Kruyskampprijs 2018

  • Brinkman, H. (Ontvanger)

Prijs: Prijs (inclusief medailles en onderscheidingen)Academisch

Beschrijving

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Kruyskampprijs 2018 uitgereikt aan Herman Brinkman voor zijn kritische editie van het beroemde Middelnederlandse Gruuthuse-handschrift. De jury classificeert deze eerste integrale editie als “monumentaal”. Zij roemt de combinatie van niveau en volledigheid. Wat volgens de jury extra bijzonder is bij zo’n klassiek handschrift. De prijs kwam voor Brinkman geheel onverwacht. De editie kwam tot stand in zeer nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en verscheen in 2015 bij Uitgeverij Verloren. De nu bekroonde editie is mede vervaardigd door musicologe Ike de Loos. Zij overleed in 2010. Het boek is opgedragen aan De Loos.
Mate van erkenningNationaal
Toekennende organisatie