnen (8 delen) in combinatie met software upgrade pagebrowser

Huysman, E. C. M., Jansse, M. (redactie) & Gerbrandy, J., 01 sep 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Retrodigitalisatie RGP en andere geschiedenisbronnen (8 delen) in combinatie met software upgrade pagebrowser

Huysman, E. C. M., Jansse, M. (redactie) & Gerbrandy, J., 01 sep 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Transcripties van brieven van diverse personen aan Constantijn Huygens

Huysman, E. C. M. & Mons, J. (redactie), 2015, Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2014

Digitale bronnenuitgave Nederland en de Europese Integratie, 1950-1986.

Dierikx, M. L. J. & Smits, M. G. M., 2014, The Hague: Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale onderzoeksgids Emigratie 1945-1967

van Faassen, M., 2014, Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Digitale uitgave van De Borgelyke Tafel, Om lang gesond sonder ziekten te leven. S. Blankaart, Amsterdam 1683

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Der Matroosen Ghesontheydt, ofte De goede Dispositie der Zee-varende ende alle andere Lieden. Abraham Lenertsz Vrolingh, Antwerpen 1663

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Geuse Lietboek, Waer in begrepen is den Oorspronck van de troublen der Nederlantsche Oorlogen, en het gene daer op gevolght is, Amsterdam, 1683

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren, 1622, Amsterdam, 1622

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi. Int Iaer ons Heeren, 1620, Amsterdam, 1620: Digitale uitgave

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons Heeren, 1619, [Amsterdam] 1619

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren 1620 [sc. 1621], Amsterdam, 1621

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Putmans manuael, dat is een kleyn pest-boecxken seer dienstelijck alle menschen. Eduard Putmans en Abraham Lenertsz Vrolingh, Antwerpen 1663: Digitale uitgave

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Schriftuerlyke Gesangen. Dirk Rafaelsz. Camphuysen en Joachim Oudaen, Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Digitale uitgave van Ueelderhande Liedekens, gemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in Druck zijn wtghegaen, Amsterdam: Nicolaes Biestkens, 1582

van der Sijs, N. (redactie) & Beelen, H. (redactie), 2014, digital version redactie Den Haag: DANS / DBNL.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Erasmus, Opera omnia: Annotationes in Novum Testamentum (pars sexta)

van Poll-Van de Lisdonk, M. L., 2014, Amsterdamer Erasmi opera omnia - ASD redactie Leiden: Huygens ING/Brill. 663 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie IV. Friese vrijheid als thema.

Meijering, H. D., 2014, Leeuwarden: Fryske Akademy. 203 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Wouter van Doeveren and Petrus Camper in Paris: Travel Diaries, Kept in the Years 1752-1753, 1777 & 1787, and Related Correspondence

van Heiningen, T. W. (redactie), Nieuwland, I. J. J. (redactie) & Zuidervaart, H. J. (redactie), 01 nov 2014, Den Haag: DWC. 349 blz. (Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands; vol. 4)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2013

De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543

van der Meer, P. L. G. & Mol, J. A., 2013, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access
Bestand
1838 Downloads (Pure)

De registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode, 1299-1345

Burgers, J. W. J., van Rhijn, D. J. & Hoekstra, F. G., 2013, Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access

Digitale bronnenuitgave Nederland en de Europese Integratie, 1950-1986, IV

Smits, M. G. M., Dierikx, M. L. J. & van Suijlekom, L. T., 2013, The Hague: Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Erasmi Opera omnia IX-5 - Controversies with Natalis Beda

Rabbie, E. & Bloemendal, J., 2013, Leiden: Brill. 676 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Erasmi Opera omnia V-7 - Miscellaneous Theological Writings

Rademaker, C. S. M., Kearns, E., Godin, A., Béné, C. & Bloemendal, J., 2013, Leiden: Brill. 384 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Joachim van den Hove: Life and Work of a Leiden Lutenist 1567-1620

Burgers, J. W. J., 2013, Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. (Muziek uit de Republiek, Speciale projecten)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

1 Downloads (Pure)

Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking (6 delen)

Dierikx, M. L. J. & Smits, M. G. M., 2013, 2001-2009: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ING. 5927 blz. (RGP)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Online transcriptie dagboekjaar 1823 Dagboek De Clercq

Schouten, M. J. B. & Hay, M. E., 2013, Den Haag: Huygens ING.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Retrodigitalisatie RGP en andere geschiedenisbronnen (22 delen) in combinatie met software upgrade pagebrowser

Huysman, E. C. M. & Gerbrandy, J., 2013, Den Haag: Huygens ING. 22000 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Twelve Songs for Voice and Guitar dedicated to Aspasia Craan [1820-1825]

Burgers, J. W. J., 2013, Lubeck: Tree edition. 70 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Open Access
Bestand
686 Downloads (Pure)

Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 5. Onder professoren. Uit talloos veel miljoenen

Gielkens, J. A. W. & Kegel, P. W., 2013, Amsterdam: De Bezige Bij. 969 blz. (Volledige Werken)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

2012

A Diplomatic Edition of Codex Unia

Sytsema, J., Nijdam, J. A., Meijering, H. D., Vries, O. & Stiles, P., 2012, Leeuwarden: Fryske Akademy.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Controversies against Noel Beda

Bloemendal, J. & Rabbie, E., 2012, Leiden: Brill. 677 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson

Kuiper, W. T. J. M., 2012, Amsterdam: Bibliotheek van Middelnederlandee Letterkunde (BML).

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk