1991 …2020

Onderzoeksoutput per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Onderzoeksoutput

2020

De schepenprotocollen van 's-Hertogenbosch (1366-1810): Ontsluiting van een unieke archiefbron

Van Synghel, G. A. M., jul 2020, In : Gens Nostra. 4, blz. 195-204 10 blz., 1.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Het Oorkondenboek van Limburg. Deel 1: de uitgave van de dertiende-eeuwse oorkonden van het klooster van Sint-Gerlach te Houthem

Van Synghel, G. A. M., 2020, In : De Maasgouw. 139, blz. 38 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2019

"Sine clausura": Unlocking the archive of the cloister of the Poor Clares St.-Elisabethsdal in Boxtel (1390-1719)

Van Synghel, G. A. M., dec 2019, In : Franciscan Studies. 77, blz. 89-110 22 blz., 4.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2018

Clarissen Megen, Archief van het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel. Inleiding en Inventaris

Van Synghel, G. A. M., 28 okt 2018

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Open Access

Falsa, spookoorkonden en deperdita. Nut en noodzaak van het Digitaal Oorkondenboek Limburg

Van Synghel, G. A. M., dec 2018, In : De Maasgouw. blz. 170-178 9 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Presentatie Crowdsourcing Indicering Bosch Protocol 1501-1810, Den Bosch, 22 november 2018

Van Synghel, G. A. M., 27 nov 2018. 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Open Access

‘Licentia episcopi Leodiensis erigendi capellam in Rosendael’. Twee dertiende-eeuwse oorkonden als bron voor het ontstaan van Roosendaal, 1266-1268

Van Synghel, G. A. M., dec 2018, In : Jaarboek De Oranjeboom. blz. 43-54 12 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

‘Sine clausura: de oorkonden van het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel ontgrendeld (1390-1719)’

Van Synghel, G. A. M., 28 nov 2018. 5 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Open Access
2017

Digitale ontsluiting van oorkonden en protocollen. Methodologische beschouwingen en de potentie van Transkribus

Van Synghel, G. A. M., 19 dec 2017

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDigitale of Visuele ProductenWetenschappelijk

Open Access

Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving

Van Synghel, G. A. M. & Nève, P., 2017, Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). 163 blz. (Werken uitgegeven door Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheikundig Genootschap)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

2016

BoschDoc: online database with source material on Hieronymus Bosch, his life and works

Van Synghel, G. A. M., Scholten, L., Koldeweij, J., van Gerwen, R., van Leeuwen, R., Bradley, J. & Lok, J., 2016

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Open Access

Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Van Synghel, G. A. M., 2016

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Open Access
2015

Het belang van de hulpwetenschappen voor het historisch onderzoek: de casus van de stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450

Van Synghel, G. A. M., 2015, Schepenbanken in de Kempen: Referaten van het XLIXste congres van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen te Baarle-Nassau-Hertog in 2014. Franken, J. (redactie). Geel-Roosendaal: Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Vol. 31. blz. 79-97 18 blz. 5

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

Landschapscanon van Het Groene Woud

Van Synghel, G. A. M., 15 jun 2015

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Open Access
2014

The Use of Records in Medieval Towns: The Case of 's-Hertogenbosch (Brabant)

Van Synghel, G. A. M., 2014, In : Utrecht Studies in Medieval Literacy. 27, blz. 31-47

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

2013

Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Van Synghel, G. A. M., 2013

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Open Access
2012

63 nieuwe oorkonden in het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Van Synghel, G. A. M., 2012

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Open Access

Een nieuwe Bossche oorkonde

Van Synghel, G. A. M., 2012, In : In Brabant. 2, blz. 13 1 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Uitgave van twintig vertalingen uit het tweede deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant

Van Synghel, G. A. M., 2012, Den Haag: Stichting Brabantse Bronnen.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

'Van ondoorgrondelijke Latijnse oorkonden naar begrijpelijke Nederlandse teksten'

Van Synghel, G. A. M., 2012, In : In Brabant. 5, blz. 8-9 2 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

'Via een oude oorkonde naar Hollywood’

Van Synghel, G. A. M., 2012, In : In Brabant. 2, blz. 8-9

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

2011

Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

Van Synghel, G. A. M., 2011, In : In Brabant. februari, blz. 8-9

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

http://www.donb.nl/nieuws/nieuwe-oorkonden

Van Synghel, G. A. M., 2011, www.donb.nl: Stichting Brabantse Bronnen.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text editionWetenschappelijk

