DANS Dataprijs 2010

Prijs: Prijs (inclusief medailles en onderscheidingen)Academisch

Beschrijving

DANS wil met de Dataprijs de aandacht vestigen op het belang van goede, duurzame en toegankelijke data in het wetenschappelijk onderzoek, èn op het belangrijke werk van de mensen die vaak buiten de schijnwerpers voor die duurzaamheid en toegankelijkheid zorgen. Op basis van reeds verzamelde data wordt vaak baanbrekend onderzoek verricht dat tot nieuwe inzichten leidt.
Mate van erkenningNationaal
Toekennende organisatieDANS-KNAW, Nederland, Nederland