2nd Prize VOGON Property NL research award 2009 for the article "De onvermoede baten van bevolkingskrimp" in ESB 94(2009)4562, p. 358-361.

Prijs: Prijs (inclusief medailles en onderscheidingen)Academisch