Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Prijs: Election to learned society