Joost Jonker

  • P.O. Box 2169
    1000 CD Amsterdam

    Nederland

20122022

Onderzoeksoutput per jaar

Zoekresultaten

  • Oliver E. Williamson Prize

    Jonker, Joost (Ontvanger), Gelderblom, O. (Ontvanger), Perotti, Enrico (Ontvanger) & Dari-Mattiacci, Giuseppe (Ontvanger), 30 mei 2018

    Prijs: Prijs (inclusief medailles en onderscheidingen)Academisch