1986 …2020

Onderzoeksoutput per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

Filter
Hoofdstuk
2020

Het Hansa-Bauprogramm

Brand, A. J., 09 apr 2020, Laverend de oorlog door. Verhalen over binnenschippers, schepen en scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog (Rotterdam 2020). Snijder, G. & Pell, M. (redactie). Rotterdam: LVBHB, blz. 36-38

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

Traagheid in verandering

Brand, A. J., mrt 2020, Hier sta ik, ik kan niet(s) anders. Wetenschappers aan het woord over roeping en beroep . Noordhof-Hoorn, A. & Huttinga, R. (redactie). Groningen, 2 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

2019

Beschrijving van het scheepsboek

Brand, A. J., 2019, Het Hindelooper scheepsboek van Johannes Hempenius (1715-1718). van der Meer, P. L. G. & de Vries, J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, blz. 261-264 4 blz. (Fryske Akademy; vol. 1116).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
2017

The diplomatic resolution of the Sound conflicts between the Habsburg Netherlands, Denmark and the German Hanse, 1510-32

Brand, A. J., nov 2017, The Sound Toll at Elsinore. Politics, shipping and the collection of duties 1429-1857. Degn, O. (redactie). Copenhagen, blz. 193-228

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

“Het Digestum Vetus als spiegel van de normen en waarden in 15de eeuws Kampen

Brand, A. J., jul 2017, Het Schilderboeck bij de tachtigste verjaardag van Kees Schilder. van Gelderen, J., Kummer, J. & van Mierlo, T. (redactie). Kampen, blz. 11-17 7 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Open Access
Bestand
57 Downloads (Pure)
2014

Das Kamper Stadtbuch Digestum Vetus als Spiegel der städtischen Normierungspolitik

Brand, A. J. & Frankot, E., 2014, Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Brand, H., von Seggern, H. & Rabeler, S. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 45-62 18 blz. (Groninger Hanze Studies; 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur Einführung

Brand, A. J., von Seggern, H. & Rabeler, S., 2014, Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in St?dten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert). Brand, H., von Seggern, H. & Rabeler, S. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 9-13 5 blz. (Groninger Hanze Studies; 5).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2013

Izaäk Gosses: geschiedschrijver van boerenrepublieken en staatsrechterlijk onkruid?

Brand, A. J., 2013, Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland. Breuker, P., Jensma, G. & De Jong, H. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. 10. blz. 47-62 15 blz. (Obe Postma Rige).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Zittend tussen twee stoelen. De adellijke dilemma's van stadhouder Johan Willem Friso.

Brand, A. J., 2013, De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Brand, A. J., Groen, B. M., Hoekstra, E. & van der Meer, C. (redactie). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1075. blz. 145-158 14 blz. (Fryske Akademy).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Open Access
Bestand
127 Downloads (Pure)
2011

Een vete tussen Staveren en Luebeck (1329-1335)

Brand, A. J., 2011, Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. Brand, A. J., Benders, J. & Nip, R. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. CXXXIV. blz. 59-74 (Middeleeuwse studies en bronnen).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Frisians

Brand, A. J., 2011, Ethnic groups of Europe. An encyclopedia. Cole, J. E. (redactie). Santa Barbara, blz. 150-153 4 blz. (ABC-CLIO).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Inleiding

Brand, A. J. & Santing, C., 2011, Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. Brand, A. J., Benders, J. & Nip, R. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. CXXXIV. blz. 7-12 262 blz. (Middeleeuwse studies en bronnen).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2010

Den diplomatiske loesung af konflikterne i Sundet mellem de habsburgske Nederlande, Danmark og den tyske Hansa 1510-1532

Brand, A. J., 2010, Tolden i Sundet. Toldopkraeving, politik og skibsfart i Oresund 1429-1857. Degn, O. (redactie). Kopenhagen: Told -og skattehistorisk sleskab, blz. 175-208 671 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

De Zuiderzeesteden tussen Habsburg en de Hanze in de eerste helft van de zestiende eeuw. Een positiebepaling.

