Een reconstructie van negentiende-eeuwse Amsterdamse dialecten en sociolecten

Prijs: Persoonlijke beurs ÔÇ║ Academisch

Beschrijving

Gehonoreerde subsidieaanvraag van Amsterdam Time Machine, CLARIAH, use case taalkunde