1986 …2020

Onderzoeksoutput per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

2020

Het Hansa-Bauprogramm

Brand, A. J., 09 apr 2020, Laverend de oorlog door. Verhalen over binnenschippers, schepen en scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2020). Snijder, G. & Pell, M. (redactie). Rotterdam: LVBHB, blz. 36-38

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Traagheid in verandering

Brand, A. J., mrt 2020, Hier sta ik, ik kan niet(s) anders. Wetenschappers aan het woord over roeping en beroep . Noordhof-Hoorn, A. & Huttinga, R. (redactie). Groningen, 2 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Voorbeeldig stadhouder?

Brand, A. J., 29 sep 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 5, blz. 10-12

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

2019

[Review of: Ad van der Zee, De Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Hilversum, 2018)]

Brand, A. J., okt 2019, In : Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 2019, 2, 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Beschrijving van het scheepsboek

Brand, A. J., 2019, Het Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718). van der Meer, P. L. G. & de Vries, J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, blz. 261-264 4 blz. (Fryske Akademy; vol. 1116).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access

Dorestad

Brand, A. J., 02 mrt 2019, Hanselexicon. Sarnowsky, J. (redactie). Hansische Geschichtsverein e.v.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

Open Access

IJssel

Brand, A. J., 02 mrt 2019, Hanselexicon. Sarnowsky, J. (redactie). Hansische Geschichtsverein e.v.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

Open Access
2018

[Review of: Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overdaad en stagnatie. Stadsfinanciën, staatsvorming en economie in het hertogdom Gelre (ca. 1340-1550]

Brand, A. J., 29 dec 2018, In : The Medieval Low Countries. An Annual Review. 5, blz. 326-330

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: Tam Majores quam Minores. In Search of the Better and Lesser People from Bruges during theThirteenth Century]

Brand, A. J., 29 sep 2018, In : The Medieval Low Countries. An Annual Review. 5

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

[Review of: “Wim Blockmans, Mikhail Krom en Justyna Wubs-Mrozewicz (eds.), The Routledge Handbook of maritime trade around Europe , 1300-1600: Commercial networks and urban autonomy”]

Brand, A. J., mei 2018, In : Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 37, 1, blz. 76-79 4 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Stabilität durch Wandel. Westfriesland, der Sprachwandel und die friesische Identität

Brand, A. J., 10 dec 2018, In : Nordfriesland: Zeitschrift für Kultur, Politik, Wirtschaft. 204, blz. 18-21

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

2017

The diplomatic resolution of the Sound conflicts between the Habsburg Netherlands, Denmark and the German Hanse, 1510-32

Brand, A. J., nov 2017, The Sound Toll at Elsinore. Politics, shipping and the collection of duties 1429-1857. Degn, O. (redactie). Copenhagen, blz. 193-228

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

“dat zy in huer privilegein van der hanzen onverkurt sullen syn ende blyven”. Hanze, Habsburg en de Zuiderzeesteden in de eerste helft van de zestiende eeuw

Brand, A. J., jul 2017, In : Overijsselse Historische Bijdragen. 132, blz. 33-53 20 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

“Het Digestum Vetus als spiegel van de normen en waarden in 15de eeuws Kampen

Brand, A. J., jul 2017, Het Schilderboeck bij de tachtigste verjaardag van Kees Schilder. van Gelderen, J., Kummer, J. & van Mierlo, T. (redactie). Kampen, blz. 11-17 7 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Open Access
Bestand
57 Downloads (Pure)
2016

10 lemmata op het gebied van de Middeleeuwse geschiedenis

Brand, A. J., 2016, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Schroor, M. (redactie).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

2015

De prinses als werkgever. De hofdienst ten tijde van Maria Louise

Brand, A. J., jun 2015, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 21, 3, blz. 8-11 4 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Maria Louise jaar: inleiding

Brand, A. J. & Kuiper, Y. B., jun 2015, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 21, 3, blz. 4-4 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Special issue: Maria Louise jaar

Brand, A. J. (Gastred.), 2015, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 21, 3

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2014

Altijd op de bres voor de taal fan it hert

Brand, A. J., feb 2014, In : Locomotie: magazine over onafhankelijke politiek. 53, blz. 18-21

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Dagstelling: Ienheid makket it Frysk robúst

Brand, A. J., 09 dec 2014, In : Leeuwarder Courant. blz. 18-18 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access
Bestand
28 Downloads (Pure)

Das Kamper Stadtbuch Digestum Vetus als Spiegel der städtischen Normierungspolitik

Brand, A. J. & Frankot, E., 2014, Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Brand, H., von Seggern, H. & Rabeler, S. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 45-62 18 blz. (Groninger Hanze Studies; 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Fryske Akademy wil meer samenwerking met UCF

Brand, A. J., 15 mrt 2014, In : UCF Verbindt. blz. 7-7 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur Einführung

Brand, A. J., von Seggern, H. & Rabeler, S., 2014, Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Brand, H., von Seggern, H. & Rabeler, S. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 9-13 5 blz. (Groninger Hanze Studies; 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert)