Brand, A. J., 2010, Bourgondie Voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber Amicorum Wim Blockmans. Damen, M. & Sicking, L. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 279-294 464 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Het vertekend beeld van de Hanze. Ideologische en politieke misvattingen over een middeleeuwse koopliedengemeenschap

Brand, A. J., 2010, Identiteitspolitiek. Media en de constructie van het gemeenschapsgevoel. Broersma, M. & Koopmans, J. W. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 85-95 11 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

2009

De bestuurlijke slagkracht van de stedenhanze

Brand, A. J., 2009, Koggen, kooplieden en kantoren. De Hanze; een praktisch netwerk. Brand, H. & Knol, E. (redactie). Verloren: Hilversum, Vol. 4. blz. 26-43 228 blz. (Groninger Hanze Studies).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
685 Downloads (Pure)
2007

Baltic Connections. Changing patterns in seaborne trade (c. 1450-1800)

Brand, A. J., 2007, Baltic Connections Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800. vol. I. Brand, H., Bes, L. & Frankot, E. (redactie). Leiden: Brill, Vol. 36. blz. 1-24 (The Northern world).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
887 Downloads (Pure)

Introduction to the Dynamics of Economic Culture in the North Sea and Baltic Region during the Later Middle Ages and the Early Modern Period

Brand, A. J. & Muller, L., 2007, The Dynamics of economic culture in the North Sea and Baltic Region (ca. 1250-1700). Vol.1. Proceedings of the Esbjerg and Stockholm workshops (2003-2004). Brand, H. & Muller, L. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. 2. 254 blz. (Groninger hanze Studies).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
238 Downloads (Pure)

The Hanseatic league in past and present Europe: views and perspectives

Brand, A. J., 2007, The German Hanse as a Distant Mirror. Studies on medieval and early-modern European integration and contemporary interregional co-operation. Brand, H. (redactie). Groningen: Castel International Publishers, blz. 9-28

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

The Netherlands

Brand, A. J. & Frankot, E., 2007, Baltic Connections Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800. vol. II. Brand, H., Bes, L. & Frankot, E. (redactie). Leiden: Brill, Vol. 36. blz. 901-1591 1591 blz. (The Northern World).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

The Weaknesses amd Strengths of the hanseatic League in a modern Perspective

Brand, A. J., 2007, The German Hanse as a Distant Mirror. Studies on medieval and early-modern European integration and contemporary interregional co-operation. Brand, H. (redactie). Groningen: Castel International Publishers, blz. 249-261

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Trading interests and diplomacy during the Sound controversy of 1532

Brand, A. J., 2007, The Dynamics of economic culture in the North Sea and Baltic Region (ca. 1250-1700). Vol.1. Proceedings of the Esbjerg and Stockholm workshops (2003-2004). Brand, H. A. J. . & Muller, L. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. 2. 254 blz. (Groninger Hanze Studies).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
131 Downloads (Pure)
2006

Appointment strategies at the Court of duke Philip the Good; new applications of old mechanisms

Brand, A. J., 2006, The Court as a Stage: England and the Low Countries in the Later Middle Ages. Janse, A. & Gunn, S. (redactie). Londen: Boydell, blz. 85-100 16 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
184 Downloads (Pure)

The Low Countries between the Hanse and Livonia

Brand, A. J., 2006, Beyond tradtional borders. Eight centuries of Dutch-Latvian relations. Ned. Ambassade Riga (redactie). Riga: Apgads Zelta Grauds, blz. 27-34 305 blz.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
234 Downloads (Pure)
2005

Hanseatic and Dutch Diplomacy during the 2nd Wendish war (1510-1514)

Brand, A. J., 2005, Trade, Diplomacy and cultural exchange. Economic culture in the North Sea and Baltic Region. Brand, H. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. 1. blz. 113-135 23 blz. (Groninger Hanze Studies).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
201 Downloads (Pure)

The Low Countries and the Sound question during the Danish-Wend war of 1522-1524

Brand, A. J., 2005, Proceedings of the 4th international Congress of Maritime History, Corfu, Greece, 23-27 June 2004. Athene

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

2003

Mémoire individualisée et conscience communautaire: souvenir, charité et représentation au sein des élites de Leiden à a fin du Moyen Âge

Brand, A. J., 2003, Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age. Brand, H., Monnet, P. & Staub, M. (redactie). Stuttgart: Thorbecke, blz. 85-113 (Pariser Historische Studien).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
166 Downloads (Pure)

Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets

Brand, A. J., 2003, Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795. Moes, J. & Noordam, D. J. (redactie). Leiden: Primavera Pers, blz. 22-37