Webquest Via een oude oorkonde naar Hollywood

Van Synghel, G. A. M. & Sonnemans, G., 2011

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

2010

Bossche canon: Het stadsrecht 1185-1205

Van Synghel, G. A. M., 2010, 's-Hertogenbosch. 2 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

De opkomst van de volkstaal in de West-Brabantse documentaire bronnen, 1270-1315

Van Synghel, G. A. M., 2010, Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650 . Hilversum: Uitgeverij Verloren, Vol. CXXIII. blz. 85-98 19 blz. 6. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol. CXXIII).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2010, In : Broncommentaren. 8, blz. 1-141 141 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
Open Access
2009

Broncommentaren. Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2009, In : Broncommentaren. 7, blz. 1-294 294 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot circa 1450

Van Synghel, G. A. M., 2009, In : Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 25, blz. 12-45 33 blz., 1.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Inleiding Broncommentaren. Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden.

Van Synghel, G. A. M., 2009, In : Broncommentaren. 7, blz. 9-26 28 blz., 1.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
2007

'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis’. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450

Van Synghel, G. A. M., 2007, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 459 blz. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol. CI)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Open Access
2005

Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2005, In : Broncommentaren. 6, blz. 1-322 322 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
2001

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de Middeleeuwen en Ancien Régime

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 2001, In : Broncommentaren. 4, blz. 1-405 405 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

Inleiding broncommentaren 4

Van Synghel, G. A. M., 2001, In : Broncommentaren. 4, blz. 7-18 12 blz., 1.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access
2000

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom

Van Synghel, G. A. M. & Dillo, M., 2000, 2000: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ING. 1556 blz. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Open Access

Urban Diplomatic in the Northern Low Countries

Van Synghel, G. A. M., 2000, La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge : Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 aoȗt 1998. Prevenier, W. & de Hemptinne, T. (redactie). Leuven-Apeldoorn: Garant, blz. 523-534 12 blz. 28. (Studies in Urban Social, Economie and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries; nr. 9).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

1999

Observations on the Entry and Copying in the Cartularies with Charters of the Province of North Brabant

Van Synghel, G. A. M., 1999, Secretum Scriptorum. Liber alumnorum Walter Prevenier. Blockmans, W., Boone, M. & de Hemptinne, T. (redactie). Leuven en Apeldoorn: Garant, blz. 77-92 16 blz. 2

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1998

Editie van de schepenoorkonden van ‘s-Hertogenbosch. Dertien oorkonden als supplement op het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant (1261-1311)

Van Synghel, G. A. M., 1998, Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Blok, D. P., Burgers, J. W. J., Dijkhof, E. C., Henderikx, P. A. & van Herwijnen, G. (redactie). Amsterdam: Meertens Instituut, Vol. 29. blz. 395-423 19 blz. 21. (Publicaties van het Meertens Instituut; vol. 29).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Het dilemma van de typologie: stadskroniek versus gewestelijke kroniek

Van Synghel, G. A. M., 1998, Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant: Literatuur - Boekproductie - Historiografie. Bijsterveld, A-J. A., van Oudheusden, J. A. F. M. & Stein, R. (redactie). 's-Hertogenbosch, blz. 101-109 9 blz. 8

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1997

Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1997, In : Broncommentaren. 3, blz. 1-276 276 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access

Een veertiende-eeuws conflict tussen de Predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken

Van Synghel, G. A. M., 1997, In : Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. 13, blz. 38-51 14 blz., 2.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Inleiding

Van Synghel, G. A. M., 1997, In : Broncommentaren. 3, blz. 7-16 10 blz., 1.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Open Access

Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523

Van Synghel, G. A. M., Sanders, J. G. M. & Van Lith-Droogleever Fortuijn, A. M., 1997, Den Haag: Huygens ING. 451 blz. (Rijks Geschiedkundige Publicatien ; vol. Kleine Serie, nr. 87)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Open Access
1995

Boedelinventarissen. De gemeentelijke bevolkinsgregisters 1850-1920

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1995, In : Broncommentaren. 2, blz. 1-120 120 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
1994

Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914. Lijsten van verkiesbaren 1848-1917. Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850

Van Synghel, G. A. M. (redactie), 1994, In : Broncommentaren. 1, blz. 1-206 206 blz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Open Access
1993

Het Bosch' Protocol. Een praktische handleiding.

Van Synghel, G. A. M., 1993, 's-Hertogenbosch. 200 blz. (Werken met Brabantse Bronnen; nr. 2)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

1992

Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Van Synghel, G. A. M., 1992, In : Noordbrabants Historisch Jaarboek. 9, blz. 120-132 12 blz., 4.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review