Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Media

Italiaanse onderzoeker ziet het kaatsveld als taaloase

E. Hoekstra

26/10/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Wêrom soest net yn wûnderen leauwe?

E. Hoekstra

28/09/2018

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

'Mengtaalburgemeester' voor Bildts en stadsfries

E. Hoekstra & Hans Van de Velde

09/10/2017

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

Bildts is mengtaal, maar experts somber over toekennen status

E. Hoekstra

23/11/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Earste ynternasjonale wittenskiplike publikaasje oer it Biltsk

E. Hoekstra

21/11/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

It Biltsk is gjin Frysk óf Hollânsk, mar beide tagelyk

E. Hoekstra, Paulus van Sluis & H. Van de Velde

21/11/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Wat betsjut it nije ûndersyk foar de erkenning fan it Biltsk?

E. Hoekstra

21/11/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Undersyk: ''Biltsk is in mingtaal, gjin dialekt''

E. Hoekstra, Paulus van Sluis & H. Van de Velde

18/11/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Dei Fryske Letterkunde begjin nije tradysje

E. Hoekstra & R. Salverda

08/10/2016

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Het Fries wordt steeds Nederlandser

E. Hoekstra & A.P. Versloot

03/11/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Verfriest Nederlands krijgt overhand

E. Hoekstra & A.P. Versloot

27/10/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

It Frysk vernederlandst (interview Eric Hoekstra)

E. Hoekstra

27/10/2015

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

Tal fan wittenskippers op Frysk kongres

E. Hoekstra

09/12/2014

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Publieke betrokkenheidsactiviteiten