1984 …2020

Onderzoeksoutput per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Vingerafdruk Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop S. Dyk actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk Recente externe samenwerking op landenniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken.

Onderzoeksoutput

De takomst fan de frisistyk op 'e Fryske Akademy

Dyk, S., 01 jul 2020, De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing. Bremmer jr., R. H., Janssen, R. & Vries, O. (redactie). Wijdemeer, (Estrikken/Alstrake; vol. 112).

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

[Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

Dyk, S., 10 jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, blz. 79-83

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Open Access

Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Fryslân: Rapport voor de Nederlandse Taalunie

Van de Velde, H., Duijff, P., Dyk, S., Heeringa, W. J. & Hoekstra, E., feb 2019, Leeuwarden: Fryske Akademy. 64 blz. (Fryske Akademy; vol. 1114)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Open Access
Bestand
22 Downloads (Pure)

Graet Hylper Wordebook. Woordenboek van het Hindeloopers

Dyk, S., Blom, G. & Zoethout, W. E., 29 mrt 2019, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. 1020 blz.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportNaslagwerkWetenschappelijk

Prefixation: (64 topics)

Dyk, S., 07 aug 2019, Taalportaal.org.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

Open Access

Activiteiten

Oer it ta stân kommen fan it Graet Hylper Wordebook

S. Dyk (Speaker)

29 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Taaleilannen yn Fryslân. Over het ontstaan en de huidige stand van zaken van dialecten in Friesland

S. Dyk (Speaker)

17 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Presintaasje Graet Hylper Wordebook

S. Dyk (Organisator), & Wiebe Evert Zoethout (Organisator)

29 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

De takomst fan 'e frisistyk op 'e Fryske Akademy

S. Dyk (Speaker)

29 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

E. Hoekstra (Organisator), , W. Visser (Organisator), , S. Dyk (Organisator), , A.A. Merkuur (Organisator), & R.H. Bremmer jr. (Organisator)

25 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Media

Friese taalkundigen missen kans om kennis op jongeren over te dragen

Anne Merkuur & S. Dyk

24/07/2020

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Expertcommentaar

Heel de toekomst van het Hylpers

S. Dyk & Wiebe Evert Zoethout

31/03/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Komt het goed met het Fries op de universtiteit?

R.H. Bremmer jr., S. Dyk & O. Vries

30/03/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Overig

Earste eksimplaren Graet Hylper Wordebook freed offisjeel oerlange

S. Dyk & Wiebe Evert Zoethout

29/03/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek

As de taal it net oprêdt, is dy teminsten fêstlein

S. Dyk & Wiebe Evert Zoethout

29/03/2019

1 item van Media-aandacht

Pers / media: Onderzoek