Brand, A. J., von Seggern, H. & Rabeler, S., 2014, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1 blz. (Groninger Hanze Studies; 5)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Opiniestuk: Juist eenheid maakt Fries robuust

Brand, A. J., 02 dec 2014, In : De Volkskrant. 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

2013

De Friese vaart op de Oostzee en Noorwegen

Brand, A. J., 2013, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 5, blz. 68-70 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

De Fryske Akademy. Fryslân DOK oer 75 jier Frysk Wittenskiplik ûndersyk

Brand, A. J., Boersma, P. Y. J., Frieswijk, J. A. & van der Meer, C., 01 dec 2013, In : omrop Fryslân.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

De Fryske Akademy telt internationaal mee. Interview door R. de Groot

Brand, A. J., 01 okt 2013, In : Friesland Post. blz. 12-13 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

Brand, A. J. (redactie), Groen, B. M. (redactie), Hoekstra, E. (redactie) & van der Meer, C. (redactie), 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 501 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Discussie maakt de Friese taal sterker

Brand, A. J., 06 jun 2013, In : Liwwarders. blz. 1-1

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Izaäk Gosses: geschiedschrijver van boerenrepublieken en staatsrechterlijk onkruid?

Brand, A. J., 2013, Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland. Breuker, P., Jensma, G. & De Jong, H. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. 10. blz. 47-62 15 blz. (Obe Postma Rige).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Nieuw elan voor 75-jarige Fryske Akademy. Interview door Maria del Grosso

Brand, A. J., 05 sep 2013, In : Leeuwarder Courant. blz. 36-37 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

Brand, A. J., 24 sep 2013, In : Leeuwarder Courant. blz. 22-22

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Zittend tussen twee stoelen. De adellijke dilemma's van stadhouder Johan Willem Friso.

Brand, A. J., 2013, De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Brand, A. J., Groen, B. M., Hoekstra, E. & van der Meer, C. (redactie). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1075. blz. 145-158 14 blz. (Fryske Akademy).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
Bestand
127 Downloads (Pure)

De Friese handelsvaart door de eeuwen heen (circa 1250-1800)

Brand, A. J., 2012, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 18, 8, blz. 10-14 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Interview Omrôp Fryslân n.a.v. het 4de symposium van de werkgroep Maritieme Geschiedenis

Brand, A. J., 03 feb 2012, In : omrop Fryslân.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

2011

Corien Rattink, Een boterham met geraspte kaas. Katholieke zorg in Leeuwarden 1580-2000

Brand, A. J. (redactie) & de Vries, G. (redactie), 2011, Leeuwarden: Afûk. 166 blz. (Fryske Akademy)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Een vete tussen Staveren en Luebeck (1329-1335)

Brand, A. J., 2011, Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. Brand, A. J., Benders, J. & Nip, R. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. CXXXIV. blz. 59-74 (Middeleeuwse studies en bronnen).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Frisians

Brand, A. J., 2011, Ethnic groups of Europe. An encyclopedia. Cole, J. E. (redactie). Santa Barbara, blz. 150-153 4 blz. (ABC-CLIO).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Inleiding

Brand, A. J. & Santing, C., 2011, Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. Brand, A. J., Benders, J. & Nip, R. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. CXXXIV. blz. 7-12 262 blz. (Middeleeuwse studies en bronnen).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden

Brand, A. J. (redactie), Benders, J. (redactie) & Nip, R. (redactie), 2011, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 262 blz. (Middeleeuwse studies en bronnen)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

The Skopje roundtable. Results, initiatives, problems, solutions and recommendations

Brand, A. J., 2011, Antwerpen: ADVN. 4 blz. (NISE Proceedings)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

2010

Den diplomatiske loesung af konflikterne i Sundet mellem de habsburgske Nederlande, Danmark og den tyske Hansa 1510-1532

Brand, A. J., 2010, Tolden i Sundet. Toldopkraeving, politik og skibsfart i Oresund 1429-1857. Degn, O. (redactie). Kopenhagen: Told -og skattehistorisk sleskab, blz. 175-208 671 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

De Zuiderzeesteden tussen Habsburg en de Hanze in de eerste helft van de zestiende eeuw. Een positiebepaling.

Brand, A. J., 2010, Bourgondie Voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber Amicorum Wim Blockmans. Damen, M. & Sicking, L. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 279-294 464 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Het vertekend beeld van de Hanze. Ideologische en politieke misvattingen over een middeleeuwse koopliedengemeenschap

Brand, A. J., 2010, Identiteitspolitiek. Media en de constructie van het gemeenschapsgevoel. Broersma, M. & Koopmans, J. W. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 85-95 11 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk

Brand, A. J. (redactie) & Knol, E. (redactie), 2010, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 228 blz. (Groninger Hanze Studies)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2009

De bestuurlijke slagkracht van de stedenhanze

Brand, A. J., 2009, Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze; een praktisch netwerk. Brand, H. & Knol, E. (redactie). Verloren: Hilversum, Vol. 4. blz. 26-43 228 blz. (Groninger Hanze Studies).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
685 Downloads (Pure)