Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

Filter
Artikel
2019

A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 10 mei 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22, 4, blz. 371-385

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
194 Downloads (Pure)

Factors promoting the retention of irregularity: On the interplay of salience, absolute frequency and proportional frequency in West Frisian plural morphology

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 26 jan 2019, In : Morphology. 29, 1, blz. 31-50

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
2018

Konservearjende krêften yn taal

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., nov 2018, In : It Nijs.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Open Access

Taalferoaring troch twataligens: hoe't Frysk Hollânsk wurdt. Frysk lient al iuwen fan Hollânsk

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., dec 2018, In : De Nije-Frysk Nijsblêd. 1, blz. 12-13

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

2017

The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children

Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 29 aug 2017, In : Frontiers in Psychology.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 12 sep 2017, In : Frontiers in Psychology.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
2016

Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2016, In : Linguistics. 54, 6, blz. 1223-1240 18 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
252 Downloads (Pure)

Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans).

van der Wouden, T., Audring, J., Bennis, H. J., Beukema, F., Booij, G. E., Broekhuis, H., Corver, N., Cremers, C., Dernison, R., den Dikken, M., Dyk, S., Gussenhoven, C., de Haan, G., van Heuven, V., Hoekstra, E., Hoekstra, J., Hoogeveen, B., de Jong, G. A., Keizer, E., Kirstein, A. & 12 anderen, Köhnlein, B., Landsbergen, F., Linke, K., Van Oostendorp, M., Ouddeken, N. Y., Sebregts, K., Tiberius, C., Versloot, A. P., Visser, W., Vos, R., de Vries, G. R. & Weening, J. G., 2016, In : Nederlandse Taalkunde. 21, 1, blz. 157 168 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
78 Downloads (Pure)
2015

Die “Friesischen” Wörter in der Lex Frisionum

Versloot, A. P., 2015, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. blz. 1-10

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings

Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Neijt, A., 2015, In : Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB). 5, 3, blz. 356-378 23 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2015, In : Language and Speech. 59, 1, blz. 43-58

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vowel Epenthesis in Early Germanic Runic Inscriptions

Damsma, L. & Versloot, A. P., 2015, In : Futhark. International Journal of Runic Studies. 6, blz. 21-64

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
36 Downloads (Pure)
2014

Corpus Size and Composition: Evidence from the Inflectional Morphology of Nouns in Old English and Old Frisian

Versloot, A. P. & Adamczyk, E., 2014, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 73, blz. 539-569 31 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Die –ar-Plurale im Altwestfriesischen mit einem Exkurs über die sächlichen Plurale im Westfriesischen

Versloot, A. P., 2014, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 63, 3-4, blz. 63-114 51 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Methodological Reflections on the Emergence of Old Frisian

Versloot, A. P., 2014, In : Nowele : North-Western European Language Evolution. 67, 1, blz. 23-49 27 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

The Runic Frisian vowel system: the earliest history of Frisian and Proto-Insular North Frisian

Versloot, A. P., 2014, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 72, blz. 35-62 28 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2013

Frisian place-names and place-names in Friesland

Versloot, A. P., 2013, In : Onoma. 46, blz. 127-150

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Westgermaans *ē1 in het Noord-Hollands: een Ingweoonse mythe?

Versloot, A. P., 2013, In : It Beaken. 74 (2012), 1-2, blz. 101-121

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2012

Kodeks Siccama. Spoaren fan in ferdwûn Aldwestfrysk rjochtshânskrift.

Nijdam, J. A. & Versloot, A. P., 2012, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 61, 1-2, blz. 1-56 56 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
Bestand
269 Downloads (Pure)
2010

Een echte Amelander spreekt dialect

Versloot, A. P., 2010, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 9, 4, blz. 42-43

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries

Slofstra, B., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2010, In : Taal & Tongval. 61, blz. 21-44 24 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
225 Downloads (Pure)
2008

Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed

Ormeling, F. J. & Versloot, A. P., 2008, In : It Beaken. 70, 1/2, blz. 3-22 20 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
246 Downloads (Pure)

Promoasje A.P. Versloot

Versloot, A. P., 07 nov 2008, In : Leeuwarder Courant.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Promoasje A.P. Versloot (FD)

Versloot, A. P., 15 nov 2008, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Taalgeniet en Taalgenoat (10 taalcolumns)

Versloot, A. P., 2008, In : Friesch Dagblad.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

2006

It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

Versloot, A. P., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, blz. 131-139 9 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
47 Downloads (Pure)
2005

De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer

Versloot, A. P., 2005, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 76, blz. 62-65 4 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Bestand
51 Downloads (Pure)

'Why Old Frisian is still quite old'

Versloot, A. P., 2005, In : Folia Linguistica Historica. XXV, 1/2, blz. 253-298 46 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
1072 Downloads (Pure)
2004

Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen.

Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, blz. 2-3 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Bestand
67 Downloads (Pure)

Stedsk: in nuver grienmank?

Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, blz. 42-44 3 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Bestand
37 Downloads (Pure)
2003

Fries in Holland in de 17e eeuw

Versloot, A. P., 2003, In : Taal & Tongval. 55, blz. 1-40 41 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
147 Downloads (Pure)
2002

Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

Versloot, A. P., 2002, In : It Beaken. 64, blz. 247-271 25 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
124 Downloads (Pure)

Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik

Versloot, A. P., 2002, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 56, blz. 223-231 8 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Bestand
120 Downloads (Pure)

Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

Versloot, A. P., 2002, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 51, blz. 55-69 15 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
54 Downloads (Pure)
2001

Op syk nei it Fryske genoom

Versloot, A. P., 2001, In : De Vrije Fries. 81, blz. 119-122 4 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
39 Downloads (Pure)

Ta de etymology fan de plaknamme De Tike en Nederlânsk veek

Versloot, A. P., 2001, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 50, blz. 1-13 14 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
64 Downloads (Pure)

Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat

Versloot, A. P., 2001, In : It Beaken. 63, blz. 118-124 7 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
43 Downloads (Pure)
1996

Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

Versloot, A. P., 1996, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 45, blz. 36-54 20 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1995

De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, blz. 69-105 37 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
191 Downloads (Pure)
1994

Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

Versloot, A. P., 1994, In : Mear oer fryske taal en kultuer. 12, blz. 18-19 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Bestand
38 Downloads (Pure)
1992

De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, blz. 59-69 11 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
67 Downloads (Pure)

"Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 3, blz. 26-34 9 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
62 Downloads (Pure)
1991

Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

Versloot, A. P., 1991, In : It Beaken. 53, 2, blz. 71-96 26 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
57 Downloads (Pure)

Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

Versloot, A. P., 1991, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 40, 1/2, blz. 1-20 21 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Bestand
40 Downloads (Pure)