Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: KHMW (Dutch Society of Sciences )

Prijs: Election to learned society