Geen foto van W. Visser

W. Visser

dr.

1985 …2023

Onderzoeksoutput per jaar

Filter
Hoofdstuk

Zoekresultaten

 • 2022

  De aardappel in het Fries

  Visser, W., feb. 2022, Het Dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut. van Oostendorp, M. & Wolff, S. (redactie). Uitgeverij Sterck & De Vreese, blz. 173-177

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

 • The closed vowels in West Frisian revisited. On the mismatch between phonetic duration and phonological length

  Visser, W., 22 feb. 2022, From West to North Frisia A Journey along the North Sea Coast. Frisian studies in honour of Jarich Hoekstra. Walker, A., Hoekstra, E., Jensma, G., Vanselow, W., Visser, W. & Winter, C. (redactie). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, blz. 409-422 (NOWELE Supplement Series (NSS); vol. 33).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

  Open Access
 • 2021

  Lexicography of Frisian

  van der Kuip, F. J., Spoelstra, J. & Visser, W., 08 nov. 2021, Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. Van de Velde, H. & Dolezal, F. T. (redactie). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, blz. 317-330

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

 • 2020

  Frisian

  Haugh Hilton, N., Jensma, G. T. & Visser, W., 14 aug. 2020, Linguistic Minorities in Europe Online: A Born-Digital, Multimodal, Peer-Reviewed Online Reference Resource. Grenoble, L., Lane, P. & Royneland, U. (redactie). de Gruyter

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

  Open Access
 • 2014

  Hoe stom is de stomme /r/?

  Visser, W., 2014, Philologia Frisica anno 2012. Lêzings fan it njoggentjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 13, 14 en 15 juny 2012. Boersma, P., Brand, H. & Spoelstra, J. (redactie). Leeuwarden/Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 19. blz. 243-268 26 blz. (Philologia Frisica anno ....).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Open Access
  Bestand
  102 Downloads (Pure)
 • 2013

  Acronyms in Modern West Frisian

  Visser, W., 2013, Twenty-Nine Smiles for Alastair. Freundesgabe für Dr. Alastair G.H. Walker zu seinem Abschied von der Nordfriesischen Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am 4. Juli 2013. Hoekstra, J. (redactie). Kiel: Christian-Albrechts-Universität/Abteilung für Frisistik/Nordfriesische Wörterbuchstelle, Vol. 94. blz. 317-334 18 blz. (Estrikken/Ålstråke).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Open Access
  Bestand
  105 Downloads (Pure)
 • 2010

  Introduction

  Visser, W., Hoekstra, J. F. & Jensma, G. T., 2010, Studies in West Frisian Grammar. Selected papers by Germen J. de Haan. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, Vol. 161. blz. 1-10 384 blz. (Linguistik Aktuell/Linguistics Today).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

 • 2008

  Wêrom't by Obe Postma waed waard waard

  Visser, W., 2008, Er was er eens ... Vriendenboek voor Jurjen van der Kooi.. Niebaum, H. M. H. & Bloemhoff, H. (redactie). Oldeberkoop/Berkoop: Stichting Sasland, blz. 124-130 134 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  70 Downloads (Pure)
 • 2003

  Patroanen yn ferlytsingsnammen.

  Visser, W., 2003, Philologia Frisica anno 2002. Lêzingen fan it sechtjinde Frysk Filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002.. Boersma, P., Hemminga, P., Jansma, L. G. & Jensma, G. T. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 16. blz. 263-305 (Philologia Frisica).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  138 Downloads (Pure)
 • 1998

  Woordinterne obstruenten en obstruentclusters in het Fries: stemming, ontstemming, herstemming, overeenstemming

  Visser, W., 1998, 'Uten Schatschrine des Herten'. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid.. Vliegen, M. & van Maren, J. (redactie). Amsterdam: VU University Press, blz. 159-170

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  109 Downloads (Pure)
 • 1994

  Schwa-appendixen in het Fries

  Visser, W., 1994, Dialectfonologie. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meeretens-Instituut op vrijdag 27 november 1992. Booij, G. E. & van Marle, J. (redactie). Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, Vol. 6. blz. 116-137 (Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  318 Downloads (Pure)
 • 1992

  Ta de syllabifikaasje yn it Frysk

  Visser, W., 1992, Philologia Frisica anno 1990. Lêzingen fan it tolfte Filologekongres 17, 18 en 19 oktober 1990. Breuker, P. H., Gorter, D., Hoekstra, J. F., Jansma, L. G. & van der Kuip, F. J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 12. blz. 133-165 (Philologia Frisica).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  73 Downloads (Pure)
 • 1990

  From Modern Frisian to Old Frisian: On Cliticisation of the Definite Article

  Visser, W., 1990, Aspects of Old Frisian Philology. Bremmer Jr, R. H., van der Meer, G. & Vries, O. (redactie). Amsterdam: Rodopi, Vol. Band 31/32. blz. 466-482 (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  627 Downloads (Pure)
 • 1989

  Oer ferlytsing nei felaren

  Visser, W., 1989, Frysk & Vrije Universiteit (1949-1989). Riemersma, A. M. J., Riemersma, T. & Visser, W. (redactie). Amsterdam: VU University Press, blz. 193-202

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  66 Downloads (Pure)
 • Ta de nominale ynfinityf yn it Frysk

  Visser, W., 1989, Philologia Frisica anno 1988. Lêzingen en neipetearen fan it alfte Frysk Filologekongres jannewaris 1988. Bosma, M., Breuker, P. H., Gorter, D., Jansma, L. G., van der Kuip, F. J. & Meijering, H. D. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 11. blz. 51-74 (Philologia Frisica).

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  140 Downloads (Pure)
 • 1988

  In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk

  Visser, W., 1988, Wurdfoarried en Wurdgrammatika. Dyk, S. & de Haan, G. J. (redactie). Ljouwert: Fryske Akademy, blz. 175-222 223 blz.

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Bestand
  227 Downloads (Pure)