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Preface

Brand, A. J., 2003, Memoria, Communitas, Civitas. Memoire et identité urbaine au bas Moyen-Age. Brand, H., Monnet, P. & Staub, M. (redactie). Stuttgart: Thorbecke, (Pariser Historische Studien).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
36 Downloads (Pure)
2002

Sociale omstandigheden en charitatieve zorg

Brand, A. J., 2002, Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 1: Leiden tot 1574. Marsilje, J. W. (redactie). Leiden, blz. 113-151

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
385 Downloads (Pure)
2001

Les ordonnances de la ville de Leiden: genèse, thèmes et applications

Brand, A. J., 2001, "Faire bans, edictz et statuz" L'activité législative communale dans l'Occident médiéval, 1200-1550: sources, objets, acteurs. Bousmar, E. & Cauchies, J-M. (redactie). Brussel, blz. 183-207

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
61 Downloads (Pure)
2000

Hue de Lannoy

Brand, A. J., 2000, Les chevaliers de l'Ordre de la Toisoin d'or au XVe siecle. de Smedt, R. (redactie). Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, Vol. 3. blz. 14-17 267 blz. (Kieler Werkstuecke D).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
121 Downloads (Pure)
1995

De evolutie van de vollerslonen in enkele Vlaamse en Hollandse textielcentra (14de 15de eeuw); een poging tot reconstructie

Brand, A. J., 1995, Peasants & Townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst. Duvosquel, J. -M. & Thoen, E. (redactie). Gent, blz. 203-222

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
175 Downloads (Pure)

Facing urban elites in late medieval Leiden

Brand, A. J. & Schipper, D., 1995, Prosopography and computer. Contributions of medievalists and modernists on the use of computer in historical research. Goudriaan, K., Mandemakers, K., Reitsma, J. & Stabel, P. (redactie). Leuven, Apeldoorn: Garant, blz. 121-134

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
258 Downloads (Pure)
1993

A medieval industry in decline. The Leiden drapery in the first half of the sixteenth century

Brand, A. J., 1993, Les anciens centres drapiers des Pays Bas, debouchés et stratégies de survie 14e 16e s. Leuven, Apeldoorn: Garant, blz. 86-120

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
141 Downloads (Pure)

Een vertaling van de Keure van de Vier Ambachten van 1242

Brand, A. J. & Lambrecht, D., 1993, Over den Vier Ambachten. 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk. de Smedt, M. E. H. (redactie). Kloosterzande, blz. 505-520

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Révendications salariales en conjoncture économique. Les salaires de foulons à Gand et Leyde au 15e siècle

Brand, A. J., Boone, M. & Prevenier, W., 1993, Studia historica Economicae. Liber amicorum Herman van der Wee. Leuven, blz. 59-74

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1992

Personal government or urban policy. The involvement of the urban toplayer in the economy of Leiden in the late middle ages

Brand, A. J., 1992, The visible hand and the fortune of cities. Diederiks, H., Hohenberg, P. M. & Wagenaar, M. (redactie). Leicester: Leicester University Press, blz. 17-34 (Economic policy in Europe since the late middle ages. ).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1991

Crisis, beleid en differentiatie in de laat middeleeuwse lakennijverheid

Brand, A. J., 1991, Stof uit het Leidse veleden. de Vries, B. M. A. & Moes, J. (redactie). Utrecht: Matrijs, blz. 52-65

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
423 Downloads (Pure)
1990

Twistende Leidenaars. Verkenningen naar het voorkomen van clan en kerngezin, partij en factie aan de hand van drie oproeren in een Hollandse stad in de vijftiende eeuw

Brand, A. J., 1990, Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat middeleeuws Holland. Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 62-82

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1989

Inleiding

Brand, A. J., 1989, Oorlog in de middeleeuwen. Brand, A. J. (redactie). Hilversum: Uitgeverij Verloren, blz. 9-28

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
75 Downloads (Pure)

Nanne Paedze of het beheer van de stedelijke geldmiddelen

Brand, A. J., 1989, Uit Leidse bron geleverd. Studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden aange- boden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct archivaris van het Leids Gemeente Archief. Marsilje, J. W. (redactie). Leiden, blz. 43-61

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Bestand
546 Downloads (Pure)